Alvorsord i norsk FN-rapport – bærekraftig anskaffelsespraksis etterlyses

ud365: Alvorsord i norsk FN-rapport - bærekraftig anskaffelsespraksis trengsRegjeringen, her ved utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, har levert sin andre frivillige rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Hvis alle i hele verden skal legge seg på norsk konsumnivå holder det ikke med Moder Jord alene – verden ville trenge 3,4 utgaver av jordkloden vår. Samtidig er Norge helt i bakleksa når det gjelder utvikling i retning av sirkulærøkonomi. Dette fremgår av en rapport til FN om Norges arbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Regjeringen ser alvoret: Nå må Norge bl.a. fremme anskaffelsespraksis som er bærekraftig i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv, og få til en helhetlig tilnærming fra hele offentlig sektor.

Regjeringen har levert sin andre frivillige rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene: «Voluntary National Review 2021 Norway Report». Målet med nasjonale frivillige rapporter er å bidra til å dele lærdommer og øke engasjementet for bærekraftsmålene på tvers av landegrenser. Norge leverte sin første rapport i 2016.

Rapporten er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet, men inneholder også bidrag fra sivilsamfunnet, næringslivet, akademia og KS. I tillegg har Danmark og Indonesia gitt sine tilbakemeldinger gjennom en gjensidig fagfellegjennomgang.

Offentlige anskaffelser som verktøy

Når det gjelder offentlige anskaffelser som verktøy til å nå FNs bærekraftsmål, peker regjeringen på loven om offentlige anskaffelser som kom 1. januar 2017 og stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» (Meld. St. 22 (2018–2019)).

Rapporten avslører at nivået på det norske konsumet er utfordringen. Hvis hele verden skal legge seg på samme nivå som Norge, vil man trenge 3,4 utgaver av oder Jord for å kunne tilføre de nødvendige naturressursene. Samtidig er Norge i bakleksa når det gjelder prosessen mot mer sirkulær økonomi, der ressurstilgangene r basert på reparasjoner, gjenbruk og kildesortering. Den norske sirkulærraten er 2,5 % ifølge rapporten «Circularity Gap Report» og det er en av de lavete i Europa.

Bærekraftig anskaffelsespraksis

På offentlig side heter det i rapporten til FN at Norge må fremme anskaffelsespraksis som er bærekraftig i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. Offentlige anskaffelser kan være et virkemiddel til å endre markedene. Ved å stille krav og forlange nye og mer bærekraftige løsninger kan offentlige innkjøpere bidra til ny-tenkning og innovasjon i leverandørmarkedet. Den norske regjeringen, heter det, vil bruke offentlige anskaffelser som et redskap til å stimulere markedene til å tenke bærekraft og bidrag til å nå FN-målene.

I Norge er utfordringen, i likhet med hos mange andre, å få alle myndigheter til å trekke i samme retning – få en helhetlig tilnærming. For å nå målene i 2030 Agenda treger vi å arbeide for å få dette til, skriver regjeringen.

Bli den første til å kommentere på "Alvorsord i norsk FN-rapport – bærekraftig anskaffelsespraksis etterlyses"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.