Slår til lyd for nasjonal kompetansestrategi for å fremme grønne innkjøp

Anbud365: Slår til lyd for nasjonal kompetansestrategi for å fremme grønne innkjøpMed økt vekting av anbudets klimakomponent i en tidlig fase vil grønne anskaffelser bidra til å ta ned risikoen for de delene av næringslivet som tør å gå foran, skriver NHO, her ved direktør Mari Sundli Tveit.

Skriv ut artikkelen

NHO ser behov for en nasjonal kompetansestrategi for offentlige anskaffelser, heter det i organisasjonens høringsuttalelse til Klimakur 2030. Det er stort kompetansebehov både hos offentlige oppdragsgivere og i næringslivet. En helhetlig og offensiv anskaffelsesstrategi vil bidra til å skape nye landsomfattende markeder for næringslivet, ta ned risiko i en tidlig fase og sørge for stabile rammebetingelser for bedrifter som tar i bruk grønne løsninger, skriver NHO, som også går for mer tilsyn og økt bruk av sertifisering.

Tidligere er det lagt fram en rapport om hvordan redusere klimagassutslippene i Norge – Klimakur 2030. En etatsgruppe har utredet mulig tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp med minst 50% i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Dette gjelder blant annet utslipp fra transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Rapporten peker på at det er noen muligheter som peker seg ut som spesielt viktige, blant disse er offentlige anskaffelser, som kan bidra til store utslippsreduksjoner.

NHO peker i sin høringsuttalelse på at nettopp anskaffelseskriterier kan være kraftige verktøy for å få frem nye markeder og dermed berede grunnen for videre spredning av teknologier. Med økt vekting av anbudets klimakomponent i en tidlig fase vil grønne anskaffelser bidra til å ta ned risikoen for de delene av næringslivet som tør å gå foran.

Kompetansestrategi

Potensialet er stort dersom man får til en helhetlig satsing på tvers av sektorer. I dag er det kommuner og fylkeskommuner med ulike strategier og kompetanse. NHO ser behov for en nasjonal kompetansestrategi for offentlige anskaffelser, i tråd med EUs anbefaling. En helhetlig og offensiv anskaffelsesstrategi vil bidra til å skape nye landsomfattende markeder for næringslivet, ta ned risiko i en tidlig fase og sørge for stabile rammebetingelser for bedrifter som tar i bruk grønne løsninger.

Utfordringene ligger i for lav kompetanse om klima og miljøeffekter, hvordan regelverket kan brukes for å oppnå effekt, samt et vedvarende høyt fokus på pris. NHO er enig med Klimakur 2030 nå det blir pekt på behovet for et utvidet tilsynsregime og kontroll med etterlevelse av lovverket utover Riksrevisjonen. Sertifiseringsordningen under utvikling av SOA (Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser), med vekt på bærekraft og grønne anskaffelser, er viktig. NHO understreker behovet for at offentlige virksomheter tar i bruk denne ordningen raskt. Kompetansebehovet er også stort i næringslivet. Særlig mindre underleverandører trenger veiledning og tydelige krav fra det offentlige.

Seks forslag til virkemidler

  • Styrke Leverandørutviklingsprogrammets arbeid med å gjennomføre flere klimavennlige innovative anskaffelser.
  • Utvikle en nasjonal kompetansestrategi for offentlige anskaffelser
  • Etablere sertifiseringsordning (gjennom SOA) for innkjøpere i offentlig sektor
  • I løpet av perioden vurdere om sertifisering skal gjøres obligatorisk
  • Øke rammene til Klimasats og Enova for å gi tilstrekkelig økonomisk støtte til kommuner som gjennomfører umodne grønne anskaffelser
  • Innføre pålegg for statlige virksomheter om å legge vekt på miljøkrav i anskaffelser
  • Opprette en «Help-desk» for offentlige innkjøpere

Bli den første til å kommentere på "Slår til lyd for nasjonal kompetansestrategi for å fremme grønne innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.