Storkommune bommet på kunngjøring og kontroll med rammeavtaler

Anbud365: Storkommune bommet på kunngjøring og kontroll med rammeavtalerRådmannen i Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke, har fått streng beskjed fra sitt kontrollutvalg om å redegjøre – innen 1. desember – for hvordan administrasjonen har fulgt opp en revisorrapport om kommunes etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser (foto: Malin Helen Jørgensen).

Skriv ut artikkelen

Revisjonen skulle se nærmere på tre rammeavtaler, men den ene viste seg ikke å være rammeavtale likevel. De to som var rammeavtaler var begge ulovlige direkteanskaffelser, da de ikke var kunngjort slik reglene tilsier. Og det kunne ikke dokumenteres om kommunen følger med på om avropene, slik at ikke avtalenes verdi og utløpstidspunkt overskrides. Denne knusende revisjonskontrollen gjelder Lindesnes kommune. Lokalavisen melder at kommunen er i gang med å innskjerpe at anbudsreglene skal følges.

Det var Sørlandet kommunerevisjon som foretok den forenklede etterlevelseskontrollen, som gjaldt kommunens kontroll med avrop på inngåtte rammeavtaler. Kontrollen ble foretatt en tid etter at nye Lindenes kommune var etablert. Agder-kommune har i dag drøyt 23 000 innbyggere.

En rammeavtale var ikke en rammeavtale

Ifølge rapporten fra revisjonen til kontrollutvalget i kommunen ble tre rammeavtaler valgt ut og kontrollert. Men, heter det, en av anskaffelsene viste seg å ikke være en rammeavtale, slik at den anskaffelsen ble ikke kontrollert.

Kontrollen avdekket at det for de to kontrollerte rammeavtalene ikke var dokumentert at det gjennomføres tiltak for oppfølging av avrop opp mot rammeavtalenes maksimale verdi og avtalens utløp. I forbindelse med kontrollen av rammeavtalene ble det funnet at begge anskaffelsene anses som ulovlige direkte anskaffelser da ingen av konkurransene er kunngjort i samsvar med anskaffelsesforskriftens bestemmelser om kunngjøring.

Ikke i Doffin, ikke i TED

Den ene anskaffelsen (profileringsartikler) er ikke kunngjort i Doffin, selv om anskaffelsens verdi er på terskelnivå for nasjonal kunngjøring, slår revisjonens fast. Ifølge et intervju i Lindesnes avis med kommunens økonomisjef, Sonja Svardal, gjennomførte man i stedet en konkurranse der fem leverandører ble forespurt om å gi tilbud.

Den andre rammeavtalen (malertjenester) er utlyst på Doffin som en bygge- og anleggskontrakt, men skulle vært kategorisert som varer- og tjenester. Da verdien på kontrakten er over EØS-terskelverdi for slike tjenester, skulle konkurransen vært utlyst på TED (EUs kunngjøringsplattform).

Revisjonsråd: Følg reglene

Rådet fra revisjonen er etter dette tydelig nok: Rådmannen anbefales å etablere rutiner som sikrer at avrop på rammeavtaler følges opp mot rammeavtalens maksimale verdi og tidspunkt for utløp. I tillegg er det en anbefaling om å sikre at alle anskaffelser kunngjøres i samsvar med bestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Kontrollutvalget på sin side finner det ikke tilfredsstillende at det i de undersøkte saker ikke kan dokumenteres gjennomføring av tiltak for oppfølging av avrop opp mot rammeavtalenes maksimale verdi og avtalens utløp, som det heter. Rådmannen har fått beskjed om innen 1. desember rapportere om hvordan administrasjonen har fulgt opp revisors rapport. Lindesnes avis skriver at kommunen allerede har innskjerpet at reglene for offentlige anbud skal følges, og vil svare ut saken før fristen.

Bli den første til å kommentere på "Storkommune bommet på kunngjøring og kontroll med rammeavtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.