Tregt for EU på forsvarsfronten – liten SMB-interesse for forsvarsanskaffelser

Anbud365: Tregt for EU på forsvarsfronten – liten SMB-interesse for forsvarsanskaffelserKris Peeters har laget en rapport til Europaparlamentet, der han er medlem, om utviklingen når det gjelder et par direktiver som verktøy i å utvikle et felleseuropeisk marked for forsvarsrelaterte produkter. Et av direktivene gjelder anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

To direktiver – hvorav et som gjelder anskaffelser – skulle bidra til utviklingen av et effektivt indre marked i EU for forsvarsrelaterte produkter. En rapport til Europakommisjonen viser med all ønskelig tydelighet at fremdriften er kritikkverdig dårlig. Mer kraft fra EU-kommisjonens side etterlyses og kanskje er det slik at det nå er blitt såpass mye endringer i arbeidet med dette markedet at også direktivene må underkastes en analyse. Og målet med å få små og mellomstore bedrifter med i slike forsvarsanskaffelser, synes svært langt unna.

Det ligger et forslag i Europaparlamentet til uttalelse om hva som bør iverksettes for å få øket bruk av de to direktivene Directive 2009/81/EC, om forsvars- og sikkerhetskjøp, og Directive 2009/43/EC, som gjelder forenkling av vilkår og betingelser for overføring av forsvarsrelaterte produkter innenfor det europeiske fellesskapet. Poenget er at det går svært trengt med bruken av mulighetene i disse to direktivene.

I redegjørelsen til parlamentet pekes det på at det nok er mulig å forbedre de aktuelle direktivene noe, slik at de blir mer konsistente med innkjøpsdirektivet for klassisk sektor. Men det er ikke nødvendig med eventuelle forbedringer for at de to direktivene skal kunne tas inn i de nasjonale lovgivningene.

Kraftfulle tiltak

Derimot er troen på kraftfulle tiltak fra Kommisjonens side vesentlig større. Vær ikke redd for å starte prosedyrer for brudd på regler og prinsipper, heter det. For å lykkes med en slik strategi, trengs imidlertid tilgang til kvalitative data.

Tett samarbeid med medlemsstatene er også et virkemiddel som fremheves i rapporten til Europaparlamentet. For å få etablert et europeisk marked for forsvarsutstyr, trengs samarbeid mellom medlemsstatene, som må arbeide med å utvikle gjensidig tillit og feles planlegging. Det blir særlig løftet frem.

SMB-ene

Omfanget av deltakelse i forsvarsanskaffelser fra de små og mellomstore bedriftenes side forblir lav. Grundige analyser må gjøres for å finne årsakene hvorfor denne bedriftsgruppen ikke lykkes fullt ut i å komme inn på det felles markedet for forsvarsprodukter. Kommisjonen bør dessuten fortsette sitt arbeid med å støtt SMB-ene.

Det er mangel på statistikk og data for å få bedre kjennskap til SMB-enes tilgang til forsvarsmarkedet som strekker seg over landegrensene.

Underleverandører

Når det gjelder å tre inn som underleverandører, er det heller ikke mye SMB-ene har kunnet bidra med. Bare 26 kunngjøringer om underleverandører på dette feltet er gjort siden 2011, heter det i rapporten.

En sertifiseringsordning som følger av direktivet om overføring av forsvarsrelaterte produkter innen det indre markedet, er benyttet av 66 bedrifter så langt – opp fra 27 for fem år siden. Mangel på entusiasme for denne ordningen, heter det, kan være at den ikke treffer SMB-ene i egenskap av markedsaktører.

Markedsanalyse?

En problemstilling som også berøres, er om det er skjedd såpass mange endringer i det europeiske markedet for forsvarsprodukter siden de to direktivene kom til, at det nå trengs en analyse av effektiviteten i bl.a. de to direktivene i lys av alle endringene som er skjedd i arbeidet med å åpne dette markedet.

Bli den første til å kommentere på "Tregt for EU på forsvarsfronten – liten SMB-interesse for forsvarsanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.