Skal bli plastfri kommune – samfunnsansvar «tung» del av anskaffelsesstrategien

Anbud365: Skal bli plastfri kommune – samfunnsansvar «tung» del av anskaffelsesstrategienEgil Johansen er kommunedirektør i Tønsberg kommune, som i sin anskaffelsesstrategi slår til lyd for å legge rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser.

Skriv ut artikkelen

Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark fylke skal bli en plastfri kommune. Det er et sentralt poeng i deres anskaffelsesstrategi, der det også fremgår at man vil benytte offentlige anskaffelser til å gi arbeidsmuligheter for flere, ved å benytte vekst- og attføringsbedrifter når hensiktsmessig. Dessuten skal kommunen prioritere og legge til rette for innkjøp av kortreiste og lokalproduserte varer og tjenester der det er økonomisk forsvarlig, heter det i strategien som vektlegger samfunnsansvar tungt.

Tønsberg kommune hadde ca.70 rammeavtaler ved siste årsskifte, hvorav 35 er VOIS-samarbeid (Vestfold Offentlige innkjøpssamarbeid). I tillegg kommer til enhver tid andre leverandøravtaler, som på samme tid var ca. 60 kjente avtaler. Kommunen anskaffer for ca. kr 413 millioner (2020-tall) årlig til drift. I tillegg kommer anskaffelser i form av investeringsprosjekter.

I «Anskaffelsesstrategi (2021 – 2024)» legges betydelig vekt på samfunnsansvarlige anskaffelser. Kommunen skal, heter det, ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. Det tas sikte på aktivt å søke/foretrekke leverandører/entreprenører av fossilfrie maskinparker.

Plastfri kommune

Ettersom Tønsberg kommune skal arbeide for å bli en plastfri kommune, har virksomhetene et ansvar for å imøtekomme dette kravet. Det er en målsetning å informere og involvere lokale bedrifter slik at de er kjent med, og i stand til å delta i kommunale anbudsrunder. Det vil kunne være positivt både for klima og miljøhensyn, samt styrke det lokale næringslivet, fremheves det. Et av tiltakene går ut på å be leverandører om å oppgi klimafotavtrykket for varer og tjenester der det er relevant.

Ved anskaffelser innen helse- og sosialtjenester skal kommunen vurdere egne utlysninger forbeholdt ideelle leverandører, og den skal benytte offentlige anskaffelser til å gi arbeidsmuligheter for flere, ved å benytte vekst- og attføringsbedrifter når hensiktsmessig.

Kortreist og lokalprodusert mat

Dessuten skal kommunen prioritere og legge til rette for innkjøp av kortreiste og lokalproduserte varer og tjenester der det er økonomisk forsvarlig og innenfor lovverkets rammer. Kravene skal implementeres gjennom tydelige krav i avtalene og gjennom dialog og samarbeid med kommunens leverandører.

Tønsberg kommune skal ha nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, slås det fast i strategien. Fokus på aktiv leverandør- og avtaleoppfølging skal økes, priser og avtalebetingelser skal følges opp, og
leders ansvar for å bruke rammeavtalene understrekes. Korrekt bruk av disse ved innkjøp av varer og tjenester gjennom innkjøpssystemet skal tydeliggjøres.

Dialog med markedet

Leverandørkonferanser/dialogmøter og markedsundersøkelser der det er hensiktsmessig skal gjennomføres og kommunen skal bidra til markedsutvikling i anskaffelsesprosesser

Tønsberg kommune skal aktivt bidra til dialog med markedet basert på likebehandling. Det bør legges til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Leverandør- og dialogkonferanser skal vurderes i alle anskaffelser. Der det finnes standardkontrakter bør disse fortrinnsvis benyttes, for å sikre gjennomdrøftete og balanserte kontraktsvilkår.

Bli den første til å kommentere på "Skal bli plastfri kommune – samfunnsansvar «tung» del av anskaffelsesstrategien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.