DFØ i spissen for nordiske sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser

Anbud365: DFØ i spissen for nordiske sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser- Gjennom det nordiske prosjektet vil vi arrangere en rekke dialogkonferanser hvor vi ønsker å få tilbyderne til å se hvor ambisiøse klima- og miljømål det offentlige har, samt å gi offentlige innkjøpere innsikt i de løsningene som finnes på markedet, sier Helene Hoggen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Hun er prosjektleder for et nordisk prosjekt for sirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Nordisk Ministerråd besluttet sommeren 2021 å støtte et prosjekt for sirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp ledet av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) fra 2021 til 2024. Prosjektet er igangsatt som del av den nye nordiske visjonen som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i Reykjavik i 2019. Visjonen har fastsatt tre strategiske prioriteringer for et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Til grunn for visjonen ligger Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

De nordiske landene har en betydelig offentlig sektor og et høyt forbruk av varer og tjenester for å dekke befolkningens behov og drifte fellesløsninger. I dette ligger det et betydelig potensial for å redusere klima- og miljøfotavtrykket, og følgelig bidra til et mer bærekraftig Norden. Hvordan kan Norden bli en foregangsregion?

I det nye prosjektet «Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser» søker DFØ å få med seg de andre nordiske landene i nettopp det prosjekttittelen sier – gjøre offentlige anskaffelser mer sirkulære og bærekraftige. Med seg i prosjektet har de Miljøstyrelsen og Energistyrelsen fra Danmark, Upphandlingsmyndigheten fra Sverige, og Motiva og SYKE fra Finland.

Nordisk bestillerdialog

Prosjektet er en videreføring av det tidligere prosjektet «Nordisk bestillerdialog» hvor flere aktører har samlet seg for å se på nullutslippstransport. I det nye prosjektet vil de se på flere områder som sirkulære møbler, IKT, batterier og emballasje.

– Gjennom prosjektet vil vi arrangere en rekke dialogkonferanser hvor vi ønsker å få tilbyderne til å se hvor ambisiøse klima- og miljømål det offentlige har, samt å gi offentlige innkjøpere innsikt i de løsningene som finnes på markedet, sier prosjektleder Helene Hoggen i DFØ.

Klimamåling

I tillegg til en rekke bestillerdialoger, vil prosjektet også fokusere på hvordan klimaeffekter i offentlige anskaffelser bli målt. I dag er det et stort behov for å forbedre og forenkle klimaeffektmåling ved offentlige anskaffelser. Mange offentlige virksomheter har satt i gang med klimaregnskap, der anskaffelser spiller ofte en tung rolle og krever bedre klimatall fra leverandørene (f.eks. EPDer). For å begrense transaksjonskostnader er det ønskelig å standardisere hvordan klimamåling og dataoverføring skal skje. Dette skjer allerede i flere pilotprosjekter og målet med det nordiske samarbeidet er i først omgang å få oversikt og deretter prioritere og igangsette konkrete utviklingsprosjekter fra 2022. Kartleggingsfasen utvikler nå et bakgrunnsdokument som vil danne grunnlaget for en konferanse tidlig 2022 der veien videre vil stakes ut.

Prosjektet startet i sommer og vil foregå ut 2024.

Bli den første til å kommentere på "DFØ i spissen for nordiske sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.