KS om «grønn» plan: Kompetanseløft trengs, men også tett samarbeid og politiske tiltak

Anbud365: KS om «grønn» handlingsplan Kompetanseløft trengs, men også tett samarbeid og politiske tiltakMiljødirektoratets verktøy og støtteordninger, «herunder Klimasats», anses som viktige forutsetninger for kompetanseløftet i handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. - Dette er KS helt enig i og det er liten tvil om at det brede klimaarbeidet i kommunesektoren vil bli satt tilbake hvis Klimasats-ordningen ikke videreføres og styrkes i Statsbudsjettet for 2022, understreker Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, overfor Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Faglige og kompetansehevende tiltak må gjennomføres, men det er enda viktigere å få på plass grunnleggende politiske, regulatoriske og økonomiske forutsetninger. Dette budskapet kommer fra Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, i en kommentar til Anbud365. Det gjelder handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. KS ble i varierende grad involvert underveis i arbeidet med planen, og er opptatt av at det legges til rette for et tett samarbeid i det videre arbeidet. Særlig knyttet til bruken av helheten i økosystemet rundt innovative anskaffelser kunne vi tenkt oss en sterkere involvering, sier hun.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) la for en tid tilbake frem handlingsplanen for økt andel av grønne og innovative offentlige anskaffelser – utviklet i samarbeid med Miljødirektoratet. Weidemann Wieland understreker at kommunesektoren jobber aktivt for å øke denne andelen, og at KS derfor har sett frem til denne handlingsplanen som et viktig redskap i dette arbeidet. – KS har gitt innspill i en tidlig fase av arbeidet, og opplevde en varierende grad av involvering underveis, opplyser hun. KS er derfor opptatt av at det legges til rette for et tett samarbeid i det videre arbeidet.

– På enkelte områder – særlig knyttet til bruken av helheten i økosystemet rundt innovative anskaffelser – kunne vi tenkt oss en sterkere involvering, sier Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.  

Kompetanseløft stadig viktigere

KS har vært i god dialog med Miljødirektoratet og DFØ om deler av det foreslåtte kompetanseløftet i kommunesektoren. – Dette er et viktig tiltak som vi ønsker velkommen og vil arbeide for at blir gjennomført, fremhever hun. Etter vår mening er kompetanseløftet et godt eksempel det som nå blir stadig viktigere for å nå både kommunesektorens egne og nasjonale klimamål: Samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

– Derfor er det viktig at det i handlingsplanen understrekes at fortsatt samarbeid med Miljødirektoratet og KS vil være sentralt. Vi merker oss også at Miljødirektoratets verktøy og støtteordninger «herunder Klimasats» anses som viktige forutsetninger for kompetanseløftet, fremholder hun. Dette er KS helt enig i og det er liten tvil om at det brede klimaarbeidet i kommunesektoren vil bli satt tilbake hvis Klimasats-ordningen ikke videreføres og styrkes i Statsbudsjettet for 2022.

Viktige forutsetninger må på plass

KS ser dette som nok et uttrykk for at det er viktig å få gjennomført slike faglige og kompetansehevende tiltak som det vises til i handlingsplanen, samtidig som det er enda viktigere å få på plass grunnleggende politiske, regulatoriske og økonomiske forutsetninger.

Et tydelig eksempel på det er at de fylkeskommunene som med hjelp fra Leverandørutviklingsprogrammet har gått foran med innovative anbud og bestilt utslippsfrie ferger, fortsatt sliter med store merkostnader for dette, merkostnader som de som fortsatt driver med fossil drift ikke har. Et annet eksempel kan være behovet for avklaring av ansvarsforhold knyttet til framføring av el til utslippsfrie anleggsplasser.

Kompetanse og endring

– Vi trenger derfor både slike kompetansetiltak som gjengitt i handlingsplanen og nye, politisk initierte regulatoriske og økonomiske virkemidler. Det hjelper ikke med god kompetanse hvis ikke de nødvendige forutsetninger for endring er til stede. Samtidig er god kompetanse også en nødvendig forutsetning, sier Kristin Weidemann Wieland.

– Som medeiere i Leverandørutviklingsprogrammet: Hva er vurderingen av handlingsplanens bruk/nytte av Leverandørutviklingsprogrammets kompetanse i gjennomføringen av planen? Kunne programmet fått en mer sentral rolle?

Handlingsplanen lanserer en rekke kompetansetiltak som vil treffe kommunesektoren godt, og mye skal gjøres i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), som KS etablerte sammen med NHO i 2010. DFØ inngår i eiergruppen sammen med KS, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og partnerskapet utgjør 28 partnere. LUP både koordinerer og mobiliserer til innovative anskaffelser, og jobber systematisk med kompetansetiltak regionalt og nasjonalt. Gjennom sitt operative arbeid bidrar LUP med å skape motivasjon og eierskap til bruken av offentlige anskaffelser som driver for innovasjon. Like mye som de formelle kontraktene, er interaksjonen mellom selger og kjøpersiden i de innovative prosessene viktige. LUP er derfor en viktig motor i dette arbeidet for å lykkes med dette arbeidet.

Alle krefter må spille sammen

– Leverandørutviklingsprogrammet har et viktig selvstendig mandat fra eierne og partnerskapet rundt. Det viktigste er at vi i tråd med formålet får realisert mer og mer effektfulle innovative offentlige anskaffelser, sier områdedirektør i KS, Weidemann Wieland, og:

– For å lykkes med samarbeidstiltakene i handlingsplanen er det viktig med god dialog i eiergruppen om bruken av LUP og LUPs rolle, og at man ser ulike satsinger i sammenheng slik at man tar inn over seg helheten i økosystemet rundt innovative anskaffelser. Her må alle krefter spille sammen for å unngå en fragmentering av feltet og sikrer godt eierskap hos alle aktørene som må bidra til dette. Målet er jo et felles, samlet løft både for bærekraftsarbeidet og arbeidet med etterspørselsdrevet innovasjon.

«Sparretelefonen»

DFØ planlegger også for en mer operativ og regional rolle, og noen av tiltakene er allerede igangsatt. «Sparretelefonen» for bærekraftige anskaffelser er et slik tiltak, og KS erfarer at den mottas med stor takk i kommunesektoren. – For KS er det viktig at de planlagte aktivitetene regionalt sees i sammenheng med eksisterende og planlagte satsinger, både i LUP og i økosystemet rundt, understreker Kristin Weidemann Wieland.

1 kommentar på "KS om «grønn» plan: Kompetanseløft trengs, men også tett samarbeid og politiske tiltak"

  1. Hartvig Munthe-Kaas | 18. oktober 2021 på 11:33 | Svar

    Overraskende at KS som en viktig aktør i offentlige anskaffelser ikke har blitt involvert i tilstrekkelig grad i dette arbeidet. Mange kommuner er allerede i gang med grønne anskaffelser, men det er behov for mye kunnskapsdeling for å nå målene om flere grønne offentlige anskaffelser. Her har KS Innkjøpsforum en viktig rolle å spille. En rolle de ganske sikkert både vil og kan bidra med.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.