Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. septemberOffentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre arbeidslivskriminalitet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, og anbefaler den ferske veiledningen om kontraktsoppfølging fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) (foto: Arbeidstilsynet).

Skriv ut artikkelen

Nå kommer Anbud365 med et seminar om innsyn, i slutten av oktober blir det travelt for innkjøps-interesserte og fristen for å nominere kandidater til Anskaffelsesprisen nærmer seg med stormskritt. Ved årsskiftet åpner påmelding til 2024-utgaven av KS sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser, og SMB Norge gleder seg over at Forsvaret skal kjøpe mer fra SMB. Landbrukets Økoløft vil ha mål for det offentliges kjøp av øko-mat og i Sverige har LO nylig lagt fram sin anskaffelses-veimelding. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-seminar om innsyn 27. september

Onsdag 27.september åpner Wikborg Rein dørene for et nytt, gratis Anbud365-seminar – denne gang med et av anskaffelsesmiljøets aller mest omdiskuterte tema: Innsynsretten. Det er partner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen som griper fatt i temaet. Se nærmere info på anbud365.no rett over helgen, da åpner påmeldingen! 

.. og se hva som kommer i oktober!

KS med sertifiseringskurs i 2024

I månedsskiftet november/desember kommer påmeldingslenke til KS’ sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser 2024. Årets kurs åpner for ca. 60 nye deltakere. Kurset gjennomføres med fysiske samlinger. Kurset har tidligere år vært fulltegnet meget raskt, så anbefalingen er å melde deg på så fort som mulig om du vil delta på kurset i 2024.

Haster med kandidater til Anskaffelsesprisen

Om en drøy uke, 25. september, går fristen ut for å nominere kandidater til årets utgave av Anskaffelsesprisen. I år vil prisen gå til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med å gjøre en mer bærekraftige anskaffelser. Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen.

Veilednings-oppfordring fra Arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert en ny veiledning om kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet oppfordrer alle offentlige virksomheter til å ta den nye veiledningen i bruk. Det er viktig at krav som stilles til leverandørene følges opp med kontroll. Offentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre a-krim, heter det.

Gleder seg over økt forsvarskjøp fra SMB

Forsvaret skal øke kjøp fra lokale små og mellomstore leverandører i nord. – Dette er noe vi i SMB Norge har kjempet for lenge, sier adm.dir. i SMB Norge, Jørund H. Rytman. SMB Norge mener at det offentlige i større grad må bruke frivillig kunngjøring og utforme konkurransegrunnlaget i anbudene slik at små og mellomstore bedrifter kan delta.

Må få mål for offentlig økomat-kjøp

Landbrukets Økoløft mener råvarene bør og kan bestå av lokale og sesongbaserte økologiske varer. – For å løse noen av de flaskehalsene i Økologisk landbruk er det helt nødvendig at vi får på plass et politisk mål for innkjøp av norsk økologiske råvarer i det offentlige, sier prosjektleder i Landbrukets Økoløft, Kari Marte Sjøvik til Bondebladet.

EU-føringer for offentlig matinnkjøp

Det forventes at EU-kommisjonen presenterer et rammeverk for et bærekraftig matsystem i løpet av høsten 2023. En viktig del av rammeverket kan bli å gi noen føringer for offentlige innkjøp av mat der det legges vekt på at den maten som omsettes skal være bærekraftig og sunn. Dette kan være knyttet til kantiner og skoler.

Kjøper helsetjenester fra private for 660 mill

Budsjetterte kostnader (2023) til kjøp av private avtalebaserte helsetjenester og avtalespesialister utgjør ca. 660 mill. kroner. Dette er ca. 3% av samlede driftskostnader i regionen. Av dette utgjør rehabiliteringstjenester ca 300 mill. kroner/år, melder adm.dir. i det regionale helseforetaket Helse Nord til sitt styre møte 21. september.

Prosjekt felles journalløft i KS

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går inn som samarbeidspartner. Et første grunnlag for felles rammer og anbefalinger til bruk for kommunene i deres fremtidige anskaffelser av journalløsninger er laget. Disse tas videre gjennom prosjektet felles journalløft i KS.

Del opp, skjerp lærlingkrav

EL og IT Forbundet advarer: – Energimontører mister jobben fordi det er for lite arbeid. Større nettprosjekter må deles opp i flere anbud, slik at det er mulig for norske aktører å konkurrere om dem. Og kravene til bruk av lærlinger for å sikre framtidig kompetanse og HMS-standarder må skjerpes i alle offentlige anbud, krever forbundet i energiwatch.no.

Konkurrere på reelt nivå i anbud

Nyheten om at regjeringen garanterer midler til ny vegtrasé for E6 i Nordland, faller i god jord hos FLT i Statens vegvesen. De vil også jobbe videre for at etatens kompetanse fra liknende prosjekter blir videreført i byggingen av ny E6, og at norske entreprenører skal kunne være med å konkurrere på reelt nivå i anbudsrundene, skriver Ledelse og Teknikk.

Still strengere miljøkrav!

Strengere miljøkrav i offentlige anbud har potensial til å fremskynde det grønne skiftet i nord, heter det fra Asko Nord i iTromsø, der de oppfordrer kommuner i landsdelen til å stille krav til nullutslipp i sine anbud. Slik det blant annet gjøres i Oslo. Særlig i Tromsø, som har et så kompakt sentrum, bør det stilles krav om nullutslipp, påpekes det.

Utforsker mulighet for lokale kjøp

Konseptet «Horten lokalhandel» startet i 2022 for å involvere lokale bønder, inkluderende arbeidsliv, private og kommunale barnehager og skolefritidsordninger. Det utforsker muligheter for offentlige innkjøp og kobler mat, helse, matsvinn, klimafotavtrykk og anskaffelser sammen på en måte som har fått støtte fra Miljødirektoratets Klimasats.

Anbudsmodeller for antibiotika

I Sverige er målet å utvikle anbudsmodeller som kan sikre at godkjente antibiotika forblir tilgjengelig for svenske pasienter. Nå er Legemiddelindustrien spent på hva Helse- og omsorgsdepartementet vil legge inn i den nye strategien mot antimikrobiell resistens. De jobber for at leverandører får et avtalt beløp årlig uavhengig av salgsvolum.

Oligark skapte kommunal forsinkelse

I 2019 ble avdekket alvorlige avvik på avløpssystemet i Askøy kommune. Rydd opp, sa Statsforvalteren, men det ble utsettelser, bl.a. fordi det var en oligark inne i bildet, og kommunen måtte undersøke om det var innenfor. Det viste seg å være innenfor grensen, han eide et firma som eide et firma som eide et annet firma, melder Askøyværingen.

Svensk LO med anskaffelses-veiledning

Formålet med denne veiledningen er å beskrive hvordan en anskaffelse skal gjøres, hvilke arbeidsrettslige krav som skal stilles, hvilke krav som kan stilles, og i tillegg løfte frem og gi veiledning i hvordan de kravene som stilles, kan følges opp. Slik innleder svensk LO sin ferske anskaffelses-veiledning.

Pengestøtte til innovative innkjøp

Erhvervsstyrelsen i Danmark har åpnet en ny «pengesekk», som skal yte støtte innovative innkjøp i helsevesenet, ifølge co-pi.dk. Offentlige aktører i regioner og kommuner i helsevesenet kan søke. Søknadsfristen er 14. oktober 2023, og i år kan det søkes om beløp på mellom 100 000 og 500 000 kr.

Krever reaksjon mot usunn konkurranse

Svenskt Näringsliv har sendt en henstilling til regjeringen om å skjerpe reglene mot usunn konkurranse fra offentlig sektor. Deres medlemmer opplever at problemet blir større for hvert år, samtidig som nåværende regler ikke er tilstrekkelige, heter det.

Skal sikre miljømerkede produkter

I regi av strategi for grønne offentlige innkjøp, har danske Erhvervsstyrelsen digitalisert og standardisert miljømerker (f.eks. Svanemerket, EU-blomsten el.lign.). I 2023 forventes et sirkulære å komme som skal sikre at statlige innkjøp av en rekke produkter skal være miljømerket eller leve opp til tilsvarende krav.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.