Få vekter miljø høyt, 30%-kravet følges opp bare i begrenset grad

Anbud365: Få vekter miljø høyt, 30%-kravet følges opp bare i begrenset gradGjennom å be om 30% miljøvekting i offentlige anskaffelser sendte Stortinget for flere år siden et tydelig signal. Riksrevisjonens undersøkelse som nylig er publisert, viser at det er langt igjen til at kravet for alvor slår gjennom.

Skriv ut artikkelen

Selv om 40% av de undersøkte anskaffelsene har miljø som en del av tildelingskriteriene, er det få som vekter miljø høyt. Bare 21% av de anskaffelsene som har miljø som en del av tildelingskriteriene, oppfyller intensjonen i forskriften om minimum 30% vekting. Dette fremgår av Riksrevisjonens undersøkelse av grønne, offentlige anskaffelser. Her heter det også at bruken av uforholdsmessige kvalifikasjonskrav som miljøledelsessystem, tyder på at mange oppdragsgivere ikke vet hvilke krav og kriterier det er relevant å stille for å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser.

«Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser – Dokument 3:5 (2021–2022)» ble fremlagt for kort tid siden.

I undersøkelsen heter det at mange offentlige oppdragsgivere stiller som kvalifikasjonskrav at leverandører skal ha et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem. Det er lite ressurskrevende for oppdragsgiver å følge opp slike krav, men de kan virke fordyrende og/eller ekskluderende for leverandører, slår Riksrevisjonen fast.

Uforholdsmessige og ulovlige krav

Innenfor produkt- og tjenesteområdene mat- og drikkeprodukter, måltidstjenester, motorkjøretøy og veitransporttjenester vurderer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i mange tilfeller at slike krav er uforholdsmessige, og noen ganger ulovlige fordi de ikke er knyttet til leveransen eller anses som relevante for å sikre at leverandøren har kvalifikasjonene til å gjennomføre kontrakten. Undersøkelsen til Riksrevisjonen viser imidlertid at det er stilt slike krav imellom 19 og 44% av alle anskaffelser på disse områdene.

Revisjonen konkluderer med at bruken av uforholdsmessige kvalifikasjonskrav som miljøledelsessystem, indikerer at mange oppdragsgivere ikke vet hvilke krav og kriterier det er relevant å stille for å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser.

30%-kravet

Anskaffelsesforskriften presiserer at der miljø brukes som et tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes med minimum 30%. Undersøkelsen viser at denne bestemmelsen bare oppfylles i begrenset grad. Selv om 40% av de undersøkte anskaffelsene har miljø som en del av tildelingskriteriene, er det få som vekter miljø høyt. Bare 21% av de anskaffelsene som har miljø som en del av tildelingskriteriene, oppfyller intensjonen i forskriften om minimum 30% vekting.

I mange tilfeller stilles miljøegenskaper heller som absolutte krav eller som kontraktsvilkår. Dette kan i mange tilfeller være et sterkere virkemiddel fordi det sikrer en viss miljøprestasjon og åpner for å avvise tilbud som ikke oppfyller gitte minimumskrav. Samtidig viser funnene at disse kravene sjelden er ambisiøse, ifølge Riksrevisjonen. Dersom kravene ikke suppleres med bruk av miljø som tildelingskriterium, kan anskaffelsene føre til at leverandører ikke får insentiver til å utvikle nye og mer miljøvennlige løsninger.

Om undersøkelsen

Målet med «Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser – Dokument 3:5 (2021–2022)» er å ta for seg anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere – om den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger slik Stortinget har forutsatt. Også forhold som fremmer og hemmer oppdragsgivernes mulighet til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser belyses.

En vesentlig del av undersøkelsen er basert på analyser av anskaffelsesdokumenter kunngjort i 2018 og 2019 innenfor fem utvalgte produkt- og tjenesteområder: mat- og drikkeprodukter, måltidstjenester, motorkjøretøy, veitransporttjenester og avfallstjenester. I tillegg kommer to spørreundersøkelser rettet mot offentlige innkjøpere og ledere av offentlige virksomheter.

Bli den første til å kommentere på "Få vekter miljø høyt, 30%-kravet følges opp bare i begrenset grad"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.