Offentlige anskaffelser: Stort og smått 3. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 3. aprilNye Veier går i dialog med entreprenør- og rådgiverbransjen for å legge til rette for en rekke tiltak som skal sørge for å holde hjulene i gang og bedre likviditeten til leverandørene. – Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter krononakrisen, sier adm. direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Skriv ut artikkelen

Statlige innkjøpsdata skal analyseres, en markedsplass for skytjenester er under etablering og EU-kommisjonen er kommet med info om håndtering av anskaffelser under korona-krisen. Den såkalte fullmaktsloven (koronaloven) omfatter også anskaffelser, Stortinget vil ha norske aktører på bygg- og anlegg, og en leverandør ber kommunen om må få refundert kostnadene i forbindelse med innsynskrav. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Digdir med krise-veiledning

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en overordnet veiledning som gir generelle anskaffelsesfaglige råd, i tillegg til å ta opp konkrete problemstillinger og eksempler fra bygg- og anleggsbransjen som er spesielt utsatt etter Korona-pandemien.

Markedsplass for skytjenester kommer

Digitaliseringsdirektoratet skal etablere en markedsplass for skytjenester, som skal gjøre det enklere for virksomhetene å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. Den skal tilgang til avtaler og gi oversikt over tilbudet i markedet, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen, og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger.

Kjøp norsk, men ikke for dyrt

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette ikke medfører økte kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene, og en rekke krav må innfris.

Koronatilpassede vegvesen-kontrakter

Statens vegvesen vil ha tettere dialog med entreprenørene i de nye koronatilpassede utbyggingskontraktene. Så lenge koronasmitten varer stiller vegvesenet endrede krav til entreprenørens tilbud. Etaten forsøker gjennom krav som stilles til tilbudet å definere et «nullpunkt» for vurdering av konsekvenser CoVid-19 kan gi i kontraktgjennomføringen.

Unntakslov omfatter anskaffelsesloven

Kongen kan i midlertidige forskrifter utfylle, supplere eller fravike følgende lover så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål en serie lover. Dette er essensen i den såkalte koronaloven, som foreløpig skal gjelde en måned fra 27. mars. Også anskaffelsesloven er blant de lovene som regjeringen kan gripe inn i.

Analyser av statlige innkjøp

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gir med dette Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) i oppdrag å analysere innkjøpsdata fra statlige virksomheter for å identifisere muligheter for effektivisering av statlige innkjøp. Frist for avlevering av rapport fra arbeidet settes til 1. september 2020, fremgår det av et oppdragsbrev fra NFD til Digdir.

Kraftig fall i DNB PMI

DNB PMI (innkjøpssjefsindeks) for mars falt med 9,7 poeng til 41,9, det laveste nivået siden mai 2009. Nedgangen ble drevet av store fall i indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting, som alle faller til nær rekordlave nivåer. På den annen side steg indeksen for leveringstid til et rekordhøyt nivå, noe som bidro til å dempe nedgangen i PMI.

Anskaffelsesakademiets forskningsinnsats

Partnerne i Anskaffelsesakademiet er enige om hvilke områder de ønsker at akademiet skal prioritere sin forskningsinnsats i 2020. Akademiet har «såkornmidler» som kan brukes til å forske, drive datainnsamling med mere for å få frem forskning som kan bidra med større innsikt innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Listen finner du her.

EHF-faktura og endret MVA-sats

Stortinget har vedtatt at den lave MVA-satsen på 12% som benyttes i enkelte bransjer skal reduseres til 6% i perioden 1. april til 31. oktober 2020. Endringen trer i kraft 1. april.

Renholdskontrakter under koronakrisen

NHO Service og Handel gir råd i forbindelse med innkjøpskontrakter av renhold under koronakrisen.

Vil ha dekket saksomkostninger etter innsynskrav

Bodø-firmaet iTet tapte anbudskampen om å levere datautstyr til Andøy kommune. Nå krever selskapets advokatfirma kommunen for saksomkostninger etter et innsynskrav. Om de får det, må fylkesmannen avgjøre, skriver lokalpressen.

45 søknader om prekvalifisering

Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i «Idekonkurranse for Petersontomten i Sarpsborg». Tre team skal velges ut.

EU-info om krise-anskaffelser

EU-kommisjonen er kommet med informasjon om håndtering av anskaffelser i forbindelse med covid-19-krisen. Her behandles bl.a. spørsmål om mulighetene for bruk av hasteanskaffelser og forhandlinger uten forutgående kunngjøring.

Redusert klimapåvirkning i BAE

Regjeringen i Sverige har bedt Upphandlingsmyndigheten og Boverket ila 2020–2021 utvikle og komplettere Upphandlingsmyndighetens bærekraftskrav og andre støtteverktøy for å fremme redusert klimapåvirkning på effektiv måte i hele livsløpet. Det gjelder bygg, anlegg og eiendom (BAE). Resultatet skal være klart 1. november 2021.

Økt likviditet hos leverandører

I Danmark er regjeringen og Folketingets partier enige om at offentlige anskaffelser skal være med å sikre at næringslivet kommer godt gjennom den ekstraordinære situasjonen som følge av koronaviruset. I en periode frem til 31. oktober 2020 bli det derfor dispensasjon fra en rekke regler med sikte på å skape økt likviditet hos leverandørene.

Nytt kommunalt fellesinnkjøp slår til

Med Kommunernes Landsforening og Aarhus i spissen har fem 5 kommuner gått sammen om å sikre alle landets kommuner utstyr, som kan beskytte ansatte og innbyggere i helse- og sosialsektoren mot koronavirus. Det nye kommunale fellesinnkjøp har allerede landet en avtale om levering av 150.000 liter håndsprit.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 3. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.