Slik kan du sikre integritet, ansvarlighet og åpenhet i anskaffelsene

Anbud365: Slik kan du sikre integritet, ansvarlighet og åpenhet i anskaffelseneStandarden NS-EN 17687 gir innkjøpsorganisasjoner veiledning i hvordan de kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i prosessen.

Skriv ut artikkelen

Brudd på de grunnleggende prinsippene om integritet, ansvarlighet og åpenhet i offentlige anskaffelser kan skape rom for korrupsjon, undergrave virkningen av offentlige tjenester og ha en negativ påvirkning på kostnadseffektiviteten i offentlig forbruk. Det foreligger en veiledning – en standard – til hjelp for offentlige oppdragsgivere. Standarden vil også kunne bidra til å løfte offentlige anskaffelser til å bli anerkjent som en strategisk funksjon mer enn en administrativ oppgave, ifølge en representant for kommune-innkjøpere.

Som et indirekte resultat av brudd på de grunnleggende prinsippene kan allmennhetens interesser skades, allmennhetens tillit undergraves og det kan påvirke samfunnsborgerne negativt. Risikoen knyttet til korrupsjon og svindel er viktige aspekter ved offentlige anskaffelser globalt.

Veiledning i integritet og ansvarlighet

Nylig ble en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser lansert. Det er en praktisk rettet veiledning. Standarden NS-EN 17687 gir innkjøpsorganisasjoner veiledning i hvordan de kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i prosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

Standarden gir et forsvarlig rammeverk for alminnelig aksepterte prinsipper om integritet og ansvarlighet, heter det fra Standard Norge, som står bak den norske versjonen. Integritet handler om å vise ansvarlighet overfor nøkkelinteressenter og drive sin virksomhet på en åpen måte, for eksempel når det gjelder hvordan anskaffelsesfunksjonen er organisert og ledet, for å sikre internasjonalt anerkjente rammer for integritet og ansvarlighet. Integritet og ansvarlighet er to komponenter for god offentlig styring, inkludert forsvarlig økonomisk ledelse, og de er nært forbundet med hverandre.

Strategisk funksjon

Ida Romstad, avtaleforvalter og rådgiver i innkjøpsavdelingen i Lillestrøm kommune deltok i arbeidet med å utvikle denne standarden – som eneste representant fra kommunesektoren. I en samtale med Anbud365 da standarden ble lansert, gav hun uttrykk for at den ville føre til at både krav, kriterier og kontraktsoppfølgingen vil bli enda mer målrettet og dermed også mer målbart. Standarden vil kunne bidra til å løfte offentlige anskaffelser til å bli anerkjent som en strategisk funksjon mer enn en administrativ oppgave.

Det dreier seg om en internasjonal standard som en rekke norske eksperter med tidligere innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo, Jacob Landsvik i spissen, har bidratt til. Det norske bidraget til utviklingen av standarder er kanalisert via en såkalt speilkomite. Her har sittet medlemmer fra Advansia AS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Avinor, Bane NOR, Factlines, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, NHO, OsloMet, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, Tolldirektoratet, UDI og Universitetet i Oslo.

Internasjonalt

FN, OECD, Den europeiske union, internasjonale finansieringsinstitusjoner og ikke-statlige organisasjoner som f.eks. Transparency International, har spilt en avgjørende rolle når det gjelder å anerkjenne betydningen av god styring og utvikling av teknisk veiledning for å styrke integriteten i offentlige anskaffelser.

Standarden er tilgjengelig her både på norsk og engelsk.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan du sikre integritet, ansvarlighet og åpenhet i anskaffelsene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.