Offentlige anskaffelser: Stort og smått 20.oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 20.oktoberI et møte med Næringsforeningen kunne Drammens nye kommunedirektør, Trude Andresen, love at kommunen ville legge til rette for at flere nyetablerte bedrifter og gründere kunne bli leverandører. På bildet Andresen og Drammens-ordfører Monica da Andresen nylig ansatt som kommunedirektør.

Skriv ut artikkelen

Bare noen dager frem til den korte, men intensive høstkonferanse-sesongen for anskaffelses-engasjerte er i gang. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med ny klimakalkulator for IKT-utstyr, Politiets Fellestjenester hever tolketjeneste-kontrakt og norske verft viser seg konkurransedyktige. I Gudbrandsdalen står samlet innkjøpsmakt og hensyn til lokale kjøp opp mot hverandre, og i Danmark opplever bare ett av seks firmaer at deres offentlige kunder kjøper grønt. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Høstens konferanse-høydepunkt

Tre dager rundt helgen 28./29.oktober markerer høstens høydepunkt hva gjelder konferanse-tilbud til anskaffelses-engasjerte:

Åpenhet om eierskap og skatt i anskaffelser

Regjeringen har lagt fram næringspolitisk status 2021–2023. Blant «under arbeid»-meldingen der: Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.

Ny klimakalkulator for IKT-utstyr

Snart kommer DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) nye effektkalkulator for ikt-utstyr. Kalkulatoren anslår besparelser i kroner og CO2-ekvivalenter ved å forlenge levetiden til IKT-utstyret. Kalkulatoren baserer seg på gjennomsnittstall fra en stor mengde livssyklusanalyser, samt gjennomsnittstall for innkjøpskostnader.

Norske verft konkurransedyktige

Norske verft og leverandørindustri er med i konkurransen om kontrakter etter Fjord1 sikret seg Oppedal- Lavik, rapporterer kystens.no. Fire ferger skal bygges til drøyt 1,5 milliarder kroner.

Reviderte terskelverdier nærmer seg

Det er snart tid for å revidere terskelverdiene, noe som gjøres annet hvert år. EFTAs overvåkingsorgan er i gang med forberedelsene for EFTA-landene, bl.a. Norge. Innen 10. november skal norske myndigheter varsle om de løpende kursverdiene som har vært i siste toårsperiode – som grunnlag for hva de nye verdiene her hjemme skal lyde på.

Sier opp avtale med tolketjeneste

Politiets Fellestjenester (PFT) har hevet kontrakten med tolketjenesten Noricom. PFT har avdekket vesentlig mislighold knyttet til etterlevelse av kontraktens betingelser om timesats til tolkene. PFT mener Noricom Nord AS ikke ville rette forholdene på en egnet måte, og ikke etterleve kontrakten på en god måte fremover.  Noricom er uenig.

Innkjøpsmakt kontra lokale kjøp

På Gudbrandsdalstinget, ifølge Fjuken: Kommunene i dalen handler for en mrd årlig og kan bruke innkjøpsmakten til å redusere klimagassutslipp. Men: Vi ikke lager ordninger som ekskluderer de lokale, sa en av ordførerne, og: – Det blir for stort med et felles innkjøpskontor om man skal tenke lokale innkjøp, sa fylkesordføreren.

Må legges mye mer til rette for lokale

Det må legges mye mer til rette for at det offentlige anskaffer varer og tjenester fra lokale leverandører enn tilfellet er i dag. Forsvaret bør hente mer av maten de bruker, fra nærområdet til forlegningene, og generelt kjøpe norske framfor utenlandske varer der det er gode norske alternativer, mener Norges Bondelag i Bondebladet.

Effektivisering av anbudsprosesser

Enkle prosesser for innsamling og rapportering av bærekraftsinformasjon, krever NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen. I forbindelse med krav om å vektlegge klima- og miljøhensyn med minst 30% fra 2024 vil tilgjengeliggjøring av data kunne bidra til å øke innsikt og transparens – og effektivisering av anbudsprosesser.

Bedre for gründere i Drammen

Møtet handlet om kommunens innkjøp, og Drammens nye kommunedirektør, Trude Andresen, kunne i møtet i Næringsforeningen love at kommunen ville legge til rette for at flere nyetablerte bedrifter og gründere kunne bli leverandører. I mange tilfeller har kommunen krevd tre års erfaring for å komme i betraktning – dette ville hun endre på.

Kraftfullt virkemiddel for mer forskning

Regjeringen vil at næringslivet skal doble sine investeringer i forskning og utvikling. Eksisterende virkemidler flytter ikke fjell. Det må trykkes på de store knappene. En er offentlige anskaffelser. De kan utgjøre et kraftfullt virkemiddel hvis innkjøpene krever og gir rom for innovative løsninger, heter det i khrono.no.

Honorarkrav gav avlysning

Da Lillestrøm kommune utlyste et parallelloppdrag for Fetsund sentrum, reagerte flere på lavt honorar. Nå heves honoraret samtidig med at utlysningen avlyses. Honorarløftet medfører at terskelverdien i anskaffelsesforskriften overstiges, og utlysningen må da kunngjøres nasjonalt, heter det på arkitektur.no

19 ville være med

Kragerø er en av fem kommuner som er plukket ut til Gnist-programmet i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA). Hovedmålet er å finne ut hvordan byutviklingen kan bli mer innbyggerstyrt framfor utbyggerstyrt. Totalt 19 tilbud tikket inn gjennom en omfattende anbudsprosess, og kommunen fant sin favoritt i Lokalt Byrå AS, ifølge kv.no.

Prissjokk: Sprakk med 35 mill

Drøyt 185 millioner kroner. Det er hva Målselv kommune må ut med for å få bygget en ny idrettshall på Bardufoss. Vinnertilbudet er nesten 35 mill over den rammen på 150,8 mill som kommunestyret tidligere har vedtatt, melder folkebladet.no.

Miljøkrav gav helt ny takløsning

Os kommune har ny klima- og energiplan, og det ble stilt strenge krav til miljøvennlighet og andelen av tre ifm bygging av et nytt helsehus. Løsningen ble et helt nytt takelement. Bærekraft var en nøkkelfaktor i anbudsbeskrivelsen, og andel tre i konstruksjoner og isolasjon var vektet med 20%, skriver retten.no.

Overtegnet emisjon for innkjøpsplattform

Artifik, leverandør av skybaserte anbudsverktøy, har kunngjort at selskapet har hentet 9 mill i en overtegnet emisjon. Selskapet skalerer nå opp for å levere toppmoderne løsninger for innkjøp og anbudsvarsling. Artifiks innkjøpsplattform ble lansert høsten 2022, heter det i en pressemelding.

Svensk innkjøpsbyks etter pandemien

De kunngjøringspliktige innkjøpene i Sverige økte med 7% til 879 mrd i 2021, ifølge beregninger fra Upphandlingsmyndigheten. Det er opp 60 mrd etter en pandemi-nedgang på seks mrd i 2020.

Mer gjennomsiktighet for oppdragsgivere

Den 1. november 2023 endrer Erhvervsstyrelsen på en serviceattest som leverandørene kan bruke når de er med i offentlige anbud. Det skal sikre større gjennomsiktighet for oppdragsgiverne. For å få tildelt en kontrakt ved offentlige anbud skal leverandørene dokumentere at de ikke er omfattet av utelukkelsesgrunner.

55 mrd-kontrakt, konkurransen svikter

Region Stockholm har problemer med å få omsorgsselskap til S:t Görans sjukhus – tross en kontraktsverdi på 55 mrd, Sveriges største sykehusanbud. To ganger har regionen måttet avbryte konkurransen pga sviktende konkurranse. Dagens avtale med Capio løper ut januar 2026, neste avtaleperiode er på 8+4 år, ifølge opphandling24.se.

Unnlater å kjøpe grønt

– Som innkjøper får du det du ber om. Og hvis du hele tiden kjøper eller ber om det billigste produktet, får du også en kvalitet og et klimaavtrykk deretter. Det sier Emil Fannikke Kiær fra Dansk Industri (DI). Bare ett av seks firmaer opplever at deres offentlige kunder kjøper grønt. Dypt kritikkverdig, mener DI i udbudsmedia.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 20.oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.