Langt frem til at svenske, offentlige anskaffelser er treffsikre

Anbud365: Langt frem til at svenske, offentlige anskaffelser blir treffsikreGeneraldirektør Inger Ek i Upphandlingsmyndigheten la nylig frem en rapport som varslet status om potensialet i de offentlige anskaffelsene i Sverige (foto: Jenny Drakenlind).

Skriv ut artikkelen

Det er fortsatt betydelig rom for å forbedre forutsetningene for treffsikre, svenske offentlige anskaffelser. Potensialet er størst når det gjelder kontraktsoppfølgingen – å sikre at virksomhetene får hva som er avtalt. Om det skulle dukke opp en ny, stor krise, er utfordringene enda større hva gjelder å stille og følge opp relevante bærekraftskrav eller ha beredskap. Dette fremgår av en analyserapport fra Upphandlingsmyndigheten.

I rapporten «Nationella upphandlingsrapporten 2023» gjør Upphandlingsmyndigheten rede for status i sitt regjeringsoppdrag om å analysere mulighetene for å utnytte potensialet i de offentlige anskaffelsene fullt ut, noe som ikke er tilfellet i Sverige i dag. Det gjelder å få treffsikre anskaffelser, formålstjenlig innkjøpsledelse og velfungerende markeder. Det er forutsetningene det dreier seg om, ikke resultatet av anskaffelsene.

Bakgrunnen for analysen er bl.a. resultatene fra to undersøkelser i regi av Upphandlingsmyndigheten der over 700 statlige virksomheter, regioner, kommuner og offentlig eide selskap deltok. Den ene var rettet mot innkjøpere, der de fikk gi en «selvmelding» basert på en del spørsmål, den andre rettet seg mot næringslivet.

Bør utvikle strategisk ledelse

Rapporten viser at det regionene som har de beste forutsetningene for å gjøre treffsikre anskaffelser. De har en betydelig bedre styring og organisering av anskaffelsene sammenliknet med f.eks. statlige virksomheter som, ifølge Upphandlingsmyndigheten, har mye å vinne på å ta en nærmere kikk på sine innkjøps-forutsetninger. Imidlertid bør alle typer organisasjoner utvikle sitt strategiske ledelsesarbeid.

Ledelse av anskaffelser kan ikke være et isolert system, men må være en del av organisasjonens øvrige styring. Innkjøpsvirksomheten bør ha en tydelig kopling til organisasjonens mål og strategiene skal ha som hensikt å oppfylle disse målene, understreker Upphandlingsmyndigheten.

Kontraktsoppfølging

Det største utviklingspotensialet finner Upphandlingsmyndigheten i fasen da kontraktsperioden skal gjennomføres og følges opp. Svikt i oppfølgingen kan innebære at virksomhetene ikke kan være sikker på om den får det som er avtalt. Arbeidet i denne fasen har også stor betydning for hvilket inntrykk markedet har av hvordan det offentlige anskaffelser fungerer, heter det.

Store bedrifter har et mye mer positivt syn på det offentliges anskaffelser enn de små og mellomstore, og de som er aktive med å levere tilbud, har et mer positivt syn enn de som ikke er i den situasjonen. At næringslivet har en positiv oppfatning av offentlige anskaffelser er en forutsetning for at foretakene vil levere tilbud, heter det fra Upphandlingsmyndigheten, og det er også en forutsetning for en sunn konkurranse og for treffsikre anskaffelser. Tiltak som forbedrer de mindre bedriftens bilde av det offentlige markedets muligheter, kan gjøre en forskjell med hensyn til deres interesse av å komme med tilbud.

Krise-utfordringer

Når det handler om effektivitet og å møte innkjøpsbehov synes det som om forutsetningene for å nå målene i Sveriges nasjonale anskaffelsesstrategi er til stede. Verre er det derimot når det gjelder krisesituasjoner. Utfordringene her er større når det gjelder å stille og følge opp relevante bærekraftskrav eller ha beredskap for hvordan offentlige anskaffelser skal skje når det er krise. Upphandlingsmyndigheten etterlyser sterkere styring og tydelige organisering.

Bli den første til å kommentere på "Langt frem til at svenske, offentlige anskaffelser er treffsikre"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.