Flere innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak – nye aktører på banen

Anbud365: Flere innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak - nye aktører på banenAnskaffelsesregelverket legger til rette for å fremme innovasjon og praksisen med innovative anskaffelser øker, men det er imidlertid mye som tyder på at handlingsrommet kan utnyttes i større grad, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i stortingsmeldingen «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv» (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil utarbeide en strategi for innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak, fremgår det av en stortingsmelding som nylig er fremlagt. Hvordan anskaffelsesprosessene for arbeidsmarkedstiltak gjennomføres, har betydning for innovasjonsgraden i tiltakene og utviklingen av markedet for arbeids- og velferdstjenester, skriver regjeringen, og sikter seg inn mot i større grad å åpne for nystartede virksomheter, mindre aktører ellers, sosiale entreprenører og ideelle aktører på tiltaksmarkedet.

For kort tid siden kom «Meld. St. 32 (2020 –2021) «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv», fremlagt av Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av regjeringen. Her heter det at regjeringen er opptatt av å videreutvikle de arbeidsrettede tjenestene slik at flere kan komme i arbeid. Arbeids- og velferdsforvaltningen bør i større grad bør samarbeide med private aktører og benytte seg av verktøy som innovative anskaffelser og effektkontrakter for å få flere i arbeid.

Tiltak

Derfor vil regjeringen, heter det, bl.a. åpne for nye aktører gjennom flere innovative anskaffelser, som fornyer Arbeids- og velferdsetatens anbudspolitikk. Det er for å sikre videre utvikling og fornyelse av virkemidlene. Blant tiltakene:

  • Øke bruken av innovative metoder i anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak som utviklings-kontrakter, rammeavtaler og mindre anbud med sikte på større mangfold og bedre tilbud til sårbare grupper for å motvirke utenforskap. I innovative anskaffelser må også kriteriene for hvilke grupper de ulike tiltakene skal nå være mer åpne enn i dag.
  • I utprøvingen av innovative metoder i anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak skal lokale behov og prioriteringer for utprøving av nye løsninger og tilnærminger vektlegges, slik at også lokale NAV-kontor i større grad får finne fram til, samarbeide med og følge opp mindre, lokale, innovative løsninger.
  • Utarbeide en strategi for innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak.

Også aktører utenfor offentlig sektor spiller viktige roller i å utvikle nye eller mer målrettede løsninger for utfordringene enkelte brukergrupper står over, skriver regjeringen i meldingen. Hvordan anskaffelsesprosessene for arbeidsmarkedstiltak gjennomføres, har betydning for innovasjonsgraden i tiltakene og utviklingen av markedet for arbeids- og velferdstjenester. For nystartede virksomheter eller mindre aktører kan det være krevende å oppfylle formelle vilkår og nå opp i konkurranse med etablerte aktører. Det er vanskelig å finne gode måter å finansiere og teste ut nye løsninger. Samtidig er det viktig å sikre kvalitet og likebehandling.

Sosiale entreprenører og ideelle

Gjennom anskaffelser kan sosiale entreprenører og ideelle aktører levere tjenester og produkter til det offentlige på like vilkår som andre private aktører. Som leverandør av arbeidsmarkedstjenester kan eksempelvis ideelle virksomheter og sosiale entreprenører konkurrere om utlyste oppdrag, og slik være med å øke både mangfoldet og kvaliteten i tilbudet. Det er imidlertid få nye ideelle og sosiale entreprenører som har kommet inn som leverandører av arbeidsmarkedstiltak. Dette kan bety at nye løsninger som potensielt kan gi bedre overgang til arbeid eller utdanning, ikke blir prøvd ut. En viktig utfordring er derfor å legge til rette for økt utprøving av nye, gode ideer og løsninger gjennom å gi nye og mindre tilbydere innpass på tiltaksfeltet. Det handler om å utforme anbudene slik at små og innovative aktører kan få prøvd ut nye ideer i et system, der de dårlige ideene blir silt ut og de gode ideene gir mulighet for å vinne større kontrakter framover i tid.

Handlingsrommet brukes ikke nok

Anskaffelsesregelverket legger til rette for å fremme innovasjon og praksisen med innovative anskaffelser øker, men, heter det i meldingen: Det er imidlertid mye som tyder på at handlingsrommet kan utnyttes i større grad. Utgangspunktet for innovative anskaffelser er at oppdragsgiver setter søkelys på hvilket behov løsningen skal dekke framfor mulige løsningsforslag. Innovative anskaffelser kan være et godt virkemiddel til å stimulere til nytenking. Både ansatte i offentlig sektor og sosiale entreprenører må ha god kunnskap om mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og hvordan innovative anskaffelser kan gjennomføres.

Bli den første til å kommentere på "Flere innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak – nye aktører på banen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.