Leder-ansettelse var ulovlig direkteanskaffelse; regelbrudd i en avlyst konkurranse

Anbud365: Leder-ansettelse var ulovlig direkteanskaffelse regelbrudd i en avlyst konkurranseOrdfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune har for tiden til behandling i de politiske organene en revisjonsrapport, der bl.a. anskaffelsessaker i to selskaper kommunen eier, står i fokus.

Skriv ut artikkelen

I en konkurranse som ble avlyst, var bl.a. kriteriene for tildeling så uklare, at det trolig dreide seg om brudd på regelverket. Så var det en leder-ansettelse som egentlig var en ulovlig direkteanskaffelse.  Og det stilles spørsmål om kommunen kvalitetssikret godt nok om engasjementet skulle vært lyst ut som en offentlig anskaffelse Dette er avdekket i en revisjonsrapport knyttet til et par kommunalt heleide selskaper i Kristiansund. I tillegg trekkes det frem en mulig inhabilitet ved en kommunal saksbehandling.

Kristiansund kommune er eneeier i to selskaper, Havparken-selskapene, som begge dermed er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Det var på oppdrag av bystyret og kontrollutvalget i kommunen at Møre og Romsdal Revisjon AS kom inn i bildet. Ved hjelp av eksterne advokater utviklet revisjonsselskapet en rapport som gjaldt to anskaffelsessaker.

I begge sakene er det faglig uenighet i konklusjonene mellom de eksterne advokatene fra Wahl-Larsen Advokatfirma AS og Havparken-selskapenes egen advokat. Den ene saken gjelder en avbrutt konkurranse om et entreprenøroppdrag, der de eksterne fant tre regelbrudd i konkurransegrunnlaget.  Tildelingskriteriet «Lavest eierandel» fremstår som uklart, heter det, og/eller anses ikke som egnet som grunnlag for identifisering av lavest prisheter det. Uklart anses også tildelingskriteriet «Kortest gjennomføringstid» å være.

Uforenlige eller uklare

Likeledes mener de eksterne at «konkurransekriteriene» fastsatt i konkurransegrunnlaget synes uforenlige med anskaffelsesforskriftens system for gjennomføring av en konkurranse. Alternativt fremstår kriterienes status/betydning som uklare, med den konsekvens at konkurransegrunnlaget anses for uklart, og derved i strid med kravet til forutberegnelighet, fremgår det av rapporten.

Det andre spørsmålet gjelder hvorvidt et engasjement av en konsulent som daglig leder i selskapene var en ulovlig direkteanskaffelse. Det er enighet mellom partene om at det dreier seg om en anskaffelse, ikke en ansettelse.  Her er det snakk om to avtaler, en fra 2017 og en fra 2021. Den siste er, ifølge de eksterne advokatene, ikke en forlengelse av den første, men en endring/supplering av oppgaver konsulenten var forpliktet til å utføre. Når 2017-avtalen var en ulovlig direkteanskaffelse fordi den ikke ble kunngjort, rammer det også 2021.

Utbetaling av avtalt bonus

I 2017-avtalen var det slik at utbetaling av avtalt bonus skulle vært tatt hensyn til ved beregningen av anskaffelsens verdi, og at denne kunne passere EØS-terskelverdien som den gangen var 1,75 mill og utløse kunngjøringsplikt. Under enhver omstendighet, hvis beregning av anskaffelsens verdi ikke skulle være rett, kan det konstateres brudd på anskaffelsesregelverket på grunn av manglende oppfyllelse av kravet om å forsøke å sikre konkurranse.

Revisjonsselskapet selv stiller spørsmål om kommunen kvalitetssikret godt nok om engasjementet skulle vært lyst ut som en offentlig anskaffelse. I tillegg pekes det på at et styremedlem i ett av selskapene som samtidig var ansatt i Kristiansund kommune, er ført opp som saksbehandler for kommunen i en saksutredning for formannskapet. Det gjelder en entreprenøravtale for selskapet. Etter revisjonens vurdering kan det stilles spørsmål til habiliteten ved en slik saksbehandling, og de mener at dette viser at rolle- og ansvarsfordelingen mellom de to heleide aksjeselskapene og Kristiansund kommune ikke har vært klar nok. En nærmere gjennomgang av roller og ansvar mellom eier og selskap anbefales.

Bli den første til å kommentere på "Leder-ansettelse var ulovlig direkteanskaffelse; regelbrudd i en avlyst konkurranse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.