Uholdbart i Norge for leverandører utenfor EØS-området – krever opprydding

Anbud365: Uholdbart i Norge for leverandører utenfor EØS-området - krever oppryddingAdvokatfirma DLA Piper Norway DA ved partner/advokat Line Voldstad har i brev til Anskaffelsesutvalget tatt opp norske offentlige oppdragsgiveres håndtering av leverandører etablert utenfor EØS-området.

Skriv ut artikkelen

Tilbydere etablerte utenfor EØS-området kan oppleve en svært uforutsigbar situasjon når det gjelder hvordan norske oppdragsgivere håndterer dem. Det er uholdbart å leve med en risiko for avvisning selv om det er skapt forventninger fra oppdragsgiveren om at man vil få være med i konkurransen, heter det i et brev som nå ligger på Anskaffelsesutvalgets bord. Alternativt er at selve avvisningsgrunnlaget i beste fall tvilsomt. Det er ikke bare uforutsigbart for leverandørene, men også for oppdragsgivere og norske underleverandører. Nå kreves det at det må ryddes opp, enten ved god veiledning eller regelendring.

Brevet fra DLA Piper Norway til Anskaffelsesutvalget er også sendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i tilfelle utvalget ikke har disse problemstillingene med i sitt mandat. Utvalget er i gang med å se på det norske anskaffelsesregelverket. Advokatfirmaet representerer kinesiske Sichuan Road & Bridge Group Corporation Ltd. (“SRBG”), som er en betydelig aktør tilknyttet bygg- og anleggsarbeid både i Norge og internasjonalt. SRBG har i Norge eksempelvis stått for byggingen av Hålogalands broen i Narvik, samt Beitstadsundbrua i Trøndelag, heter det.

Veiledning eller føringer

Kravet til forutberegnelighet og konkurranse står helt sentralt, heter det i brevet. SRBG håper at NFD eller anskaffelsesutvalget kan gi noe veiledning eller generelle føringer for i hvilken utstrekning det er akseptabelt at offentlige oppdragsgivere avviser tilbydere med etablering utenfor EØS-området når det på forhånd er kjent at slike selskaper ønsker å delta.

DLA Piper Norway peker på at et alternativ kan være at den offentlige oppdragsgiveren ikke kan avvise en leverandør etablert utenfor EØS-området der oppdragiver er kjent med leverandørens ønske om deltakelse og ikke sagt fra hvordan slike leverandører vil håndteres i den aktuelle anskaffelse. I større prosjekter må slik avgjørelse tas og formidles markedet forut for kunngjøring av konkurranse, slås det fast i brevet. Årsaken er arbeidsfellesskap og andre samarbeidskonstellasjoner som oftest allerede er etablert forut for en kunngjøring. Disse prosjektene er tydelig signalisert til markedet i forholdsvis lang tid før en faktisk kunngjøring.

Også norsk underleverandører

Den uforutsigbare situasjon som skapes har også den virkning at de norske underleverandører og foretak SRBG støtter seg på og/ eller bruker i kontraktsgjennomføringen heller velger å samarbeide med andre aktører. De norske/EØS-etablerte selskaper som likevel inngår samarbeid med SRBG løper da stor risiko for avvisning.

SRBG er dessuten kjent med at offentlige oppdragsgivere har avvist leverandører som er etablert innen EØS-området, men hvor denne leverandøren har støttet seg på foretak utenfor EØS-området for oppfyllelsen av kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10. Slik SRBG ser det, foreligger det ikke rettslig grunnlag for en slik avvisning når leverandøren som sådan er stiftet innen EØS-området.

Bli den første til å kommentere på "Uholdbart i Norge for leverandører utenfor EØS-området – krever opprydding"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.