Skal være en motor for innovative anskaffelser og leverandørutvikling

Anbud365: Skal være en motor for innovative anskaffelser og leverandørutviklingØstfold fylkeskommunes anskaffelsesstrategi for 2018-2022 er et eksempel på en anskaffelsesstrategi med en tydelig satsing på innovasjon. På bildet fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap) (foto: Fredrikstad Medieverksted).

Skriv ut artikkelen

Østfold fylkeskommune skal være en motor for teknologiutvikling, innovasjon, leverandørutvikling og verdiskapning, for å møte dagens og morgendagens behov. Innkjøpsmakten må fremme og etterspørre nye innovative, miljømessige løsninger i større grad enn dagens konvensjonelle løsninger. Dette fremgår av anskaffelsesstrategien til Østfold fylkeskommune for perioden 2018 – 2022, der satstingen på innovasjon er tydelig.

Hovedmål og delmål i den nye anskaffelsesstrategien er basert på de krav og fokusområder som fremgår av det nye regelverk for offentlige anskaffelser, politiske føringer og satsings- og forbedringsområder på innkjøpsområdet. Fylkestinget understreker i sitt vedtak at innkjøpsmakten må fremme og etterspørre nye innovative, miljømessige løsninger i større grad enn dagens konvensjonelle løsninger.

Østfold fylkeskommunes anskaffelsesstrategi for 2018-2022 er et eksempel på en anskaffelsesstrategi med en tydelig satsing på innovasjon. Her heter det at fylkeskommunen skal være en motor for teknologiutvikling, innovasjon, leverandørutvikling og verdiskapning, for å møte dagens og morgendagens behov.

Ny teknologi og smarte løsninger

Det skal tas i bruk ny teknologi og smarte løsninger for å bidra til det grønne skiftet, effektivisere arbeidsprosesser, bedre tjenestetilbudet og skape nye markeder for fylkets næringsliv.

Østfold fylkeskommune skal gjennomføre innovasjonsvennlige anskaffelsesprosesser, som tar utgangspunkt i behovet, benytte dialog og mest mulig åpne og funksjonelle krav som aktive virkemidler, og utfordre leverandørmarkedet til å komme opp med nye og bedre løsninger. På denne måten medvirker fylkeskommunen, som offentlig oppdragsgiver, også til næringsutvikling.

Ønsket effekt

Den ønskede effekten beskrives slik: Innkjøpsmakt skal brukes til å utvikle innovative og bærekraftige produkter og tjenester. Godt tilpasset og utviklet leverandørmarked, slik at Østfold fylkeskommunes eksisterende og fremtidige behov blir dekket.

Ni tiltak skisseres for å gjennomføre strategiens delmål om innovative anskaffelser og leverandørutvikling:

  • Østfold fylkeskommune skal være pådriver for innovasjon gjennom å informere og bruke handlingsrommet i nytt regelverk.
  • Østfold fylkeskommune skal legge til rette for og etterspørre kortreiste produkter fra Østfoldsamfunnet der det er naturlig. Dette er under utredning.
  • Fremme en god dialog med markedet gjennom hele anskaffelsesprosessen, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter.
  • Etablere møteplasser for effektiv erfarings- og informasjonsutveksling mellom innkjøperne i Østfold fylkeskommune og leverandørmarkedet.
  • Opparbeide erfaring med og øke anvendelsen av ytelses- og funksjonskrav.
  • Bruke Nasjonalt program for leverandørutvikling som en pådriver og fasilitator.
  • Østfold fylkeskommunes sentrale innkjøpsfunksjon skal sertifiseres i Best-Value-metoden. En metode som hjelper oppdragsgiveren å vurdere leverandørenes kompetanse og prestasjon, samt følge opp leverandøren kompetanse under anskaffelsesprosessen.
  • Den sentrale innkjøpsfunksjonen skal inkluderes allerede i fasen hvor behovet avdekkes for å kunne gi veiledning knyttet til nye metoder for hvordan slike prosesser skal gjennomføres.
  • Samarbeid må etableres på tvers i organisasjonen.

Bli den første til å kommentere på "Skal være en motor for innovative anskaffelser og leverandørutvikling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.