Statlig milliardavtale om møbelkjøp kan gi store penge- og bærekraftgevinster

Anbud365: Statlig milliardavtale om møbelkjøp kan gi store penge- og bærekraftgevinsterDet er mange store prosjekter på gang hvor den nye møbelavtalen er etterlengtet og vil tas i bruk umiddelbart, blant annet prosjektet med å bygge regjeringskvarteret. Det slår prosjektleder for avtalen, Jan Erik Sæther Ask i Statens innkjøpssenter/DFØ fast. Han ledet arbeidet med fellesavtalen. På bildet, representanter for de respektive avtalepartene: fra venstre: Jasmin Naila Mirza og Tone Bergh-Christensen (begge DFØ/Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Dag Kleven og Grete Olaussen (begge Lindbak), Borghild Eide og Marianne Jørgensen (begge Senab Eikeland Stavanger), Hilde Singsaas (direktør DFØ) og Jan Erik Sæther Ask (prosjektleder, DFØ).

Skriv ut artikkelen

Statens innkjøpssenter/DFØ har nå signert en milliardavtale for møbelkjøp i det offentlige. Avtalen preges av storsatsing på bærekraftig forbruk. Og ikke bare det: Det ventes årlige budsjettbesparelser på 60 mill. i tillegg til at en rekke betydelige samfunnsgevinster er innarbeidet i avtalen.

Avtalen ble signert rett før påske – med to leverandører, Lindbak AS og Senab Eikeland Stavanger AS. Det totale, mulige volumet til fellesavtalen er 500 mill. NOK eks. mva. per år, mens det adresserbare volumet estimeres til 300 mill. NOK per år. Det er det adresserbare volumet som ligger til grunn for volumberegningene for anskaffelsen, som er estimert til 1,2 mrd NOK eks. mva. over en periode på fire år, opplyser DFØ/Statens innkjøpssenter. Dette er bare et retningsgivende estimat, og innebærer ingen forpliktelser for avtaleeier.

Første fellesavtale på møbler

Fellesavtalen skal dekke statlige virksomheters behov for kjøp av møbler og inventar, og er delt inn i to delområder: platemøbler og stoler og andre møbler. Hvert delområde er igjen delt inn i seks geografiske delkontrakter. Anskaffelsen omfatter totalt 12 ulike delkontrakter. – Det er første gang Statens innkjøpssenter etablerer en fellesavtale på møbelområdet. Det har blitt en ambisiøs avtale, som vi ønsker å oppnå mye med, sier prosjektleder Jan Erik Sæther Ask.

Implementeringen av avtalen er nå i full gang, og alle som er omfattet av avtalen, får tilsendt informasjon om tildelt leverandør, praktisk informasjon og informasjon om hvordan fellesavtalen bør brukes. Riktig bruk av avtalen er sentralt for virksomhetens realisering av gevinstpotensialene i fellesavtalen. Det forventes at avtalen vil resultere i offentlige budsjettbesparelser tilsvarende 60 mill i året. Dette er direkte besparelser som følge av lavere priser, reduserte transaksjonskostnader og økt kvalitet på leveransen.

Betydelige samfunnsgevinster

Det er også identifisert og innarbeidet betydelige samfunnsgevinster i avtalen. Bærekraft er kartlagt som en viktig dimensjon innenfor kategorien møbler og inventar.

Avtalen vil redusere kostnadene på møbelområdet i offentlig sektor, opplyser Sæther Ask, og den har tydelige mål og ambisjoner om få til en bærekraftig utvikling på området. Bærekraft har vært en sentral dimensjon i fellesavtalens utarbeidelse og det reflekteres i vilkårene til avtalen. Blant annet skal avtalen legge til rette for lang levetid for møblene, og alle nye møbler som kjøpes inn skal merkes fysisk med en QR-kode.

Avtalen inneholder også krav som stimulerer og bidrar til økt andel produkter i avtalesortimentet hvor det er gjort klimafotavtrykksberegninger. På sikt vil disse tiltakene bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over møblenes livsløp. Det stilles også krav til kjemikaliebruk, plast, trevirke og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

En rekke miljøkrav

Dette reflekteres i avtalen gjennom en rekke miljøkrav knyttet til blant annet produktene og til transport, og at det tilrettelegges for økt levetid på møblene ved blant annet å sikre tilgang på reservedeler og reparasjonsmuligheter, samt ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

– Ut ifra responsen i anskaffelsesprosessen, kan det se ut til at analysene har vært treffsikre, dvs. at avtalen og sluttproduktet treffer godt og er balansert i forhold til brukerne og leverandørmarkedet.  Nå gjenstår å ta avtalen i bruk på en slik måte at vi kan hente ut gevinstpotensialene i avtalen. Og det er mange store prosjekter på gang hvor denne avtalen er etterlengtet og vil tas i bruk umiddelbart, blant annet prosjektet med å bygge regjeringskvarteret, slår prosjektleder Jan Erik Sæther Ask fast.  

Bli den første til å kommentere på "Statlig milliardavtale om møbelkjøp kan gi store penge- og bærekraftgevinster"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.