Manglende kunnskap koster kommunene dyrt

Anbud365: Manglende kunnskap koster kommunene dyrtJo mindre man vet om varen man anskaffer, desto større risiko er det for at avtalen ikke innfrir åpenbare krav og forventninger. Hvilke tap samfunnet tar som en konsekvens av feil innkjøp, kan man bare spekulere i, skriver artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Ragnar Vikingstad, fagekspert i HT Gjerde Norge AS

I tilfeller der innkjøpsansvarlig mangler kunnskap om tjenester eller produkter i offentlige anskaffelser, kan oppdrag ofte tildeles på feil grunnlag. Gjerding er et eksempel på eksterne tjenester der kommuner kan spare millioner på å sikre seg bedre fagkunnskap

Det offentlige bruker årlig milliarder på innkjøp av produkter og tjenester fra det norske næringslivet. På mange kjente fagområder, gjerne der anbudsrundene er hyppige og markedet har flere tilbydere, har innkjøpsansvarlige ofte bedre innsikt og kan ta mer kvalifiserte beslutninger basert på pris, kvalitet, bruksområde, leveransedyktighet, bærekraft og andre viktige faktorer. I disse tilfellene er sjansen størst for at kommuner eller statlige virksomheter får best mulige produkter og tjenester for midlene til rådighet.

Verre er det som regel når innkjøper ikke har tilstrekkelig kompetanse rundt tjenesten eller produktet som anskaffes. Jo mindre man vet om varen man anskaffer, desto større risiko er det for at avtalen ikke innfrir åpenbare krav og forventninger. Hvilke tap samfunnet tar som en konsekvens av feil innkjøp, kan man bare spekulere i.

Gjerder som eksempel

Oppsetting av gjerder er et godt eksempel i denne sammenhengen. Årlig tildeles det omfattende gjerdeoppdrag rundt om i landet som beløper seg til mange titalls millioner kroner av offentlige midler. Disse oppdragene dreier seg om oppsetting av gjerder til skoler, sportsareal, parker, beiteområder og annet, der gjerdene skal fungere som områdesikring, adgangskontroll, eller til husdyrhold.

Et gjerdeoppdrag er todelt, og består av materialer til det fysiske gjerdet, samt tjenesten ved selve oppføringen av gjerdet. Begge av disse delene må være tilfredsstillende dersom det ikke skal få konsekvenser for innkjøper: Feil valg av leverandør kan koste kommunene dyrt, både i form av regelrett overprising, erstatningsansvar ved skader og funksjonsfeil, eller omfattende og kostbart vedlikehold.

Utfordringen for innkjøpere av gjerdetjenester i dag, både i det offentlige og det private, er i stor grad mangel på fagkunnskap. Som tilbyder av gjerdetjenester over hele landet merker vi dette tydelig på kravene – eller mangelen på sådanne – som stilles i anbudene. Mangel på relevante krav til kvalitet og metode betyr at oppdragsgiver i mange tilfeller ikke en gang blir tilbudt tjenestene de har behov for, mao trygge, solide og funksjonelle gjerder som varer lenge.

Mangler standarder

Dette er ikke anskaffers feil alene. I dag mangler det en klar nasjonal standard for hvilke materialer et gjerde skal bygges av, hvordan gjerdet skal monteres, og hvor lenge gjerdet skal vare. Det finnes heller ingen offentlige krav til kompetanse for å bygge gjerder. Dette betyr at innkjøper sjelden har et godt utgangspunkt for å velge riktige leverandører til oppdraget, da hvem som helst kan si seg kompetente innen fagfeltet. 

Det er ikke å forvente at alle innkjøpsavdelinger har dypgående kunnskap innen alle fagområder der de anskaffer eksterne tjenester. Det som imidlertid vil hjelpe, er flere nasjonale standarder som stille enkle, konkrete krav både til kompetanse der en tjeneste skal leveres, og til materialer der noe skal konstrueres. Flere felles standarder vil kunne sikre bedre avtaler for kommunene, uansett fagområde, og i tillegg sikre en bedre konkurransesituasjon for oppdragsgivere i næringslivet.

Bli den første til å kommentere på "Manglende kunnskap koster kommunene dyrt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.