Kompetansestøtte (I): Miljømerking Norge/ Svanemerket – et effektivt verktøy i anskaffelser

Anbud365: Kompetansestøtte (I): Miljømerking Norge/ Svanemerket - et effektivt verktøy i anskaffelserØkt vekt på samfunnshensyn i offentlige anskaffelser, nå skjerpede miljøkrav, fordrer kompetanse, gjerne mer kompetanse enn før. I den anledning har Anbud365 invitert et knippe kompetanseorakler innenfor samfunnshensyn til å presentere seg selv og hva de kan tilby av kompetanse for innkjøpere og andre på området offentlige anskaffelser. Denne gangen Miljømerking Norge/Svanemerket. Artikkelforfatterne på bildet.

Skriv ut artikkelen

Av Jorunn Amundgård og eller Tormod Lien, begge seniorrådgivere i Miljømerking Norge

Å ta hensyn til klima og miljø i innkjøp og anskaffelser kan være vanskelig, men det er mulig å forenkle. Å etterspørre miljømerkede varer og tjenester er en trygg og effektiv måte å sikre gode og miljøvennlige anskaffelser. Som innkjøper slipper du å utvikle egne krav og bruke mye tid på evaluering og oppfølging. Det er i seg selv ressursbesparende og bærekraftig. 

Miljømerking Norge forvalter Svanemerket, Nordens offisielle miljømerke som ble opprettet av myndighetene for over tretti år siden. Svanemerket er en troverdig merkeordning som gir forbrukere, private og offentlige virksomheter, garanti for at produktene de kjøper oppfyller helhetlige og strenge krav i hele livssyklusen. Vi forvalter også EU Ecolabel som er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Svanemerket og EU Ecolabel er tredjeparts uavhengig sertifiseringer, som oppfyller kravene til ISO 14024, og er det vi kaller miljømerker type 1. I Miljømerking Norge jobber kjemikere, ingeniører og andre fagfolk med å utvikle de omfattende og strenge kravene som Svanemerket stiller til de rundt 250 produkttypene som kan sertifiseres.

Svanemerket og tilsvarende miljømerker bidrar til mindre energibruk og klimagassutslipp, bevaring av det biologiske mangfoldet, og en mer sirkulær økonomi. I tillegg kuttes bruk av miljøgifter og skadelige kjemikalier ned til et minimum. En helthetlig tankegang er essensielt både når det er snakk om ett enkelt produkt, og hva som skal til for å løse verdens miljøproblemer.


I 2007 ble Nettverk for miljømerket innkjøp opprettet, for å hjelpe oppdragsgivere med å ta bærekraftige valg i sine anskaffelser. I nettverket bistår Miljømerking innkjøpere med å utarbeide krav i den enkelte konkurranse, og hvis ønskelig også med å evaluere tilbudene. Vi bidrar med markedsundersøkelser, markedsdialog, og vi kan også hjelpe til med oppfølging av avtalene. Ved å etterspørre miljømerker type 1 i anskaffelser slipper innkjøpere å utvikle egne krav, det er enkelt å evaluere og sammenligne tilbudene, og det gir forutsigbarhet for tilbydere når flere etterspør det samme.

Gjennom samarbeid i nettverket har offensive offentlige innkjøpere endret miljøstandarden i bransjer som renhold og vaskeri, møbler, forbruksvarer, medisinsk forbruksmateriell, lekeapparater og hoteller. Samtidig som miljømerkene fortsetter å stramme inn kravene til disse bransjene, jobber vi med få til det samme for blant annet arbeidsklær og tekstiler, kjøretøyvask og formingsmateriell. Vi bruker den samme metodikken i alle produktgrupper, med å stille minimumskrav når bransjen er moden for det, og bruker tildelingskriterier eller kontraktskrav i mer umodne bransjer.

Nettverket inviterer til samlinger 3 – 4 ganger i året med aktuelle temaer. På samlingene treffer du andre som jobber med de samme problemstillingene og har de samme utfordringene. Nettverkssamlingene kan også være en arena for dialog med markedet.

Vil du høre mer om Nettverk for miljømerket innkjøp eller hvordan du kan bruke miljømerker som et effektivt verktøy i anskaffelser, ta kontakt med våre seniorrådgivere, Jorunn Amundgård (ja@svanemerket.no) eller Tormod Lien (tl@svanemerket.no) . Se også våre forslag til krav og kriterier på https://svanemerket.no/gronne-anskaffelser/.

====

I denne serien vil også disse presentere seg:
Miljøfyrtårn
Factlines
Etisk handel Norge
Standard Norge

Bli den første til å kommentere på "Kompetansestøtte (I): Miljømerking Norge/ Svanemerket – et effektivt verktøy i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.