Skjerpede miljøkrav (III): Frykter at tildelingskriterier blir subjektive

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (III) Frykter at tildelingskriterier blir subjektiveNasjonalbiblioteket samler inn, bevarer og tilgjengeliggjør alt som er publisert for norsk offentlighet. I Mo i Rana sikres Nasjonalbibliotekets samling i store fjellhaller, fysisk og digitalt. Der blir også dokumentbasert kulturarv fra norske arkiv, museum og bibliotek digitalisert og bevart. På Solli plass i Oslo kan publikum besøke bygningen fra 1914 som rommer utstillinger, arrangementer, kafé og lesesaler. Publikum kan også oppleve Nasjonalbibliotekets redaksjonelle formidling gjennom podkaster, sosiale medier, videoreportasjer og strømming på nett. Vi har i tillegg en veiledningstjeneste på Solli. Nasjonalbiblioteket er en forskningsinstitusjon som både driver egen forskning og legger til rette for annen forskning på samlingen. I nettbiblioteket kan du finne digitalisert materiale fra hele Nasjonalbibliotekets samling. Ansatte pr februar 2024 er 574. Kilde: Nasjonalbiblioteket. På bildet: Snorre Strandrud Seniorrådgiver Innkjøp, Nasjonalbiblioteket (foto: Tonje Sivertsen).

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Jeg savner gode maler til bruk ved tildelingskriterier. DFØ sin veiledning oppleves litt for vag. Det forteller Snorre Strandrud, innkjøper ved Nasjonalbiblioteket til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Faren er stor for at tildelingskriterier blir subjektive og dermed mer krevende, når det gjelder rangering.  

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Snorre Strandrud, Seniorrådgiver Innkjøp, Nasjonalbiblioteket.

Snorre Strandrud er innkjøper i Nasjonalbiblioteket. Denne rollen har han hatt siden 2015. Tidligere har han mange års erfaring som økonom i det private næringsliv, både fra oppdragsgiver og leverandørsiden. Nasjonalbiblioteket har 30 – 40 løpende årlige rammeavtaler foruten avtalene som benyttes gjennom Sikt (tjenesteleverandør for kunnskapssektoren, red.anm.) og Statens Innkjøpssenter. Utover det er det kontinuerlig enkeltanskaffelser både over og under nasjonal terskelverdi.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Strandrud: Først har vi tatt en intern gjennomgang på hvor vi er i dag. I bunn har vi en miljøpolicy som vi følger, tilgjengelig på intranett. Vi er også Miljøfyrtårn sertifisert og har da en grunnleggende forståelse omkring miljø og klimakrav.

Vår interne policy viste seg i et anbud vi la ut i høst. Anbudet var det vi kaller for et transportanbud. Etter nøye vurdering landet vi på vekting av pris 60% og ledetider med 40%.

Til anbudet stilte vi blant annet følgende krav:

  1. Leverandører skal kurse sjåfører i miljøvennlig økokjøring.
  2. For langtransport skal over 75% av antall kjørte kilometer foregå med minst Euro 6 standard (krav til utslipp og støynivå).
  3. For lokaltransport skal minimum 30% av kjørte kilometer foregå med nullutslippskjøretøy.

Pr nå har vi ikke ute noen anbud etter nye krav. Anbudet i fjor høst var et stort anbud til oss å være. Her var det behov for transport til alle bibliotek i Norge.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Strandrud: Vår miljømessige kompetanse på innkjøp er allmenn, der vi har planer om å øke den. Nasjonalbiblioteket har en stor digitaliseringsfabrikk som ligger i Mo i Rana. Her har vi et fagmiljø som vi kan sparre med under planlegging av våre anskaffelser. Fagmiljøet har opparbeidet kompetanse i forbindelse med egen produksjon, hvor det er mye kjemikalier og brannfarlige stoffer, som også er energikrevende. Vi har også en egen juridisk avdeling med to jurister som kan benyttes i forbindelse med innkjøp.

Vår arbeidsmetode blir å trekke på de ulike faginstanser internt, eller vi søker ekstern for å finne nødvendig ekspertise. Vi er opptatt av konkrete innspill som kan brukes når vi setter sammen et anbud.  

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Strandrud: Jeg tenker miljøforskriften vil være vanskelig å svare på, især for mindre virksomheter. Å bruke miljøkrav som kriterier, er utfordrende også for oppdragsgiver, hvordan klare å skille gode og dårlige løsninger? Jeg tror en kan lett la seg henlede av bransjen, når vi ikke har egen kompetanse. Faren er stor for at tildelingskriterier blir subjektive. Her savner jeg gode maler som kan avhjelpe til å sikre mer objektive kriterier. DFØ sin veiledning slik den er idag, oppleves litt for vag – tildelingskriterier bør være målbare.

Det oppstår et behov; mangelen på intern kompetanse gjør at flere må hente fagkompetanse utenfra.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Strandrud: Her tror jeg vi må stole på leverandørmarkedet, oppdragsgiver har ikke nødvendig oppdatert kompetanse. Det kan være stikkprøver ved avvik – men vi har ikke kapasitet til å reise rundt og telle hvor mange elektriske biler de har. Utfordringer er at det bør være lettere å måle. Faren er at leverandører kan tilpasse sin leveransebeskrivelse etter krav i anskaffelsen, uten at vi kan få verifisert om det er riktig.

Noen store aktører bør gå foran og vise vei, slik av vi får kjennskap til beste praksis. Eksempelvis Statsbygg, de eier våre bygg. De har masse eiendommer som skal følges opp og blir utfordret på klima og miljø. Fordelen til Statsbygg er at de har store ressurser på innkjøpssiden.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (III): Frykter at tildelingskriterier blir subjektive"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.