Kompetansestøtte (II): Krav om miljøledelse gir grønn omstilling

Anbud365: Kompetansestøtte (II): Krav om miljøledelse gir grønn omstillingØkt vekt på samfunnshensyn i offentlige anskaffelser, nå skjerpede miljøkrav, fordrer kompetanse, gjerne mer kompetanse enn før. I den anledning har Anbud365 invitert et knippe kompetanseorakler innenfor samfunnshensyn til å presentere seg selv og hva de kan tilby av kompetanse for innkjøpere og andre på området offentlige anskaffelser. Denne gangen Stiftelsen Miljøfyrtårn. Artikkelforfatterne på bildet (Ytreberg t.v.).

Skriv ut artikkelen

Av Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør og Øygunn Sundsbø Brynildsen, seniorrådgiver, begge Stiftelsen Miljøfyrtårn

«Da vi innførte krav om miljøsertifisering, så vi at alle i bransjen begynte å jobbe systematisk med å forbedre eget miljøavtrykk», fortalte en offentlig innkjøper oss nylig. I jakten på gode kriterier som oppfyller kravet om å vekte miljø, har vi en oppfordring til landets innkjøpere: Still også miljøkrav til leverandøren! Det har et stort uutnyttet potensial som driver for grønn omstilling.

Miljøfyrtårns oppdrag: Praktiske tiltak med reell miljøeffekt

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble stiftet av KS, NHO, Virke, SMB Norge, LO, Innovasjon Norge og et antall kommuner og fylkeskommuner. Våre fremsynte stiftere så behovet for et praktisk verktøy for bedrifter som ønsket å ta miljøansvar. Vedtektene våre slår fast nettopp dette: Miljøfyrtårnsertifisering skal bygge på konkrete tiltak som har reell påvirkning på miljø og arbeidsmiljø. En praktisk innretning skal legge rette for at selv de minste bedriftene kan ta ansvar for egen miljøpåvirkning.

I dag, 21 år senere, er Miljøfyrtårn landets mest brukte ordning for tredjepartssertifisert miljøledelse med over 10 500 sertifiserte virksomheter. Europakommisjonen har anerkjent miljøfyrtårnsertifisering som tilsvarende EUs egen ordning for miljøledelse (EMAS), og dermed også ISO14001, i forbindelse med offentlige anskaffelser i hele EU og EØS.

Fordeler ved å velge en miljøsertifisert leverandør 

Miljøledelse er å ha gode rutiner for systematisk reduksjon av virksomhetens miljøavtrykk.

For å bli miljøsertifisert må leverandøren  

  • Planlegge: Virksomheten må vurdere hvor den har størst avtrykk på klima og miljø og sette seg mål innenfor disse områdene, for både drift og verdikjeder.  
  • Utføre: Målene skal følges av konkrete tiltak med ansvarlig person og tidsfrist.
  • Kontrollere: Ledelsen skal informeres og rapportere på fremgang.
  • Korrigere: Innsikten danner grunnlag for justering av mål og tiltak for neste periode.

Grundig planlegging, utførelse, kontroll og korrigering utgjør fundamentet for både Miljøfyrtårn, ISO14001 og EMAS. Et uavhengig organ har revidert og godkjent systemet for kontinuerlig miljøforbedring. 

En innkjøper som krever miljøsertifisering, får derfor en leverandør som er bevisst på egen miljøpåvirkning og har systemer for å forbedre miljøavtrykket sitt der det monner mest gjennom hele avtaleperioden. Det påvirker miljøavtrykket til varene eller tjenestene virksomheten leverer.

Miljøledelse sentralt i EUs grønne giv

Arbeidsmetoden med mål, tiltak og rapportering har svært store likhetstrekk med EUs direktiv for bærekraftsrapportering. EUs rapporteringsstandarder viser at miljøledelse er sentralt i EUs grønne giv; vekststrategien som skal sikre et bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Standardene reflekterer også prinsipper som er grunnleggende for miljøledelse, som vesentlighet, ledelsesforankring og rapportering. Miljøsertifiserte virksomheter har derfor et fortrinn når direktivet nå fases inn i norsk og europeisk lov. Ikke minst ser vi det som en betydelig anerkjennelse av måten miljøsertifiserte virksomheter arbeider på.

Et hensiktsmessig krav

Et krav om miljøledelse oppfyller kravene til kvalifikasjonskrav i de fleste større anskaffelser og i mange små. Det viser Simonsen Vogt Wiig i en vurdering av innkjøpers mulighetsrom. Det er et standardisert krav og derfor forenklende for innkjøpere og leverandører.

Her finner du våre ressurssider for grønne innkjøp og informasjon om hvordan miljøledelse og forskriftsendringen om vekting av miljø. Kontakt oss gjerne for kurs om miljøsertifisering i anskaffelser.

=====

I denne serien vil også disse presentere seg:
Miljømerking Norge/Svanemerket
Factlines
Etisk handel Norge
Standard Norge

Bli den første til å kommentere på "Kompetansestøtte (II): Krav om miljøledelse gir grønn omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.