Teknologiutvikling krever stadig mer av sykehusenes innkjøpere

Anbud365: Teknologiutvikling krever stadig mer av sykehusenes innkjøpereAdm.dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF skriver i sin årsmelding for 2016: Mange nye behandlingsformer er svært avanserte og kostbare, noe som legger et stort press på spesialisthelsetjenestens prioriteringer. I dette landskapet vil innkjøpsfunksjonen ha en viktig rolle i å bidra til å redusere kostnadene mest mulig gjennom effektive og godt planlagte anskaffelsesprosesser.

Skriv ut artikkelen

– Den teknologiske utviklingen og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig gjør at det i fremtiden må stilles enda strengere krav til effektive innkjøpsorganisasjoner og -prosesser, heter det. Samtidig gjør disse utviklingstrekkene at anskaffelsesprosessene blir stadig mer komplekse og kompetansekrevende. Dette skriver Sykehusinnkjøp HF i sin årsmelding for 2016.

I styremøtet i februar la administrasjonen i nystartede Sykehusinnkjøp HF sin melding for 2016, som var helseforetakets første driftsår. De ble etablert i desember 2015, og så vel Legemiddelinnkjøpsamarbeid (LIS) og Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) er nå en del av Sykehusinnkjøp HF.

I meldingen for 2016 tegnes det et bilde av fremtidige utfordringer:

Høyt kvalifisert personell

Utviklingen nødvendiggjør, ifølge Sykehusinnkjøp HF, rekruttering av høyt kvalifisert personell innenfor en rekke fagområder, og behovet for å involvere ressurser fra helseforetakene vil bli enda viktigere for å oppnå gode resultater.

– Innkjøpsvirksomheten må organiseres hensiktsmessig for å ivareta både behovet for spesialkompetanse innenfor den enkelte innkjøpskategori, samtidig som kompetanse på tvers av kategoriene utnyttes mest mulig effektivt. Organiseringen må understøttes av gode teknologiske løsninger og effektive arbeidsprosesser for å hente ut størst mulig effekter av innkjøpsarbeidet, fremgår det av meldingen.

Innkjøpsfaget påvirkes

Den teknologiske utviklingen i samfunnet påvirker innkjøpsfaget langs to ulike akser, ifølge årsmeldingen. Utviklingen påvirker selve innkjøpsrollen og måten denne utøves på. Nye tekniske løsninger for kommunikasjon muliggjør og forenkler samarbeid på tvers av geografiske lokasjoner. Brukt fornuftig bidrar dette til mindre reisevirksomhet og mer effektiv ressursutnyttelse. I tillegg etableres stadig bedre løsninger for å kommunisere med markeder og dokumentere anbudsprosesser, for eksempel elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy, prosjektstyringsverktøy, arkivsystemer med mer.

Et område der gode teknologiske løsninger er særlig viktig å få på plass, er uttrekk og sammenstilling av forbruksdata fra helseforetakene. Samtidig skjer det en stadig raskere teknologisk utvikling innen de produkter og tjenester som anskaffes. Av andre problemstillinger som aktualiseres som følge av den teknologiske utviklingen, nevnes utveksling og lagring av data. Stadig større datamengder, også av sensitiv art, registreres og lagres elektronisk og anskaffelsesprosessene må ta stilling til spørsmål som datalagring og –sikkerhet, blant disse sikring mot at uvedkommende kan skaffe seg tilgang til og kontroll over datasystemer.

Innkjøp og helseteknologi

Som følge av den teknologiske utviklingen kan stadig nye sykdommer og skader behandles. Mange nye behandlingsformer er svært avanserte og kostbare, noe som legger et stort press på spesialisthelsetjenestens prioriteringer. I dette landskapet vil innkjøpsfunksjonen ha en viktig rolle i å bidra til å redusere kostnadene mest mulig gjennom effektive og godt planlagte anskaffelsesprosesser.

Bli den første til å kommentere på "Teknologiutvikling krever stadig mer av sykehusenes innkjøpere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.