Skjerpede klima- og miljøkrav: Fikk 60 veilednings-innspill på en drøy uke

Anbud365: Skjerpede klima- og miljøkrav: Fikk 60 veilednings-innspill på en drøy ukeAvdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) understreker overfor Anbud365 at det de jobber med, er brukervennligheten og innholdet i veiledningen til de skjerpede klima- og miljøkravene. - Selve forskriften ligger fast, konstaterer hun.

Skriv ut artikkelen

De fikk en drøy uke på seg, likevel maktet offentlige virksomheter å produsere 60 innspill til førsteutkastet til veiledning om de skjerpede klima- og miljøkravene, som DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) hadde lagt fram. – Vi setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å gi innspill, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ til Anbud365.

DFØ presenterte sitt førsteutkast til veiledning om nye miljø- og klimakrav på Anskaffelseskonferansen 31. oktober – med frist 8. november for de som ønsket å komme med innspill. Førsteutkastet kan du lese her.

Gode og konkrete innspill

Holter-Sørensen forteller at innspillene er nesten helt jevnt fordelt mellom offentlige aktører på den ene siden (kommune, fylkeskommuner og statlige er alle godt representert) og private og interesseorganisasjoner på den andre siden.

– Vi har fått mange konkrete og gode innspill, slår hun fast, og vi jobber nå intenst for å arbeide inn de innspillene som anses relevante i endelig versjon av veilederen.

Fra og med 1. januar 2024 vil en ny endringsforskrift skjerpe kravene for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Formålet med de skjerpede kravene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Skal vektes med 30%

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent. Forskriftendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, noe som også må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.   

Anskaffelsesutvalgets forslag

Riktignok er Anskaffelsesutvalget i sin første delutredning omformulert klima- og miljøbestemmelsen til «Grønn omstilling». Forslaget er sendt på høring med frist 10. februar neste år, og må altså ikke forveksles med den vedtatte forskriften som skal gjelde fra og med kommende årsskifte. DFØ tar sikte på å ha en endelig versjon av veiledningen klar i god tid før jul i år.

Oppdragsgivere skal ifølge forslaget fra Anskaffelsesutvalget, i forkant av anskaffelsen vurdere hvordan anskaffelsen kan innrettes for å begrense dens samlede klimatrykk og miljøbelastning. Oppdragsgiver skal stille klima- eller miljøkrav til ytelsen, samt i andre trinn i anskaffelsesprosessen dersom det vil gi ytterligere klima- og miljøgevinst uten å medføre uforholdsmessige kostnader for oppdragsgiver. Dette gjelder kun for kunngjøringspliktige anskaffelser. Dermed har utvalget ikke stilt seg bak den nye klima- og miljøbestemmelsen hvor tildelingskriteriene skal vektes med 30%.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede klima- og miljøkrav: Fikk 60 veilednings-innspill på en drøy uke"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.