Status offentlige innkjøp (III): Nær 4 av 10 uten strategi for sine anskaffelser

Anbud365: Status offentlige innkjøp (XI): Enegang preger IKT, bygg og anleggKartleggingen av modenhet i offentlige anskaffelser gjennomføres på nytt i 2024.

Skriv ut artikkelen

Fortsatt har 38% av statlige og kommunale virksomheter ingen anskaffelsesstrategi. Å ha slik strategi bidrar til høyere modenhet på alle fagområdene. Dette fremgår av resultatene fra den såkalte modenhetsundersøkelsen, som nylig ble fremlagt. Den viser også nedgang i bruk av handlingsplan, og at hele 28% av virksomhetene ikke har styringsdokumenter. Bare 25% oppgir at de har styringsparametere for anskaffelsesområdet, og av disse rapporterer bare 9% jevnlig til toppledelsen.

Modenhetsundersøkelsen, som gjøres annethvert år, er en kartlegging av hvordan offentlige anskaffelser er organisert og gjennomføres. Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som står for undersøkelsen.

Ifølge undersøkelsen har 62% av virksomhetene en anskaffelsesstrategi. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra 2020. Undersøkelsen underbygger at det å ha anskaffelsesstrategi generelt bidrar til høyere modenhet på alle fagområdene. Det er derfor en utfordring at fortsatt 38% oppgir at de ikke har en strategi, heter det i en kommentar i undersøkelses-rapporten.

Godt foran statlige

Kommuner og fylkeskommuner ligger godt foran statlige virksomheter nær det gjelder det å ha anskaffelsesstrategi. Dette er samme forhold som i 2020. En forklaring på dette kan være at kommuner og fylkeskommuner har tettere kobling opp mot politisk ledelse, ifølge en kommentar i rapporten. Fortsatt er det slik at størrelse har betydning for om man har anskaffelsesstrategi eller ikke. Kommuner synes å fokusere mer på samfunnsansvar som klima og miljø, etikk, lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar enn de andre virksomhetstypene. Statlige virksomheter har mer fokus på organisering, roller og ansvar, effektivisering og digitalisering.

De som har utarbeidet en anskaffelsesstrategi, involverer andre utover egen anskaffelsesavdeling og forankrer strategien i toppledergruppen. De færreste gjennomfører forbruksanalyser, totalt bare 23%. Statlige virksomheter skiller seg ut, der hele 43% gjennomfører forbruksanalyser når de utarbeider anskaffelsesstrategien.

Jobber mer langsiktig?

Undersøkelsen viser nedgang i bruk av handlingsplan, et mer operativ og ofte bare ettårig virkemiddel. Denne utviklingen kan indikere at virksomhetene jobber mer langsiktig. Det er imidlertid bekymringsfullt at hele 28% av virksomhetene ikke har styringsdokumenter.

Bred involvering og topplederforankring scorer høyest når virksomhetene svarer på hvordan de arbeider med anskaffelsesstrategi. Dette fordi det sikrer forankring og tilslutning til strategien utover virksomhetens anskaffelsesmiljø, heter det. Det er utfordrende at bare 25% oppgir at de har styringsparametere for anskaffelsesområdet. Ca. 20% oppgir at styringsparameteren er til internt bruk i innkjøpsenheten, mens bare 9% rapporterer dem jevnlig til toppledelsen. Her skiller offentlige foretak og selskaper seg ut, med høy andel for både intern bruk og for rapportering til toppledelsen.

Styringsparameter på …

I undersøkelsen oppgir virksomhetene at det vanligste er å ha styringsparameter på kontraktsoppfølging, klima og miljø, digitalisering og lønn og arbeidsvilkår. Hvilke temaer de ulike virksomhetene prioriterer synes å være forskjellig, der de statlige virksomhetene prioriterer effektivisering høyest. Kommuner og fylkeskommuner på sin side har samfunnsansvar som klima- og miljø og lønn og arbeidsvilkår på sin topp fire.

70% av virksomhetene gjennomfører analyse(r) i forbindelse med planlegging av den totale innkjøpsporteføljen. De fleste analyserer historiske data. Det legges derimot mindre vekt på planlegging av fremtidige behov. I hovedsak er det de største som gjør flest og mest omfattende analyser. Historisk er det lik andel som gjennomfører analyse(r), men det er noe variasjon på hvilke typer.

Sentral innkjøpsenhet

Om lag halvparten av respondentene har en sentral innkjøpsenhet. Den typiske sentrale innkjøpsenheten har fokus på det operative innkjøpsarbeidet, og driver prosessrådgivning, juridisk rådgivning og påser overholdelse av regelverket. De har hovedansvar for gjennomføring av større anskaffelser. Dette er ansvarsområder som typisk kjennetegner en serviceorientert sentral innkjøpsenhet, konstateres det i undersøkelses-rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp (III): Nær 4 av 10 uten strategi for sine anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.