Fikk revisjonspåtale for anskaffelsespraksis, tok grep

Anbud365:Fikk revisjonspåtale for anskaffelsespraksis, tok grepÅs kommune i Viken fylkeskommune, her ved sin kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, rapporterer oppfølging av revisjonsanbefalinger på anskaffelsesområdet.

Skriv ut artikkelen

Ny anskaffelsesstrategi, kursing av innkjøpere og ny samarbeidsavtale for Felles innkjøpskontor i Follo, der kommunen er med sammen med Nesodden, Vestby og Frogn. Dette er sentrale grep Ås kommune har foretatt etter at en forvaltningsrevisjon for en tid tilbake førte med seg revisjons-anbefalinger knyttet til bl.a. der kompetansebehov, nok kapasitet og bruk av rammeavtaler. Kommunen fikk også kritikk for manglende konkurranse og for at regelverket ikke var fulgt godt nok opp.

Ås kommune ligger i Viken fylkeskommune enn så lenge, i Akershus når fylkeskommunen deles opp. Antall innbygger er i overkant av 21 000.

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok i sitt møte 26. januar 2021 at Viken kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser. 19 anskaffelser ble valgt ut – ut fra en erfaringsbasert risikovurdering av hvilke typer anskaffelser, bransjer og leverandører revisjonen har erfart at det er størst sannsynlighet for å være brudd på regelverket. Leverandørreskontroene for regnskapsåret 2020 ble lagt til grunn.

Revisjonskritikk

I revisjonsrapporten fra oktober 2021 står det at «… Ås kommune har gjort flere anskaffelser uten at konkurranse er gjennomført eller at regelverket om offentlige anskaffelser ikke er fulgt fult ut. Svarene fra spørreundersøkelsen tyder også på at de gjøres direkte anskaffelser. Kjøp fra selskaper man har rammeavtale med blir heller ikke alltid gjort. I de tilfeller hvor konkurranse er gjennomført anser vi at kravene til likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i hovedsak er oppfylt.»

Nå, drøyt 2 ½ år eter at kommunes kontrollutvalg fikk denne rapporten, var Anbud365 interessert i å høre om kommunen har fulgt opp anbefalingene fra revisjonen – og på hvilken måte. Her følger oversikten vi fikk fra kommunen – systematisk ordnet med revisjonens anbefalinger som «overskrifter» over punktene som er gjennomført:

Slik har Ås kommune fulgt opp

 • Innrette kommunens praksis slik at rammeavtaler benyttes
  •  Det er gjennomført kurs for alle innkjøpere og lagt ut informasjon om alle kommunens rammeavtaler.
  • Det er vedtatt ny samarbeidsavtale for Felles innkjøpskontor i Follo for kommunene Ås, Nesodden, Vestby og Frogn. Rammeavtaledekning er et viktig mål for dette samarbeidet.
 • Innrette kommunens praksis slik at det oppbevares (arkiveres) tilstrekkelig dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser
  •  Det er utarbeidet en mal for arkivering av dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser.
 • Kartlegge og gjennomføre nødvendig kompetansehevning
  •  Det er gjennomført interne kurs for kommunens ledere og innkjøpere.
 • Vurdere om den sentrale kapasiteten på innkjøpsområdet er tilstrekkelig
  •  Kommunen deltar i et felles innkjøpskontor for kommunene Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. Samarbeidet har søkt og fått klimasatsmidler til å styrke med en stilling innen klimavennlige anskaffelser.
 • Tydeliggjøre innkjøpsteamets rolle og omfang av bistand..
  •  Dette er tydeliggjort i kommunens innkjøpsstrategi, prosess for anskaffelser og i interne kurs.

   

Bli den første til å kommentere på "Fikk revisjonspåtale for anskaffelsespraksis, tok grep"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.