Rapport: Grønn SMB-omstilling krever prioritering av lokale, kortreiste innkjøp

Anbud365: Rapport Grønn SMB-omstilling krever prioritering av lokale, kortreiste innkjøpRapporten «SMB-enes rolle i det grønne skiftet» ble for en tid tilbake overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (foto: KLD).

Skriv ut artikkelen

Offentlige innkjøpsordninger som prioriterer lokal og kortreist leveranse høyest, er blant de beste tiltakene om man vil fremme grønn omstilling blant ni av ti norske bedrifter, dvs. små og mellomstore bedrifter. Det mener SMB-miljøet selv, skal man tro resultatene av en undersøkelse gjengitt i en forprosjektrapport. I dag gir ikke slike ordninger incitament til lokal virksomhet, og det kan medfører at mindre miljøvennlige løsninger velges og grunnlaget for lokale bedrifter kan bortfalle.

Rapporten «SMB-enes rolle i det grønne skiftet» er utarbeidet av NyAnalyse og Footstep for Klima- og miljødepartementet (KLD). Tema er status, barrierer og muligheter for de små og mellomstore bedriftene i det grønne skiftet. Oppdraget er første del i et større arbeid med å utvikle et veikart for økt verdiskaping og grønn omstilling for mindre bedrifter.

I samarbeid med SMB Norge, næringsorganisasjon for små og mellomstore virksomheter, ble det i forprosjektet gjennomført to spørreundersøkelser. De fleste bedriftene som besvarte spørreundersøkelsene, har færre enn 30 ansatte, og det er daglig leder som svarte. Den første undersøkelsen resulterte i 700 svar og den andre, som gikk mer i dybden på utvalgte problemstillinger, gav drøyt 400 svar.

Lokal og kortreist

Blant resultatene av undersøkelsene finner vi også synspunkter på offentlige anskaffelsers rolle. Offentlige innkjøpsordninger som prioriterer lokal og kortreist leveranse høyest, rangeres som beste tiltak for grønn omstilling. 75% av de som svarte, var enig i det. Brutt ned på bransjenivå ser bildet slik ut: Bygg og anlegg (84%), industri (86%), håndverker (69%), varehandel eller faghandel (71%), forretningsmessig tjenester (69%).

I forbindelse med forprosjektet ble det også gjennomført til sammen ni dybdeintervjuer med ledere for SMB-er. De intervjuede representerer et bredt spekter av bransjer, herunder renhold, servering, bygg og anlegg, håndverker, vare- og faghandel, samt forretningsmessige tjenester. De intervjuede mener bl.a. at offentlige innkjøpsordninger ikke gir incitament til lokal virksomhet. Det, mener de, medfører at mindre miljøvennlige løsninger velges og grunnlaget for lokale bedrifter kan bortfalle.

«Nye grønne innkjøp»

På bakgrunn av funn fra forprosjektet foreslås det i rapporten tiltak for å understøtte prosessen med utvikling av grønne veikart. Under «administrative tiltak» finner vi: «Nye grønne innkjøp» (offentlig innkjøpsordning med krav til grønt, SMB, kortreist leveranse, mindre utslipp og andre betingelser).

I rapporten blir det poengtert at funn fra de to spørreundersøkelsene og intervjuene viser at det kan være behov for en rekke ulike tiltak og aktiviteter for å fremme grønn omstilling, både på SMB- og nasjonalt nivå, bransjenivå og overfor den enkelte bedrift: – En tydelig tilbakemelding fra datainnsamlingen, som også understøttes av funn fra dokumentanalysen, er at små og mellomstore bedrifter gjennomgående mangler både kapasitet og kompetanse til å arbeide med grønn omstilling både strategisk og operativt. Hensiktsmessige tiltak overfor denne gruppa bør derfor innrettes med det mål å tilføre kompetanse og konkrete råd og veiledning på en tydelig og effektiv måte som «treffer» målgruppas behov. Relevante tiltak bør både ha som mål å gi økt kompetanse på grønn omstilling gjennom veiledning og konkrete råd, samt informasjon om og nytteverdi av ulike støtteordninger, heter det i rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Grønn SMB-omstilling krever prioritering av lokale, kortreiste innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.