Om å rette baker for smed – eller har ministeren ikke peiling på hva han snakker om?

Anbud365: Om å rette baker for smed - eller har ministeren ikke peiling på hva han snakker om?Det kan se ut til at det er på høy tid at noen ansvarlige ministre og byråkrater ser hva slags retning utviklingen av statens byggherrefunksjon har tatt. Det er på tide å vise handlekraft på flere nivå – endringsledelse i praksis er også å stanse det som opplagt ikke virker, mener Anbud365. På bildet Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (fotos, hhv: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet og NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Å rette baker for smed er det noe som heter. Det betyr f.eks. at høyere utdanningsinstitusjoner får skylden for noe Statsbygg og det kvalitetsikrende departement egentlig er rett adresse for. Det er forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som bidrar med dette eksemplet. Og det dreier seg om byggeprosjekter som ikke helt «treffer planken», for å si det beskjedent. I stedet for å rette skytset mot institusjonene som venter på sine sårt tiltrengte bygg, burde nok statsråden ta seg tid til å bore litt hos Statsbygg og i kvaliteten på ansvarlig departements kvalitetsikring.

Vi kunne lese følgende i Khrono den 6. april 2022: «Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet i spørretimen at «det er slutt med å hive penger på ting som ikke virker, helt til det før eller siden blir ferdig». Adressen var byggeprosjekter i hans egen sektor”.

Det er byggeprosjektene ved de fire universitetene NMBU, NTNU, UiT og UiO Borten Moe omtaler. Byggeprosjekter som er vedtatt av Stortinget og som er gitt til Statsbygg for å realisere. Det er høyst uklart for Anbud365.no hvilken fest det er snakk om som skal være over. Det kan virke som om ministeren snakker om en fest i regi av universitetene. Så langt har ingen av byggeprosjektene representert noen fest, snarere tvert imot. Det har vært betydelige kostnadsoverskridelser, med stor fare for at overskridelsene kan gå ut over innholdet i de samme byggene, enten ved at budsjetter til brukerutstyr blir salderingspost eller at byggenes funksjon og egnethet blir svekket. Innhold og funksjoner som skal benyttes til morgendagens forskning og som samfunnet er avhengig av på en rekke viktige og samfunnskritiske områder. Overskridelser og forsinkelser i statlige byggeprosjekt i senere tid ser heller ikke ut til å være særegent for universitets- og høyskolesektoren. Det er bare å se nærmere på museums- og kultursektoren, nærmere bestemt Nationaltheatret og det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

I Statsbygg og eget departement

Dersom Borten Moe skal kritisere noen må han derfor først og fremst rette kritikken mot de ansvarlige i Statsbygg. Det er Statsbygg som sitter på den byggetekniske kompetansen og som kan kalkulere og prissette byggeprosjekter i statlig regi. Endog med svært god hjelp av departementet Statsbygg sorterer under, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Departementet har i opptil flere kvalitetssikringsrunder med innleid eksperthjelp, ettergått den statlige byggherrens kalkyler og beregninger. Ofte ender man i disse rundene opp med uforståelige kutt, helt uten begrunnelser og med betydelig fravær av markedsforståelse. Med ethvert byggeprosjekt hører også en usikkerhetskalkyle som skal ta høyde for ulike usikkerheter/risikoer ved byggeprosjektene. Også her er trenden negativ, i den forstand at både byggherre og kvalitetssikrere bommer grovt.

Borten Moe retter også kritikken mot tidligere regjering hvor han hevder at pengene har sittet løst. Det er vel også slik at den til enhver tid sittende regjering har ansvaret for å gjennomføre de vedtakene som Stortinget har gjort. Når Statsbygg og dets eierdepartement (KDD) til de grader bommer på kalkylene i det ene byggeprosjektet etter det andre, må Statsbygg holdes ansvarlig. Det er Statsbygg som er gjennomfører og byggherre. Det er departementet som er såkalt kvalitetssikrer.

Hvorfor skjer det?

Det mest interessante spørsmålet i denne forbindelse er følgende: Hvorfor skjer dette nå etter to tiår med god styring og kostnadskontroll?

Anbud365.no er veldig godt kjent med kompleksiteten i store samfunnskritiske anskaffelser generelt og spesielt innenfor bygg- og anleggssektoren. Fordi det er slik burde Statsbygg desto mere sørget for å besitte den ypperste anskaffelses- og prosjektlederkompetansen som kunne sikre at universitetsbyggene ble gjennomført etter Stortingets vedtak. Det har imidlertid de siste årene gått i helt feil retning på disse områdene. I 2018 vant Statsbygg pris for årets prosjekt og anskaffelsesprisen for god styring, på en og samme dag, Etter det er både innkjøpssjef og samtlige toppledere i virksomheten byttet ut, og organisasjonen er delt opp siloer som åpenbart ikke fungerer sammen. I tillegg er nivået på innleie i sentrale posisjoner i prosjektene og innkjøp gått helt av hengslene. Statsbygg har ikke satset på å rekruttere og utvikle egen kompetanse i sentrale innkjøps- og prosjektlederroller, til tross for at omsetningen er tredoblet på få år.   

Alvorlige samtaler

Når det ene bygget etter det andre ikke ferdigstilles i tide og innenfor vedtatte budsjetter, er det blant annet forskning, formidling og undervisning som blir skadelidende. Det burde Borten Moe kunne forstå til tross for at han omtales som en halvstudert røver. Det er derfor spesielt viktig at ministeren for høyere utdanning kan forstå konsekvensene av at Statsbygg gang på gang får videreføre sitt mangelfulle og svært kritikkverdige arbeid, uten at Statsbygg som organisasjon blir kalt inn til alvorlige samtaler om utviklingen med overordnet departement, og at også departementets rutiner med innleie av eksterne «kvalitetssikrere» blir satt et kritisk søkelys på. Det kan se ut til at det er på høy tid at noen ansvarlige ministre og byråkrater ser hva slags retning utviklingen av statens byggherrefunksjon har tatt. Det er på tide å vise handlekraft på flere nivå – endringsledelse i praksis er også å stanse det som opplagt ikke virker.   

Bli den første til å kommentere på "Om å rette baker for smed – eller har ministeren ikke peiling på hva han snakker om?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.