Kompetansestøtte (III): Hva kan Factlines bidra med for å sikre bærekraft i offentlige anskaffelser?

Anbud365: Kompetansestøtte (III): Hva kan Factlines bidra med for å sikre bærekraft i offentlige anskaffelser?Økt vekt på samfunnshensyn i offentlige anskaffelser, nå skjerpede miljøkrav, fordrer kompetanse, gjerne mer kompetanse enn før. I den anledning har Anbud365 invitert et knippe kompetanseorakler innenfor samfunnshensyn til å presentere seg selv og hva de kan tilby av kompetanse for innkjøpere og andre på området offentlige anskaffelser. Denne gangen Factlines AS. Artikkelforfatteren på bildet.

Skriv ut artikkelen

Av Siri Engesæth, direktør bærekaft og kommunikasjon, Factlines AS

Norge har endelig fått en digitaliseringsminister. Vi vet vi må jobbe smartere og mer effektivt for å opprettholde konkurranse-kraften og velferdsnivået i årene som kommer.

Hva betyr Stortingsmelding 22 «Data som ressurs»? 

I St.meld. 22 skriver regjeringen: «Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping, flere nye arbeidsplasser i hele landet, og en effektiv offentlig sektor. Bedre utnyttelse av data er viktig om Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi. Regjeringens ambisjon er å få til økt deling av data innad i næringslivet og mellom offentlig og privat sektor.»

Bedre innsikt gir bedre beslutninger basert på en metodisk tilnærming til utvikling av viktige styringsdata for kontraktsoppfølgingen. Samtidig vet vi at offentlige innkjøpere har knapp tid. Kontraktsoppfølging kan fort bli en salderingspost, og i lange verdikjeder kan bærekraft fort bli komplisert.

Factlines jobber for å forenkle dette. Vår metodikk og programvare bidrar til at de samme datakildene brukes, gjenbrukes og at bærekraft kan prioriteres på tross av knapp tid.

Tidlig ute

Allerede i 2013-15 utviklet Factlines, sammen med Helse Sør-Øst og tre leverandører, en programvare for å kunne følge opp 10.000 virksomheter på etiske krav – på én gang.  Factlines satte seg et mål om å utvikle datadrevne løsninger for å sette bærekraftsrapportering i system, og i bunnen for løsningen lå OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger og grunnleggende bærekraftskrav fra FN, samt forventningene til hva som kom til å strammes inn i norsk lov om offentlige anskaffelser.

Prosjektet ble en suksess, og siden den gang har OECDs rammeverk lagt grunnlaget for flere reguleringer. Vi lærte mye av prosjektet. I år leverer vi en plattform som kartlegger leverandører og forretningsforbindelser for å gjennomføre nødvendig aktsomhetsvurderinger, og som kan være grunnlag for å sikre overholdelse av LOA§5, åpenhetsloven og CSDDD. Vi har i tillegg et rapporteringsprodukt tilpasset EU-taksonomien.

Effektivisering

Standard Norge avholdt nylig et seminar hvor Jacob M Landsvik og Standard Norge hadde invitert utvalgte aktører han mente kunne hjelpe offentlige innkjøpere med å følge opp den ambisiøse forventningen om sosial, menneskerettslig og miljømessige bærekraft i anskaffelsene.

Factlines var et av selskapene der. Factlines er et SaaS-selskap (Programvare som tjeneste. Engelsk: software as a service) som jobber for å koble virksomheter sammen, skape nettverk og dele bærekraftsinformasjon på en mer kostnadseffektiv måte.

Tenk om flere offentlige aktører fulgte opp leverandører i samme system. Arbeid som eksempelvis Universitetet i Oslo gjør, ville gjøre at Politiet sine undersøkelser og oppfølginger gikk på en brøkdel av tiden. Leverandøroppfølgingsarbeid gjort av Helse Midt ville utvikle også leverandørene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Men ikke minst, leverandøren vil slippe å begynne på nytt hver gang. Dokumentasjonen vil bygges over tid, og leverandøren styrer selv profilen. En profil som de samtidig utvikler ved å gjøre egne leverandørkjedeundersøkelser der de ser høyest risiko

Audit fatigue er et kjent problem der de ansvarlige blir “slitne” av alt etterlevelsesarbeidet de gjør i henhold til rapportering. Vi har også henvisning til dette i proposjonalitetsbegrensningene. Det er ikke ønskelig at krav skal være så vanskelige at innkjøper ikke får noen tilbud eller at leverandører ville gå konkurs om de måtte levere helt etter kravspesifikasjonen.

Ved å utfordre hverandre, og gjøre informerte, ansvarlige og sammenlignbare valg i anskaffelsesprosessen, er det ikke bare mulig å oppfylle lovens krav, men drive reell leverandørutvikling, ikke bare retrospektiv etterlevelseskontrol».

For mer informasjon www.factlines.com.

====

I denne serien vil også disse presentere seg:
Miljømerking Norge/Svanemerket
Miljøfyrtårn
Etisk handel Norge
Standard Norge

Bli den første til å kommentere på "Kompetansestøtte (III): Hva kan Factlines bidra med for å sikre bærekraft i offentlige anskaffelser?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.