Dagens Anbud365-seminar med rikholdig tilførsel av kompetanse om avvisning

Anbud365: Dagens Anbud365-seminar med rikholdig tilførsel av kompetanse om avvisningMange fant anledning til å benytte seg av muligheten til å følge dagens seminar fysisk (foto: Wikborg Rein).

Skriv ut artikkelen

Ved hjelp av praktiske eksempler, konkrete råd og erfaringer ble dagens Anbud365-seminar med Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer og Malene Reinertsen et rikholdig kompetanse-tilfang. Avvisningsrett og – plikt var temaet, og det omfattet habilitetsspørsmål, avvisning knyttet til forhold ved leverandøren og ved tilbudet.

I morgen, 10. mars, runder Anbud365 seks år, og dagens seminar med ekspertene fra Wikborg Rein var det 29. i rekken. Varierende mellom 450 og 550 fulgte gjennomgangen som de to advokatene gjorde av avvisningsbestemmelsene. Gjennom konkretiseringer og eksempler ble det en praktisk tilnærming til regelverket, Kofa-avgjørelser og EU-dommer.

Anbud365: Dagens Anbud365-seminar med rikholdig tilførsel av kompetanse om avvisning
Dagens to foredragsholdere, Wikborg Rein-advokatene Hanne Zimmer (t.v) og Malene Reinertsen flankerer Anbud365-redaktør Lennart Hovland (foto: Wikborg Rein)

Å kontrollere om leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, kan noen ganger være krevende nok. Det er i tillegg også en rekke andre regler om plikt eller rett til avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. Teoretisk sett kan det ved å gjøre en enkel vurdering fastslås når en oppdragsgiver har avvisningsrett eller -plikt. I praksis byr det imidlertid lett på utfordringer.

Habilitet/inhablitet

Dersom det er åpenbart at inhabilitet foreligger, er det en plikt til å avvise. Habilitet er noe personlig. Det kan f.eks., dreie seg om familiære bånd. Så er det visse særegne forhold, som f.eks. vennskap/uvennskap, som kan være vanskelig å vurdere. Profesjonell kontakt medfører for øvrig ikke inhabilitet.

Blant avdempende tiltak er å ha rutiner for habilitets-vurderinger i anskaffelsene, eventuelt synliggjort i anskaffelsesstrategier. På tilbydersiden kan det være snakk om personer som har hatt tilgang til informasjon om oppdraget som andre ikke har, slik at det blir brudd på likebehandlingsprinsippet. Gjennom bruk av markedsdialog, RFI og anbudsdokumenter på høring før konkurransen kunngjøres kan mulig rådgiverinhabilitet avdekkes.

Skal ikke ha fordel eller tap

Det er slik at ingen i en konkurranse skal kunne dra fordel, ha ulempe eller tap fordi det er med personer som er inhabile. En fordel kan være at man kjenner godt til et kommende oppdag, og rekker i tide å allokere nødvendige ressurser slik at man er klar til å påta seg oppdraget når det kunngjøres.

I regelverket finnes bestemmelser for når avvisning av en leverandør er et «skal»-krav, gjerne ved rettskraftig dom, og «kan-krav», der det kan være snakk om omdømmetap i forbindelse med yrkesutøvelse og/eller rettskraftig dom. På seminaret ble det gjennomgått hvilke krav til dokumentasjon det er i de forskjellige tilfellene. Her er ESPD-skjemaet grunnleggende. Ved «kan-kravene» skal det også legges vekt på forholdsmessigheten ved en avisning. De personene det er snakk om, må identifiseres, ettersom det er sentralt å avklare leverandørens integritet ved alvorlige forhold.

Samfunnshensyn

I forbindelse med det siste lovrevisjonen kom også alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene om miljø, arbeidsvilkår og sosiale forhold med på listen. Mistanke er heller ikke her nok, det må skaffes til veie dokumentasjon, ble det understreket.

En bestemmelse som indikerer mulig avvisning av en leverandør som har til hensikt å vri konkurransen, er vanskelig. Avvisning kan komme på tale, men man bør være rimelig sikker i sin sak før man avviser på et slikt grunnlag. Det er f.eks. snakk om ulovlig anbudssamarbeid, og anbefalingen er i slike tilfeller å konsultere Konkurransetilsynet først.

Vil du se seminaret en gang til, eller kanskje du ikke fikk det med deg? Du finner opptaket på Anbud365s Youtube-kanal, sjekk i høyre spalte på anbud365.no rett under logoene.

Bli den første til å kommentere på "Dagens Anbud365-seminar med rikholdig tilførsel av kompetanse om avvisning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.