Klart for kontraktstildeling, men så ble konkurransen avlyst

Anbud365: Klart for kontraktstildeling, men så ble konkurransen avlyst- Vi har vurdert saken til å omfatte såpass store endringer i forutsetningene for konkurransen at det ikke vil være mulig å rette opp feilen, skrev NAV Tiltak Rogaland som begrunnelse for avlysning av konkurransen «i siste liten». På bildet NAV-sjefen, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng (Foto: Jeton Kacaniku).

Skriv ut artikkelen

De hadde for to måneder siden bestemt seg for hvilken tilbyder som skulle få kontrakten, og varslet konkurransedeltakerne om sin beslutning. Men så avlyste de hele konkurransen. Grunnen var at de hadde oppdaget en saksbehandlingsfeil som var gjort allerede i kvalifiseringsfasen. Helt i orden, sa Kofa, en konkurranse kan avlyses helt frem til kontrakt er tildelt, bare det foreligger saklig grunn. Og det gjorde det her.

Påstanden i Kofa-sak 2016/173 gikk ut på at oppdragsgiveren hadde brutt regelverket ved at avlysningen av konkurransen ikke bygget på en saklig grunn. Det var NAV Tiltak Rogaland som var oppdragsgiver. I mai i fjor kunngjorde de en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler om arbeidsmarkedsopplæring (etablererkurs).

Innen tilbudsfristen kom det inn i alt 22 tilbud fra 14 ulike leverandører. Alle tilbyderne ble ansett kvalifisert, og det ble avholdt forhandlinger med samtlige. Nesten to måneder etter at oppdragsgivere sendte ut varslet om hvilken tilbyder de hadde til hensikt å gi kontrakt, ble konkurransen avlyst. Der hadde innsett, heter det, at det var blitt gjort en feil i kvalifiseringsfasen. Dette hadde medført at noen av tilbyderne skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Dette anså de som en saksbehandlingsfeil hvor det foreligger saklig grunn til avlysning av konkurransen. – Vi har vurdert saken til å omfatte såpass store endringer i forutsetningene for konkurransen at det ikke vil være mulig å rette opp feilen, skrev NAV Tiltak Rogaland.

Frem til kontrakt er inngått

Kofa påpeker at avlysning kan skje frem til kontrakt er inngått. I situasjoner hvor det har oppstått en feil som følge av oppdragsgiverens eget forhold, og feilen ikke kan repareres ved andre tiltak enn avlysning av konkurransen, må saklig grunn anses å foreligge. Og:

– Innklagede har begrunnet avlysningen med at fire leverandører i begge regionene ble avvist etter tildelingen hadde funnet sted, noe som medførte endringer i forutsetningene for konkurransen. Tilbakemeldingene innklagede gav tilbyderne under forhandlingene ville vært annerledes dersom de fire leverandørene hadde blitt avvist før forhandlingene begynte, og dette kunne påvirket innholdet i de resterende tilbydernes reviderte tilbud. Det er derfor ikke riktig, slik klager hevder, at innklagede kunne tildelt kontrakt basert på de gjenværende tilbudene, uten å gjennomføre nye forhandlinger. Innklagede har sett det slik at det ikke var et alternativ å gjenåpne forhandlingene, da to av de gjenværende leverandørene, blant annet klager, hadde fått innsyn i tilbudsprisene. Nemnda er enig i at det i en slik situasjon ikke er noe annet alternativ enn å avlyse konkurransen, fordi en gjenåpning av forhandlingene ville ha medført en uakseptabel risiko for brudd på kravet til likebehandling.

Helhetsvurdering

Det følger av forskriften § 13-1 (1) at oppdragsgiveren kan “avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn”, understreker Kofa. Hvorvidt kravet til saklig grunn er oppfylt, beror på en helhetsvurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på tidspunktet for når avlysningen skjer, hvilke omstendigheter som utløste avlysningen og hva oppdragsgiver ønsket å oppnå med den. Klagenemnda har i praksis lagt til grunn en lav terskel for hva som kan være saklig grunn til å avlyse en konkurranse.

Bli den første til å kommentere på "Klart for kontraktstildeling, men så ble konkurransen avlyst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.