Revisjonsrapporter avslører – regelbrudd florerer, kompetanse mangler

Anbud365: Revisjonsrapporter avslører – regelbrudd florerer, kompetanse manglerRogaland Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser i et par mindre kommuner i Rogaland. En rekke og betydelige brudd på anskaffelsesregelverket var noe av resultatet. På bildet leder av representantskapet i Rogaland Revisjon IKS, varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune (foto: Jarle Vines).

Skriv ut artikkelen

Kompetansen er ikke god nok – sats på kunnskap og opplæring. Dette er hovedbudskapet i tilfeldig valgte kommunale revisjonsrapporter Anbud365 har gått gjennom. I en mindre kommune er det ingen sentral ressursperson eller dedikert medarbeider til innkjøpsområdet i det hele tatt. Brudd på regelverk florerer og i et par kommuner var ikke innkjøpsreglementet oppdatert etter den nye loven som kom 1. januar 2017.

Anbud365 har bladd seg gjennom rapporter og lenker hos Norsk Kommunerevisorforbund. Vi lette etter revisjonsrapporter om offentlige anskaffelser fra Kommune-Norge. Vi ville finne en stor kommune, en mellomstor og en liten – i norsk målestokk, og revisjonsrapportene måtte være blant de aller ferskeste. Her er våre funn:

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i fylkeskommunen. Rapporten er datert mars 2018. Revisjonen konkluderer med at Aust-Agder fylkeskommune i flere av de undersøkte anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.

Revisjonen anbefaler at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig risiko for brudd på prinsippet om konkurranse.

Innenfor grensene til denne fylkeskommunen befinner det seg om lag 120 000 innbyggere.

Rauma kommune

Kontrollutvalget i Rauma kommune bestilte forvaltningsrevisjon om innkjøp og offentlige anskaffelser i møte 19.6.2017 (sak 18/2017). Rapporten er datert februar 2018. Revisjonens undersøkelser viser at ansatte som har bestillerfunksjon har behov for mer kunnskap om området. Relativt mange har ikke god kunnskap om innkjøpsreglementet, innkjøp og offentlige anskaffelser. Mange opplyser at de ikke har fått tilbud om kurs eller annen opplæring. Revisjonens undersøkelser viser at Rauma kommune bør ha økt fokus på opplæring.

Det bor ca. 7500 i Rauma kommune.

Hjelmeland kommune

Rogaland Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Hjelmeland kommune i Rogaland. Rapporten er datert februar 2018. Blant punktene i hovedbudskapet fra revisjonen finner vi bl.a.: Ved innkjøp i Hjelmeland kommune er det en rekke brudd på Lov om offentlige anskaffelser. Det er behov for å styrke kompetansen om innkjøp i administrasjonen. Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.

I Hjelmeland kommune er folketallet ca. 3000.

Lund kommune

Rogaland Revisjon IKS har også gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Lund kommune i Rogaland. Rapporten er datert februar 2018. Blant punktene i hovedbudskapet fra revisjonen finner vi: Ved innkjøp i Lund kommune er det betydelige brudd på Lov om offentlige anskaffelser. Kommunens innkjøpsreglement er ikke oppdatert etter lovendringene pr 01.01.2017.  Lund kommune har ingen sentral ressursperson eller dedikert medarbeider til innkjøpsområdet.

Kommunen har i overkant av 3100 innbyggere.

Bli den første til å kommentere på "Revisjonsrapporter avslører – regelbrudd florerer, kompetanse mangler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.