Veiledning til klima- og miljøkrav – dette vet vi nå

Anbud365: Anskaffelsesundersøkelsen (X): Gjenbruk av data lite utnyttet – eller umuligFung. divisjonsdirektør for anskaffelser i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Gunnar Wessel Thomassen, hadde ansvaret for årets anskaffelsesundersøkelse i regi av DFØ (foto: DFØ).

Skriv ut artikkelen

Senest en drøy uke før jul i år får du vite hvordan du skal håndtere – og oppfatte – de skjerpede klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser. Da foreligger, etter planen, veiledningen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er i ferd med å utvikle. Kravene skal tre i kraft 1. januar 2024. Men før den tid skal det inviteres til innspill til veiledningen – det skjer på Anskaffelseskonferansen 31.oktober. Allerede nå er det imidlertid noen spørsmål det finnes svar på, se nedover i denne artikkelen.

DFØ har allerede publisert en ny veiledning som gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Veiledningen er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

Inviterer til innspill

Nå er DFØ i gang med det neste store veiledningsprosjektet. Den skal hjelpe innkjøps-Norge med å praktisere den nye forskriften med skjerpede klima- og miljøkrav som trer i kraft 1. januar 2024. Men før den tid skal en høringsversjon se dagens lys. Det skjer 31. oktober, på Anskaffelseskonferansen, og da kan interesserte komme med innspill frem til 8.november. Planen er at den fiks ferdige veiledningen skal være klar medio desember.

Endringene i forskriften innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30%. Forskriftsendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet, og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Eksempler og tolkning

Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, noe som også må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

I DFØs veiledning for de skjerpede klima- og miljøkrav tas det bl.a. sikte på tolkning av sentrale begreper i forskriften og vurderinger av når unntakene fra hovedregelen kan benyttes. I tillegg vil den inneholde eksempler på bruk av tildelingskriterier, unntaksbestemmelser og evalueringsmodeller for de de prioriterte innkjøpskategoriene bygg, anlegg og eiendom, transport, mat, møbler og IKT, fremgår det av anskaffelser.no.

Kunngjøringer

Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2024. På anskaffelser.no leser vi at anskaffelser som kunngjøres på Doffin fra og med denne datoen omfattes av de nye reglene. Tilsvarende gjelder for anskaffelser hvor det foretas en frivillig kunngjøring eller hvor det sendes invitasjon eller direkte henvendelse til leverandører fra og med 1. januar 2024.

Forskriften gjør endringer i nåværende bestemmelser om minimering av miljøbelastning i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Dermed, heter det på anskaffelser.no, vil anskaffelser som reguleres av alle disse tre forskriftene påvirkes. De nye reglene medfører endringer for alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.For anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften gjelder dette anskaffelser av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomføring av plan- og designkonkurranser, og for konsesjonskontraktforskriften gjelder det konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.

Kombinasjonsmulighetene

Av anskaffelser.no fremgår det at oppdragsgiver står fritt til å kombinere bruken av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen så lenge de øvrige forpliktelsene er oppfylt. Det vil være mulig for oppdragsgiver å stille klima- og miljøkrav i tillegg til å vekte klima- og miljøhensyn med 30 % i tildelingskriteriene. De nye reglene åpner derimot i utgangspunktet ikke opp for at klima- og miljøkrav kan kombineres med vekting av klima- og miljøhensyn i tildelingskriterier med lavere vekting enn 30 %. Det er bare mulig der unntakskravet om at bruk av klima- og miljøkrav vil gi en bedre klima- og miljøeffekt er oppfylt. For eksempel kan oppdragsgiver vekte miljø 10 %, dersom det samtidig stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som gir en bedre klima- og miljøeffekt enn tildelingskriterier, heter det på DFØs anskaffelser.no.

Bli den første til å kommentere på "Veiledning til klima- og miljøkrav – dette vet vi nå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.