Regjeringen: Fortsatt rom for å reservere kontrakter for de ideelle

Anbud365: Regjeringen: Fortsatt rom for å reservere kontrakter for de ideelle– Hvilke konklusjoner som vil fremkomme av utredningen er imidlertid på dette tidspunktet noe som verken NHO eller regjeringen har kjennskap til, skriver statsråd Monica Mæland i sitt svar til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen mener at anskaffelsesregelverket fortsatt gir rom for at kontrakter reserveres for ideelle organisasjoner i flere ulike situasjoner, fremgår det av et svar fra næringsminister Monica Mæland til Stortinget. En rekke muligheter finnes i regelverket, og en juridisk utredning skal straks i gang for å se om det er ytterligere muligheter utover dette. Regjeringen tar sikte på at utredningen skal ferdigstilles i løpet av 2016. 

Det var saksordføreren for den nye anskaffelsesloven, Odd Omland (a), som spurte statsråd Mæland om hvordan hun ville følge opp Stortingets vedtak og legge til rette for ideelle aktører i offentlige innkjøp. Bakgrunnen var at Stortinget i juni vedtok ny lov om offentlige anskaffelser, ble det gitt klart uttrykk for at ideell sektor fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige, og at handlingsrommet i EØS må utnyttes fullt ut for å sikre dette. NHO har i medieutspill i sommer gitt uttrykk for at ideelle og kommersielle aktører nå skal likestilles i offentlige innkjøp, og skapt mye usikkerhet.

Fortsatt rom for å reservere kontrakter

I sitt svar poengterer næringsministeren at Regjeringen ønsker at ideell sektor også fremover skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige. Regjeringen mener at anskaffelsesregelverket fortsatt gir rom for at kontrakter reserveres for ideelle organisasjoner i flere ulike situasjoner:

– For det første vil konkurranser kunne reserveres for de ideelle under EØS-terskelverdi. For et andre kan konkurranser reserveres, eller kontrakt tildeles direkte, dersom kontrakten gjelder utøvelse av offentlig myndighet. For det tredje kan kontrakter om tjenester til enkeltbrukere i enkelte tilfeller tildeles direkte til ideelle aktører og for det fjerde kan kontrakter reserveres på bakgrunn av bestemmelsen i artikkel 77 i direktivet, som åpner for å reservere kortvarige kontrakter om blant annet helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

Handlingsrommet skal utredes

For å legge til rette for at ideelle organisasjoner i så stor grad som mulig skal kunne tilby tjenester til det offentlige, ba Stortinget regjeringen om å utrede hvilket handlingsrom som EØS-regelverket gir utover dette. Statsråd Mæland:

– Regjeringen er tydelig på vårt mål om å utnytte det handlingsrommet som EØS-retten gir. Regjeringen arbeider nå med å ferdigstille mandatet for den juridiske utredningen som skal innhentes. Til å oppfylle mandatet vil regjeringen søke å snarlig få på plass en nøytral og uavhengig juridisk vurdering som skal se nærmere på handlingsrommet for en reservasjon av kontrakter for ideelle aktører. Det vil bes om at den juridiske utredningen vurderer og omtaler alle muligheter og ulike former for samarbeidsmodeller som kan være egnet til å ivareta ideelle aktører. Regjeringen vil også be om at det omtales hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Sverige og Danmark, og eventuelt i andre relevante EØS-land.

Utredningen ferdig i løpet av 2016

Regjeringen tar sikte på at utredningen skal ferdigstilles i løpet av 2016. – Hvilke konklusjoner som vil fremkomme av utredningen er imidlertid på dette tidspunktet noe som verken NHO eller regjeringen har kjennskap til, fremhevet næringsministeren i sitt svar til Stortinget. For regjeringen er hensikten med å innhente en slik utredning nettopp at det foretas en uavhengig og nøytral juridisk vurdering av det handlingsrommet som ulike aktører har vist til at eksisterer. Først når dette er gjort vil regjeringen ha mulighet til å ta endelig stilling til hvilke regler som skal gjelde for ideelle aktører i norsk rett.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen: Fortsatt rom for å reservere kontrakter for de ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.