Statlig milliard-avtale for møbelkjøp med satsing på ombruk og gjenvinning

Anbud365: Statlig milliard-kjøp av møbler med satsing på ombruk og gjenvinningStatens innkjøpssenter har i sin i kategoristrategi for kontorområdet identifisert et behov for å inngå avtale om en digital ombruksløsning for kontormøbler og inventar. Det antas at avtalen vil være på plass i løpet av 2024. På bildet Kjetil Østgård, som leder Statens Innkjøpssenter.

Skriv ut artikkelen

Statens innkjøpssenter er i markedet for å gjøre fellesavtale for statlig kjøp av kontormøbler verd 1,2 mrd og inndelt i 12 delkontrakter. Avtalekomplekset skal legge til rette for lang levetid for møblene, ombruk og materialgjenvinning – som vil bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over møblenes livsløp. Et poeng er også økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til miljøkrav. Og det stilles nullutslippskrav til en økende andel av sisteleddstransporten i fire store byer.

Den statlige fellesavtale for kjøp av kontormøbler skal dekke statlig sektors behov innenfor området møbler og inventar. Fellesavtalen er delt inn i to delområder:

• Platemøbler (møbler og inventar innenfor produktområdene bord, skjerming, lamper (løsmontert), garderobe, lager og arkiv)

• Stoler og andre møbler (stoler, sofa, avfallssystem og stillerom).

12 delkontrakter

Hvert av de to delområdene er igjen delt inn i seks geografiske delkontrakter. Anskaffelsen omfatter dermed i alt 12 ulike delkontrakter. Fire av delkontraktene (to per delområde) er landsdekkende, åtte (fire per delområde) er geografisk betinget, dvs. regionale. Anslått volum på den fireårige avtalen er 1,2 mrd

Det er adgang til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. Det betyr at det er anledning til å levere tilbud på en av delområdene (Platemøbler eller Stoler og andre møbler) eller på begge. Det er ikke anledning til å levere tilbud på kun varegrupper innenfor de respektive delområder.

Forenkling og effektivisering

Et mål med avtalen er å forenkle og effektivisere i statsforvaltningen ved å samordne anskaffelsen og avtaleforvaltningen. Det betyr redusert samlet ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning. Inngåelse av en fellesavtale på dette området er forventet å gi økonomiske besparelser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av e-handel og bedre regelverksetterlevelse ved å samordne anskaffelser, heter det i konkurransedokumentene.

På klima og miljø sikter avtalen inn mot bærekraftig forbruk av møbler i offentlig sektor og mer sirkulær økonomi lokalt, nasjonalt og globalt. Dette skal skje gjennom å legge til rette for lang levetid for møblene, ombruk og materialgjenvinning – som vil bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over møblenes livsløp. Et poeng er også økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til miljøkrav.

Menneskerettigheter

Ved tildeling av kontrakter skal pris og kvalitet telle 50% hver. Blant kontraktsvilkårene finnes krav om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Det stilles også bl.a. krav om at innen ni måneder etter avtalens ikrafttredelse skal 40 % av sisteleddstransporten i kommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres med nullutslippskjøretøy (batteridrevet eller hydrogen) eller biogasskjøretøy. Fra og med 18 måneder etter avtalens ikrafttredelse er kravet i disse kommunene 60%. Ved forespørsel skal leverandøren kunne dokumentere hvilke kjøretøy som har blitt benyttet til å gjennomføre transporten, definert ned til den enkelte leveranse.

Kjemikaliekrav, plast og trevirke

En rekke kjemikaliekrav inngår, inklusive plastbruk. Trevirke skal bare komme fra lovlig og dokumentert bærekraftig skog. Leverandøren skal i løpet av avtaleperioden øke antall produkter i avtalesortimentet det er gjort klimafotavtrykksberegning for iht. EPDer (ISO 14025 eller tilsvarende). Systemgrensene for klimafotavtrykksberegningene skal være for produksjonsprosesser og transportleddene (cradle to gate A1-A3).

Leverandørene skal også gjennom kontraktsperioden arbeide for å redusere bruk av plast basert på fossile råvarer, øke ombruk av emballasje (emballasje som kan brukes flere ganger) og redusere unødig bruk av emballasje (emballasjeoptimalisering).

Digital ombruksløsning

Statens innkjøpssenter har i sin i kategoristrategien for kontorområdet identifisert et behov for å inngå avtale om en digital ombruksløsning for kontormøbler og inventar. Det antas at avtalen vil være på plass i løpet av 2024. Tilbudt løsning (dvs. løsning for fysisk merking av møbler og eventuelt nettbutikk) skal, så langt det er kompatibelt og hensiktsmessig, kunne knytte seg til ombruksløsningen, fremgår det av konkurransedokumentene.

Bli den første til å kommentere på "Statlig milliard-avtale for møbelkjøp med satsing på ombruk og gjenvinning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.