Kofa–medlem vurderer handlingsrommet til de ideelle

Anbud365: Kofa–medlem vurderer handlingsrommet til de ideelleNæringsminister Monica Mæland understreker at hennes departement i jakten på noen som kunne utrede de ideelles handlingsrom, var svært opptatt av å finne en person som kan gi utredningen faglig tyngde og legitimitet.

Skriv ut artikkelen

Vurderingen av de ideelles handlingsrom i forbindelse med det nye anskaffelsesregelverket skal være klar 6. mars. Det opplyste næringsminister Monica Mæland i et svar til Stortinget. Forsinkelsen skyldes to anbudskonkurranser uten tilbud. Da fikk advokat Karin Fløistad, som er nemndsmedlem i Kofa, oppdraget.

Bakgrunnen for statsråd Mælands svar var et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Hun ville vite hva status var for arbeidet med den juridiske utredningen av handlingsrommet for å skjerme ideelle virksomheter i anbudssystemet. Hvem skal foreta vurderingen, spurte Toppe, hvilket mandat har de fått og når skal vurderingen være ferdigstilt og fremlegges Stortinget?

Statsråden opplyste at Nærings- og fiskeridepartementet var blitt noe forsinket med innhentingen av den eksterne juridiske utredningen av handlingsrommet for å ivareta ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. – Dette skyldes, sa hun, at vi har gjennomført to konkurranser om oppdraget uten å motta noen tilbud. På bakgrunn av dette valgte departementet å henvende seg direkte til en meget kvalifisert kandidat.

Advokat Fløistad

Valget falt på advokat Karin Fløistad. Hun har særlig kompetanse innen generell EU/EØS-rett og offentlige anskaffelser og har nylig fullført en doktorgrad i EU-rett ved European University Institute i Firenze. Fløistad underviser i EØS-rett ved Universitetet i Oslo og har siden sommeren 2015 vært medlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Departementet har, ifølge næringsministeren, vært opptatt av å finne en person som kan gi utredningen faglig tyngde og legitimitet. Departementet mener at det er et helt sentralt poeng at oppdraget tildeles noen som ikke har tatt stilling til de aktuelle problemstillingene tidligere, slik at det ikke kan settes spørsmålstegn ved utrederens upartiskhet. Fløistad har bekreftet at hun ikke har tatt stilling til de aktuelle problemstillingene tidligere.

Utredningens innhold

Regjeringen har stilt krav om at utredningen skal inneholde en vurdering av om det er rettslig adgang til å begrense konkurransen til bare ideelle leverandører eller tildele kontrakter direkte til ideelle leverandører. Utredningen skal også inneholde en vurdering av om det er rom for å videreføre et generelt unntak, et unntak for særskilte kontrakter, eller om det kan gis unntak i enkelttilfeller etter en konkret helhetsvurdering. Dersom det konkluderes med at det finnes en unntaksmulighet, skal utredningen inneholde en vurdering av i hvilke tilfeller en slik unntaksadgang vil komme til anvendelse.

– Det er videre, fremholdt statsråd Mæland, stilt krav om en redegjørelse for ulike former for samarbeid mellom det offentlige og ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester som ikke faller inn under nytt anskaffelsesregelverk, herunder om unntaket for utvidet egenregi kan komme til anvendelse og muligheten for bruk av tilskudd til helse- og sosialtjenester fremfor anskaffelser av slike tjenester.

Utredningen skal også omtale hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Sverige og Danmark, og eventuelt i andre relevante EØS-land. Det skal særlig ses hen til den svenske Välfärdsutredningen. Næringsministeren opplyste dessuten at vurderingen skal leveres mandag 6. mars 2017. Stortinget vil bli orientert på egnet måte.

Bli den første til å kommentere på "Kofa–medlem vurderer handlingsrommet til de ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.