Anbud365-webinar: Dele opp for å komme under hevet lovgrense? Ikke prøv deg!

Anbud365: Anbud365-webinar Dele opp for å komme under hevet lovgrense Ikke prøv deg!Partnerne Anders Thue (t.v.) og Espen Bakken – begge Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, gjennomførte og kommenterte Anskaffelsesutvalgets første delutredning på dagens Anbud365-webinar (foto: skjermdump).

Skriv ut artikkelen

Om grensen for når anskaffelsesloven skal virke, heves fra dagens 100 000 til 300 000 kroner dukker en ny fristelse opp: Hva med å dele opp kontrakter slik at man sniker seg under denne nye grensen? Glem det, var det tydelige budskapet på dagens Anbud365-webinar i regi av partnerne Anders Thue og Espen Bakken – begge Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. De feiet all tvil av banen: Slikt vil fortsatt være ulovlig. De var også inne på tanken om at innføringen av kravet om 30% miljøkrav som tildelingskriterium burde utsettes. Det sakkyndige Anskaffelsesutvalget støtter jo ikke denne måten å oppnå best mulig miljøeffekt på.

Godt 400 fulgte på det meste dagens Anbud365-webinar om Anskaffelsesutvalgets første delutredning, m.a.o. forslaget til ny anskaffelseslov. En rettsliggjøring av politikk kalte foredragsholderne på webinaret delinnstillingen. Bakgrunnen er at mandatet til utvalget i stor grad er preget av politiske, men ikke mindre viktige, motiver. Så vel opptak av webinaret som selve presentasjonen vil bli lagt ut her.

Høring

Utvalget har på mange punkter gjennomført et grundig arbeid, ikke minst tatt i betraktning den relativt korte tiden de har hatt på seg. De som ønsker å mene noe om den første delutredningen har frist på seg til 10. februar 2024 med å mene noe, og de som ønsker å sende innspill til arbeidet med delutredning nummer ti har enda kortere tid på seg. Den andre delutredningen skal foreligge primo mai neste år. Anskaffelsesutvalgets første delutredning finner du her.

Dele opp kontrakter

Det er i første rekke under EU/EØS-terskelverdiene at utvalget lanserer endringer. Over disse terskelverdiene er man bundet av EØS-direktivene og kan ikke få gjort så mye før EU selv tar grep og forenkler. Utvalgets forslag om å ta inn det meste av det som i dag er lagt til forskrifter inn i selve loven, er en maktoverføring fra regjeringen til Stortinget – og minner mye om en struktur man finner i våre naboland.

Blant utvalgets forslag som Bakken og Thue var innom, var det å heve innslagspunktet for anskaffelsesloven fra dagens 100 000 til 300 00 kroner. Under denne grensen slipper man da helt unna bestemmelsene i denne loven, men det blir fortsatt ikke er tillatt å dele opp kontrakter med sikte på å smyge seg under denne nedre grensen for lovens virkeområde. Det var de to ekspertene på webinaret krystallklare på.

Adjø til EU-prinsipper

Under EØS-terskelverdiene foreslås det dessuten at de EU-rettslige grunnleggende prinsippene skal erstattes med markedsmessige vilkår og alminnelige forvaltningsmessige prinsipper, som det heter.

For øvrig løftes ordet bærekraft opp i formålsparagrafen på linje med ordet effektiv, sli at blir, ifølge utvalgets forslag «effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser». Foredragsholderne på dagens Anbud365-webinar pekte på at dette må fortolkes dithen at det er en vurdering av balansen mellom effektivitet og bærekraft som må gjelde, m.a.o. forholdsmessighet.

Nytt Anbud365-webinar kommer

Om kort tid kommer et nytt Anbud365-webiar spesialinnrettet mot grønn omstilling/grønne anskaffelser med utgangspunkt i Anskaffelsesutvalgets delutredning.

Men det at den nye forskriften om skjerpede miljøkrav (minimum 30% som hovedregel som tildelingskriterium) skal tre i kraft allerede ved kommende årsskifte ble kommentert på dagens webinar – i lys av forslaget fra Anskaffelsesutvalget. I sin utredning mener de at det er ytelsens miljøeffekt som skal være det avgjørende, og at anskaffelsens valg av krav og kriterier skal rette seg inn mot det.

Hvordan vil regjeringen tolke dette, spurte Bakken og Thue på dagens webinar, og de undret seg på om regjeringen kunne tenke seg å vurdere å utsette ikrafttredelsen av 30%-bestemmelsen. Vi er i en vanskelig situasjon slik det nå er, konstaterte de, og tenkte da ikke minst på de som skal gjøre anskaffelsene.

Forenkling, men …

Stort sett mente Bakken og Thue at utvalgets forslag representerte en forenkling, men mente at det nok trengtes veiledning for å tolke mye av det nye. At konsekvensen av utvalgets flertallsbestemmelse betyr hele fem terskelverdier for bygg og anlegg – med tilhørende regelsett – rynket de to på nesen av: Opp til 300 000 ingen regler, opp til tre millioner markedsvilkår og forvaltningsmessige prinsipper, opp til 15 millioner kunngjøringsplikt, men bare med overordnet info, opp til 56 millioner med tilpasset EØS-regelverk, inkl kunngjøringsplikt og over 56 millioner (EØS-reglene).

Et annet punkt de to minnet seere og tilhørere om, var at det er forskningsmessig hold for å mene at det ikke er alltid offentlige anskaffelser som er det beste verktøyet for å nå bærekraftsmålene.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-webinar: Dele opp for å komme under hevet lovgrense? Ikke prøv deg!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.