Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 19. maiOffentlige innkjøp har vært som en gyngehest: Det er mye bevegelse, men det går ikke fremover. Men nå ser vi endring, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på en konferanse nylig.

Skriv ut artikkelen

I Stockholms läns landsting innføres nå en «anskaffelsesvaktpost» for å stoppe fremtidige ulovlige direkteanskaffelser. Fra Stortinget kommer det spørsmål om status for bruk av efaktura. Det skal bli strengere miljøkrav ved legemiddelkjøp, og i Danmark lanseres ti gode råd til bruk ved konkurranse med forhandling. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Enklere å gjøre grønne anskaffelser

Difi er nå i gang med arbeidet med en miljøkriterieveiledning, verktøy for å beregne miljøgevinster, kompetansehevingsprogram, bedre statistikk og kobling av miljøhensyn inn i digitale innkjøpssystemer, ifølge anskaffelser.no.

Går fremover med miljøkrav

Miljø- og klimahensyn må integreres i den enkelte etats innkjøpspolitikk, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på en leverandørkonferanse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Han sammenliknet offentlige innkjøp med en gyngehest på dette området, men mente at det nå går fremover.

Strengere miljøkrav i legemiddelanskaffelser

Miljøkravene skal bli strengere ved anskaffelser av legemidler. Sykehusinnkjøp har fått i oppdrag fra helse- og omsorgsminister Bent Høie å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige.

Efaktura i Stortinget

I hvor stor grad har staten og kommunene tatt i bruk efaktura? Det er stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A) som har sendt et slikt skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Egner seg for konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting av tårntjenester på norske flyplasser kan gi milliongevinster og i neste omgang billigere flybilletter. Konkurransetilsynet skriver i en kronikk at dette – ut fra et faglig ståsted – er et område som egner seg for konkurranseutsetting, og nettopp nå er det en åpning for å gjøre det.

Anbud eller egenregi i avfallsinnsamling

Kommunene må gis mulighet til å se de samlede avfallsressursene i kommunen i sammenheng. De bør selv kunne velge om innsamling skal gjøres i egen regi eller av andre aktører etter konkurranse i markedet, ifølge styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Oslo ønsker ikke å utelukke private

Byrådet ønsker ikke å utelukke private, men å skape en større balanse til det offentlige, sa næringsbyråd Geir Lippestad, Oslo kommune på et seminar nylig i regi av NHO Service. Konferansens fokus var at noen steder får private bedrifter ikke lov å konkurrere om tjenester de er gode på. Andre ganger er det ikke konkurranse på like vilkår.

Innspill til stortingsmelding

Medtek Norge er kommet med innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Blant innspillene er anskaffelser som strategisk ledelsesverktøy, dialog og samarbeid, kompetanseheving og sentraliserte innkjøp.

Rusbehandlingsavtaler for 235 mill.

Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Med utgangspunkt i en behovsanalyse ønsker Helse Sør-Øst RHF å inngå avtaler med private virksomheter med en samlet ramme på inntil 235 millioner kroner.

Drøyt 5 tilbydere pr. kontrakt

Statens vegvesen hadde tilbudsfrist for flere kontrakter i løpet av 1. kvartal i år sammenlignet med fjoråret, men verdien på kontraktene var lavere. I løpet av de tre første månedene i år mottok vegvesenet i snitt 5,3 tilbud pr. kontrakt som hadde tilbudsfrist, mot 5,5 tilbud i 2016, ifølge Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Nær 300 på leverandørdager

Nærmere 300 frammøtte fra rådgivere, leverandører og entreprenører fikk informasjon om kommende kontrakter da Bane NOR nylig arrangerte leverandørdager i Oslo. Prosjektene var primært InterCity-parseller på Østlandet. Firmaer fra 15 forskjellig land var til stede på leverandørdagene, og litt over halvparten av deltagerne kom fra utlandet.

Vaktpost skal stoppe ulovlige anskaffelser

Stockholms läns landstings vil i fremtiden unngå flere av de mange ulovlige direkteanskaffelsene som har kostet millioner av kroner i bøter. Hver avdeling i fylkeskommunen skal utstyres med en «anskaffelsesvaktpost», som skal avgjøre når unntak fra reglene og direkteanskaffelser skal gjøres, skriver inkopsradet.se.

Uklart om gevinsttak vinner gjennom

Civilminister Ardalan Shekarabi i Sverige har vært klar på at regjeringen i inneværende periode skal fremme en proposisjon som bygger på den såkalte Velferdsutredningen. Det er imidlertid uklart om han får flertall i Riksdagen, skriver inkopsradet.se. Forslaget om et gevinsttak for private i offentlige velferd er kontroversielt.

Nye private hjemmehjelp-konkurser i Danmark

Danmark sliter fortsatt med at private leverandører i hjemmehjelpen gått konkurs. I Frederikshavn har den kommunale hjemmehjelpen overtatt oppgavene, i Hjørring er det gjort avtale med konkursboet. Fram til nå har mer enn 12000 eldre i Danmark blitt rammet av hjemmehjelpkonkurs, ifølge fagforeningen FOA.

Gode råd til konkurranse med forhandling

Det kan være ressurskrevende å gjennomføre en konkurranse med forhandling. Med god planlegging kan imidlertid transaksjonskostnadene holdes nede – både for oppdragsgiver og tilbydere. Det danske advokatfirmaet Horten gir her 10 gode råd for gjennomføring av konkurranse med forhandling.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.