Klimasats-støtte til 1850 prosjekter, utslippskutt i 100 000-tonnsklassen

Anbud365: Miljødirektoratet om utslippskutt: 30% vekting bra, minimumskrav bestMiljødirektoratet med miljødirektør Ellen Hambro i spissen har levert rapporten «Klimatiltak i Norge Kunnskapsgrunnlag 2024». Den har hovedfokus på hva som er mulig å få til frem mot 2035 (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Kommuner, oftest kommunale innkjøpssamarbeid, har fått Klimasats-støtte til systematisk arbeid med å stille klimakrav i konkrete offentlige anskaffelser. I løpet av de åtte årene siden ordningen kom, har over 1850 prosjekter i alle landets fylker fått støtte. Klimaeffekten i CO2-ekvivalenter er beregnet for 692 av prosjektene, og: Klimagassutslipp-kutt med minst 627 000 tonn CO2-ekvivalenter fram til og med år 2030. I tillegg kommer utslippsreduksjoner fra prosjekter som ikke lar seg kvantifisere, og omstillingseffektene for alle prosjektene.

For å utvikle det lokale klimaarbeidet, ble støtteordningen Klimasats etablert gjennom statsbudsjettet for 2016. I løpet av de åtte årene som har gått, har Klimasats støttet over 1850 prosjekter i alle landets fylker.  Det fremgår av rapporten «Effektvurdering av Klimasats- Støtte skreddersydd for kommunenes klimaarbeid» at klimaeffekt i CO2-ekvivalenter er beregnet for 692 prosjekter. De har fått tildelt til sammen 790,7 mill i støtte. Samlet anslås at disse prosjektene reduserer klimagassutslipp med minst 627 000 tonn CO2-ekvivalenter fram til og med år 2030. I tillegg kommer utslippsreduksjoner fra de prosjektene som ikke lar seg kvantifisere, og omstillingseffektene for alle prosjektene.

Støtter Norges målsetninger

Klimasats-støtten skal bidra til at kommunene systematisk etterspør og krever klimavennlige løsninger i alle eller mange av sine anskaffelser, og innarbeider gode rutiner for dette. Den skal bidra målrettet til oppfyllelse av handlingsplanen for offentlige anskaffelser. Klimasats-ordningen støtter opp om Norges målsetninger bl.a. innen grønne offentlige anskaffelser av betydning for klimagassutslipp Et typisk prosjekt omfatter en stillingsressurs i to år. Typiske oppgaver for stillingen er å sørge for kompetanseheving om grønne anskaffelser i organisasjonen, markedsdialog, utarbeide rutiner og anskaffelsesstrategier for grønne anskaffelser.

Styrker andre virkemidler

Klimasats supplerer og styrker andre virkemidler, f.eks. samspiller med virkemidlene til Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) tilbyr. DFØ bistår i prioriteringen av søknaden, og gir tett oppfølging til de kommunene som får støtte. For eksempel har Klimasats-støtte til systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser gjort at flere kommuner har benyttet DFØs omfattende veiledningstilbud.

På listen over de ni viktigste effektene av Klimasatsordningen fins også: Støtteordningen har bidratt til oppnåelse av nasjonale klimamål, omstilling til sirkulærøkonomi og økt bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimaarbeidet.

Kommunenes klimafotavtrykk

Rapporten Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak anslo at kommunesektorens anskaffelser hadde et klimafotavtrykk på rundt 6 mill tonn i 2013, et år hvor kommunesektoren kjøpte inn varer og tjenester for rundt 173 milliarder kroner. I 2021 var dette tallet økt til 265 milliarder kroner.

Klimaeffekten oppnås først når kommunen gjennomfører mer klimavennlige anskaffelser som følge av støtten. Klimaeffekten er ofte indirekte, ved reduserte innenlandske og utenlandske produksjonsutslipp i industrien. Tiltakene kan også redusere utslipp fra avfallsbehandling som følge av redusert forbruk og økt gjenbruk og materialgjenvinning. Ved innkjøp av blant annet transporttjenester og transportmidler bidrar klimavennlige anskaffelser til direkte utslippskutt i kommunen.

Bli den første til å kommentere på "Klimasats-støtte til 1850 prosjekter, utslippskutt i 100 000-tonnsklassen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.