Skjerpede miljøkrav, forenkling og kamp mot useriøse – varsler massiv innsats i 2024

Anbud365: Skjerpede miljøkrav, forenkling og kamp mot useriøse – varsler massiv innsats i 2024Næringsminister Jan Christian Vestre med klar marsjordre til offentlige innkjøpere i sitt forslag til budsjett for neste år (foto: NFD / David Berg Tvetene).

Skriv ut artikkelen

2024 skal på anskaffelsesområdet – ikke uventet – preges av skjerpede miljøkrav, enklere regler og Norgesmodell mot useriøse aktører på dette markedet. Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) budsjettforslag for neste år bærer tydelig preg av det. Og anskaffelsesfolkene i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal spille en nøkkelrolle. Veiledninger skal lages, kunnskap om dem skal spres og kompetanse «over hele linja» skal opp. Til veiledningsarbeidet på klima- og miljøområdet får DFØ 10 mill. ekstra.

Det er tre hovedprioriteringer for NFD på anskaffelsesområdet neste år:

  • Endre regelverket om offentlige anskaffelser slik at det blir enklere og lettere tilgjengelig.
  • Bruke regelverket om offentlige anskaffelser til å fremme den grønne omstillingen.
  • Videreutvikle Norgesmodellen i offentlige anskaffelser for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, med særlig vekt på veiledning for oppdragsgiverne.

Enklere regelverk

Et enklere og lettere tilgjengelig regelverk er det Anskaffelseslovutvalget skal legge til rette for. Første rapport derfra kommer i november i år, andre i mai neste år. Samtidig skal utvalgsarbeidet se hen til at samfunnet hurtig må omstilles i mer bærekraftig retning. Et effektivt anskaffelsesregelverk kan bidra til økonomisk bærekraft, skriver NFD i sitt budsjettforslag. Samtidig skal utvalget tydeliggjøre bestemmelsene som skal bidra til miljømessig og sosial bærekraft.

Men departementet har, som kjent, forskuttert noe av det forventede arbeidet fra Anskaffelseslovutvalget ved å gjøre klart for skjerpede miljøkrav fra kommende årsskifte. DFØ skal spille en nøkkelrolle her, de skal bidra til å bygge kompetansen om klima- og miljøvennlige innkjøp hos innkjøperne. Til formålet får de en budsjettpåplusning neste år på 10 mill, og NFD skriver:

Skal gjøres mer kjent

– Tiltaket skal sette DFØ bedre i stand til å støtte og veilede innkjøperne til å etterspørre grønne, innovative løsninger. DFØs veiledning skal gjøres mer brukervennlig og kjent, og arbeidet med å utvikle statistikk og styringsinformasjon om grønne offentlige innkjøp videreføres. Styrket bistand fra DFØ vil øke oppdragsgivernes innkjøpskompetanse og forsterke offentlige virksomheters evne til å minimere miljøbelastning og fremme klimavennlige løsninger.

Når det gjelder Norgesmodellen mot useriøse aktører på anskaffelsesmarkedet, er bransjer med særlig risiko for arbeidslivskriminalitet, som bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen, prioritert i første omgang. Forskriftene som inngår i første trinn i arbeidet med Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, trer i kraft 1. januar 2024.

Kontraktsoppfølging særlig viktig

Neste trinn i arbeidet med Norgesmodellen for offentlige anskaffelser skal fokusere på ny og bedre veiledning for oppdragsgivere. Bl.a. har DFØ fått i oppgave å bistå oppdragsgivere gjennom veiledning, seminarer og andre former for kompetansebygging mv. I tillegg vil det i trinn to i arbeidet med Norgesmodellen legges vekt på å synliggjøre og styrke digitale virkemidler som kan gjøre det enklere for oppdragsgivere å opptre på en måte som fremmer sosial bærekraft. I det videre vil arbeidet med digitale virkemidler for kontraktsoppfølging bli særlig viktig.

Små og mellomstore og innovasjon

Leverandørutviklingsprogrammet får tilskudd fra et stort antall partnere som kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre offentlige virksomheter. Over NFDs budsjett foreslås 10 mill for 2024. Herfra kommer også hva pengene skal brukes til: Tilskuddet skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i næringslivet ved at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner gjennomfører innovative anskaffelser. Aktiviteten skal rettes mot små og mellomstore virksomheter.

Kofa og kompetansejakt

På samme departements budsjett finnes også Klagenemndsekretariatet, der Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) inngår. I 2024 vil Klagenemndssekretariatet fortsatt prioritere å oppnå lav saksbehandlingstid i klagenemndene, og å sikre god kvalitet på de tjenestene sekretariatet leverer til klagenemndene. Spesielt vil sekretariatet prioritere å få ned restansene på gebyrsakene i KOFA, heter det. Og etaten er sårbar for utskiftning av kompetente medarbeidere fordi mange av sakene krever spesialkompetanse innenfor kompliserte rettsfelt. Sekretariatet vil kontinuerlig jobbe for å være en stabil og attraktiv arbeidsplass med et utviklende fagmiljø, og å være synlig i de miljøer hvor det kan rekrutteres personer med ønsket kompetanse.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav, forenkling og kamp mot useriøse – varsler massiv innsats i 2024"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.