Nasjonale sikkerhetshensyn ikke alene grunn god nok til å kutte ut anbud

Anbud365: Nasjonale sikkerhetshensyn ikke alene grunn god nok til å kutte ut anbudEU-domstolen behandlet en sak der Østerrike hadde direktetildelt en kontrakt av sikkerhetsmessige grunner (foto: EU-domstolen).

Skriv ut artikkelen

Hensynet til nasjonale sikkerhetsinteresser er alene ikke alltid god nok grunn til å unnlate å legge en kontrakt ut på anbud. Det har EU-domstolen slått fast i en dom. Den oppdragsgiveren som ønsker å benytte regelverkets unntak i så måte, heter det, må også vise at det nødvendige hensynet ikke kan tilgodesees innenfor rammen av anskaffelsesdirektivene.

Det gjaldt en sak (C-187/16) som EU-kommisjonen hadde bragt inn for EU-domstolen. Østerrike hadde tildelt en tjenestekontrakt for pass utstyrt med datachip, identitetskort, oppholdstillatelse og kjøretøy-sertifikat. En østerriksk leverandør var gitt enerett til slike leveranser, og da mente oppdragsgiveren at man i henhold til slike nasjonale bestemmelser var tvunget til å direktetildele kontrakten til denne leverandøren.

Kommisjonen påpekte at kontrakten hadde en verdi over terskelverdiene, og at de unntakene Østerrike hadde påberopt seg i saken måtte fortolkes strengt. Det kan ikke være nok, hevdet Kommisjonen, å påberope seg medlemsstatenes vesentlig sikkerhetsinteresser.

Skal tolkes strengt

I sine premisser understreker domstolen at det er opp til den enkelte medlemsstat å definere sine sikkerhetsinteresser og avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å verne sikkerheten i forbindelse med produksjon av identitetsmateriale og andre offisielle forhold. Men, tiltak som medlemsstatene gjør foranlediget av berettigede krav av nasjonal interesse er likevel ikke helt unntatte fra unionsretten bare fordi de foretas av hensyn til sikkerhet, påpeker domstolen, som viser til tidligere praksis. Dessuten skal unntak fra de grunnleggende frihetene tolkes strengt.

Heller ikke de artiklene i anskaffelsesdirektivene som Østerrike påberopte seg, kunne tolkes slik at de gir medlemsstatene rett til å gjøre unntak fra grunnleggende EU-krav bare ved å påberope seg vern om vesentlige sikkerhetsinteresser. Den medlemsstaten som ønsker å benytte unntakene, må vise at vernet ikke har kunnet tilgodesees innenfor rammen av en anskaffelse i henhold til anskaffelsesdirektivene, skriver EU-domstolen.

Intet i veien for en anskaffelse

Domstolen konstaterte at en korrekt gjennomført anskaffelse ikke hindre at en bestemt tjenesteleverandør tildeles kontrakten. Østerrike har ikke vist at det har vært umulig å gjennomføre en slik anskaffelse uten å sette sikkerhet og sikkerhets- og kontrolltiltak i spill. Landet mente at et effektivt tilsyn over produksjonen ikke kunne la seg gjøre utenfor østerriksk territorium, men EU-domstolen fant at det er mulig i en anskaffelse å stille krav om kontroll og inspeksjoner. Ikke heller behovet for taushetsplikt eller å beskytte sensitive opplysninger hindrer at en kontrakt kan tildeles gjennom en anskaffelse. Det er mulig å avvise tilbydere som ikke kan garantere at de ikke kommer til å utlevere informasjon til sin egen medlemsstat, heter det i EU-domstolens avgjørelse.

Bli den første til å kommentere på "Nasjonale sikkerhetshensyn ikke alene grunn god nok til å kutte ut anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.