Ny anskaffelsesstrategi i Ås: Sterkt engasjement for dyrevelferd og kortreist mat

Anbud365:Fikk revisjonspåtale for anskaffelsespraksis, tok grepÅs kommune i Viken fylkeskommune, her ved sin kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, rapporterer oppfølging av revisjonsanbefalinger på anskaffelsesområdet.

Skriv ut artikkelen

Dyrevelferd og lokal matproduksjon skal løftes frem når Ås kommune i Viken fylke skal ut med nytt anbud på matvarer – i tillegg følges opp som en del av kontraktsoppfølgingen av eksisterende avtaler på matvarer. Dersom handlingsrommet for krav til dyrevelferd og lokal matproduksjon ikke utnyttes, skal det begrunnes. Og – utover matkjøp: Der det er relevant, skal kommunen utnytte handlingsrommet i regelverket slik at lokale tilbydere kan delta i konkurranser. Dette fremgår av sakspapirene når kommunen behandler forslag til ny anskaffelsesstrategi.

Ås kommunes gjeldende anskaffelsesstrategi er fra 2019, og er nå til revisjon med særlig vekt på miljø og klima. Dyrevelferd og mer anskaffelser av kortreiste matvarer er blant temaene som har vakt mest oppmerksomhet hos politikerne.

Ved inngåelse av nye matvareavtaler lover kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss å jobbe for at dyrevelferd og lokal matvareproduksjon innarbeides i konkurransegrunnlaget innenfor de mulighetene regelverket gir, heter det. Gjeldende kontrakter varer ut 2024.

Hovedsakelig for matvarer

Han fremholder i sakspapirene at spørsmålet om dyrevelferd og lokal matproduksjon i hovedsak er relevant for anskaffelse av matvarer, ikke særlig i mange andre av kommunens anskaffelser. Da er det ikke hensiktsmessig å ha dette inn som et eget tema i anskaffelsesstrategien, men: Spørsmålene må løftes frem når kommunen skal ut på nytt anbud på matvarer, og følges opp som en del av kontraktsoppfølgingen av eksisterende avtaler på matvarer.

FIK (Felles innkjøpskontor i Follo), der Ås er med, vil fremover ha enda større søkelys på å følge opp matvareavtalene, bl.a. innenfor krav om miljøhensyn og samfunnshensyn, opplyser kommunedirektøren. Dette vil også gjelde leverandørens tilbud om kortreiste matvarer, fairtrade og økologiske matvarer, heter det. Så langt det er mulig innenfor kontrakten, skal leverandørenes systemer for å ivareta dyrevelferd også etterspørres.

Kompetanse og handlingsrom

Kommunen tar sikt på lokalt og gjennom FIK bruke kompetanse og handlingsrommet i regelverket også innenfor dyrevelferd i tillegg til å stimulere til handel fra lokale matvareprodusenter. I alle konkurranser skal samfunnshensyn og miljøhensyn vurderes i konkurransestrategien, fremgår det i saken om ny anskaffelsesstrategi.

Kommuneplanen ligger til grunn for kommunens anskaffelser. I anskaffelser skal Ås kommune beskrive og vurdere hvordan samfunnshensyn, deriblant dyrevelferd og lokal matproduksjon innenfor lovgivningens handlingsrom skal ivaretas. Dersom det ikke brukes slike krav tilknyttet «dette temaet», skal det begrunnes.

Lokale tilbydere

I tiltaksdelen til anskaffelsesstrategien skal det fremgår at der det er relevant, skal kommunen utnytte handlingsrommet i regelverket slik at lokale tilbydere kan delta i konkurranser. En ny næringsrådgiver vil også få en rolle i arbeidet med å informere lokale aktører om kommunens anskaffelser og bidra til at de kan være med i konkurranser.

Noen anbefaling fra kommunedirektøren om at kommunens sertifiseres som Fair trade kommune, kommer ikke. Grunnen er at det krever administrative ressurser kommunen ikke har i dag. Men det forsikres at kommunen fortsatt skal legge stor vekt på etisk handel i anskaffelser det det er relevant og forholdsmessig.

Klima- og miljøkrav

Innenfor dagens rettslige rammer, har Ås kommune et solid handlingsrom for å stille gode og tilpassede klima- og miljøkrav i hver enkelt anskaffelse. Endringer i anskaffelsesregelverket som skjerper krav til bruk av miljøkrav i anskaffelser, er sannsynlig, står det å lese i sakspapirene. Kommunen bør derfor innrette seg slik at hele handlingsrommet anskaffelsesregelverket gir for å stille miljøkrav, kan benyttes. Miljøkrav bør ikke begrenses til et spørsmål om å vekte eventuelle tildelingskriterier høyt i alle anskaffelser. Det enkelte tildelingskriterium i anskaffelsen må tilpasses anskaffelsens verdi, art og formål. Hvor høyt miljøkrav som tildelingskriterier vektes, må vurderes konkret i den enkelte anskaffelse, slår kommunedirektøren fast.

Bli den første til å kommentere på "Ny anskaffelsesstrategi i Ås: Sterkt engasjement for dyrevelferd og kortreist mat"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.