Offentlige anskaffelser inn i kampen mot utslipp av legemiddelrester i vann

Anbud365: Offentlige anskaffelser inn i kampen mot utslipp av legemiddelrester i vannPauline Göthberg har skrevet artikkel på nettsiden til Hållbar upphandling. Hun er nasjonal samordner for landstingenes og regionenes felles initiativ for bærekraftige anskaffelser i Sverige. I artikkelen heter det at regionene i sin anskaffelsespraksis har mulighet til å være pådriver for forandring og påta seg en aktiv rolle i å påvirke utslippene i forbindelse med produksjon av legemidler.

Skriv ut artikkelen

Spredning av antibiotikaresistente bakterier er en av vår tids største trusler mot folkehelsen. I kampen for å hindre spredning kan offentlige anskaffelser spille en rolle. Legemiddelrester i vann er et problem som i stadig større grad vies oppmerksomhet. I Sverige er et forslag til kriterier fra Sveriges kommuner och landsting snart klar til å bli sendt på høring.

Det er i siste utgave av magasinet Waterfront fra SIWI at tema miljø, anskaffelser og legemiddelindustrien vies oppmerksomhet. SIWI er et svensk institutt med fokus på forskning og kompetansehenting når det gjelder problemstillinger knyttet til vann.  En vesentlig del av finansieringen kommer fra «svenske Norad», Swedish International Cooperation Development Agency (Sida).

Det heter i artikkelen at Verdens helseorganisasjon har utpekt spredning av antibiotikaresistente bakterier som en av vår tid største trussel mot folkehelsen. Dette kan komme til å bety høye kostnader for helse og omsorg. Legemiddelrester i vann er et problem som i stadig større grad vies oppmerksomhet.

Anskaffelser kan påta seg en rolle

I en artikkel på nettsiden til Hållbar upphandling, et samarbeid mellom Sveriges landsting og regioner, fremgår det at regionene i sin anskaffelsespraksis har mulighet til å være pådriver for forandring og påta seg en aktiv rolle i å påvirke utslippene i forbindelse med produksjon av legemidler. Helsevesenet kan f.eks. stille krav om økt åpenhet og hvorledes avfall tas hånd om i legemiddelproduksjonen når de kjøper inn legemidler til eget bruk.

En arbeidsgruppe fra Sveriges landsting och kommuner, KS søsterorganisasjon i Sverige, har i en tid arbeidet med å utvikle kriterier som sikter mot å premiere de leverandørene som kan fremvise sporbarhet, hvorledes de kontrollere utslipp, har adekvat miljøinformasjon og har rutiner håndtering av risiko for utslipp til miljøet. Om ikke lenge skal forslagene ut på høring.

FN stiller også krav

Men, heter det i artikkelen, Sverige er en liten innkjøper i det globale markedet, og derfor er det positivt at andre organisasjoner som FN også stiller krav.

Et FN-initiativ, Sustainable Procurement Health Sector (SPHS), ble etablert for snart syv år siden og har som formål å introdusere og ta i bruk bærekraftig e anskaffelser i helsesektoren globalt. Nylig ble et prosjekt, Sustainable Health in Procurement Project, lansert. Formålet med dette er å redusere den negative påvirkningen på mennesker og natur som produksjon av helseartikler står for. Prosjektet arbeider i 10 lavinntektsland og utvikler en pilot for bærekraftige anskaffelser.

Informasjon og åpenhet

I magasinet Waterfront er også en artikkel der det drøftes hvordan man kan bidra til bærekraftig produksjon av antibiotika. Det slås fast at innkjøpere i det offentlige trenger bedre informasjon og mer åpenhet for å kunne utvikle effektive og verifiserbare bærekraftskriterier. I artikkelen tas det til orde for bl.a. å premiere de leverandører som er foregangsbedrifter på dette området.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser inn i kampen mot utslipp av legemiddelrester i vann"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.