Kvalitet vektet høyere enn pris i konkurranse om arbeidsmarkedstiltak

Anbud365: Kvalitet vektet høyere enn pris i konkurranse om arbeidsmarkedstiltak- På landsbasis er om lag halvparten av avtalene inngått med attføringsbedrifter. Det er derfor ikke grunnlag for hevde at kommersielle aktører får oppdrag på bekostning av gode attføringsbedrifter, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i et svar til Stortinget (foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD).

Skriv ut artikkelen

Kvalitet er vektet høyere enn pris i tildelingskriteriene (60/40), og det har vært satt klare resultatmål med tilhørende krav til rapportering og gjennomføring av brukerundersøkelser. Det ble også inngått lange kontrakter for å sikre økonomisk forutsigbarhet for leverandørene. Dette fremgår av en delrapport der temaet er hvordan Arbeids- og velferdsetaten har håndtert konkurransen om nye avklarings- og oppfølgingstiltak.

Det opplyste arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. I sitt spørsmål fastslo stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) at Regjeringens satsing på anbudsutsettelse av arbeidsmarkedstiltak har møtt kritikk. Hun ville vite om statsråden mener det er riktig at kommersielle får oppdrag på bekostning av offentlige og at resultater ikke vektlegges.

Ta i bruk kompetanse

– Målet med å bruke anbudskonkurranse i anskaffelsen av avklarings- og oppfølgingstjenester er å ta i bruk kompetanse og bredde i de ulike tjenestene som finnes slik at flere kommer i arbeid, sa statsråd Hauglie. I en anbudskonkurranse er det de beste tilbyderne som får oppdraget. Ved bruk av anbudskonkurranser må bedriftene med jevne mellomrom dokumentere og vise i praksis at man er i stand til å levere kvalitativt gode arbeidsmarkedstjenester som gir resultater. Anbudsutsetting sikrer at ulike leverandør- og kompetansemiljøer kan konkurrere på like vilkår. Leverer man ikke gode nok tjenester, vinner man ikke nye anbud.Statsråden la i sitt svar vekt på at det ligger en grundig prosess bak utvelgelsen av leverandører i en anbudskonkurranse. Flere typer leverandører benyttes, og mange attføringsbedrifter er blant vinnerne. I Vest-Agder er det bl.a. inngått avtale med attføringsbedriften Fretex, Adecco og Oppfølgingsenheten Frisk. På landsbasis er om lag halvparten av avtalene inngått med attføringsbedrifter. Det er derfor ikke grunnlag for hevde at kommersielle aktører får oppdrag på bekostning av gode attføringsbedrifter.

Evalueringsrapport

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Proba Samfunnsanalyse A/S i oppdrag å evaluere iverksettingen av de nye avklarings- og oppfølgingstiltakene. Det foreligger en delrapport som omhandler hvordan Arbeids- og velferdsetaten har utformet konkurransen for å oppnå forenkling, mangfold i leverandørmarkedet og et godt tilbud til brukerne. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at Arbeids- og velferdsetaten har utformet anskaffelsene på en god måte. Arbeids- og sosialminister Hauglie:

– Det framgår av evalueringen at målet om kvalitet ble ansett som svært viktig, og det var mange elementer i anskaffelsen som ble vurdert og valgt med det formål å sikre god kvalitet i tiltakene. Bl.a. framheves det at kvalitet er vektet høyere enn pris i tildelingskriteriene (60/40), og det har vært satt klare resultatmål med tilhørende krav til rapportering og gjennomføring av brukerundersøkelser. Det ble også inngått lange kontrakter for å sikre økonomisk forutsigbarhet for leverandørene. I fase 2 av evalueringen vil Proba kartlegge kvalitet i tjenestene og resultater. Sluttrapport vil foreligge våren 2018.

Bli den første til å kommentere på "Kvalitet vektet høyere enn pris i konkurranse om arbeidsmarkedstiltak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.