Smittestopp-appen klaget inn for Kofa – Kofa-medlem med støtte til innklagede

Anbud365:Smittestopp-appen klaget inn for Kofa – Kofa-medlem med støtte til innklagedeAdvokat Marianne H. Dragsten i Vaar Advokat AS ble bedt om å gjøre en vurdering av om en avtale mellom Simula og Helsedirektoratet om Smittestopp-appen kunne inngås direkte uten konkurranse i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Utviklingen av Smittestopp-appen ble ikke lagt ut på anbud. Dette er nå klaget inn for Kofa med påstand om at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse, som kan medføre overtredelsesgebyr hvis det er brudd på anskaffelsesreglene. Men i en uttalelse til den som fikk avtalen, gjør imidlertid advokat Marianne H. Dragsten det klart at det i dette tilfellet må være adgang til å inngå kontrakt direkte. Får hun rett, fører ikke klagen til noe. Dragsten er for øvrig medlem av Kofa, som skal avgjøre saken.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Simula har over en lengre periode hatt dialog om samarbeid om forskningsprosjekter, fremgår det av anbudsprotokollen, som Anbud365 har fått tilgang til. I forbindelse med koronautbruddet tok Simula, ved CEO Aslak Tveito, kontakt den 11.mars og tilbød assistanse og bistand. Etter en kort dialog om ideen om et innovasjonsprosjekt knyttet til digital smittesporing skisserte Simula hvordan de kunne bidra med kompetanse og leveranser. Enighet om å inngå samarbeid om innovasjonsprosjektet ble gjort 14.mars.

I går, tirsdag 21. april, ble en klage på Smittestopp-appen klaget inn for Kofa av Kirill Miazine, Petter Reinholdtsen, Odin Hørthe Omdal, Kjetil Homme og Knut Ingvald Dietzel. – Å droppe hele anbudsprosessen er alvorlig, sier advokat Kirill Miazine i advokatfirmaet Føyen Torkildsen til digi.no. FHI sier at de tar klagen til etterretning, og at de kommer til å følge opp med nødvendig dokumentasjon dersom Kofa ber om det.

Kofa-medlem Dragsten

Advokat Marianne H. Dragsten i Vaar Advokat AS ble bedt av Simula om å gjøre en vurdering av om en avtale mellom Simula og Helsedirektoratet kunne inngås direkte uten konkurranse i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Dragsten er medlem av nemnda i Kofa, som etter hvert får klagen til behandling. Hun konkluderer slik:

– I dette tilfellet teller hver dag, hver time i forhold til å få ferdigstilt en app. Jeg mener at det derfor er klart at det ikke er mulig å gjennomføre en konkurranse, men at Helsedirektoratet i dette tilfellet må ha adgang til å inngå kontrakt direkte med Simula.

Samarbeid eller anskaffelse?

Avtalen mellom FHI og Simula bærer preg av å være et samarbeid og ikke en gjensidige bebyrdende kontrakt, der begge parter skal utvikle forskjellige elementer av en løsning og begge parter bidrar med betydelig egeninnsats, fremgår det av anskaffelsesprotokollen. Dersom man skulle komme til at den foreliggende avtalen ikke er en samarbeidsavtale, men en anskaffelse, benyttes FOA § 13-3 e jfr § 13-4 a for direkte anskaffelse. Direkte anskaffelse begrunnes med: Covid-19 pandemi (force majeure) og behov for meget rask leveranse av hensyn til befolkningens liv og helse.

Dragsten begrunner sin konklusjon slik:

– Utbruddet av COVID-19 og virkningene dette har, må anses som en situasjon som oppdragsgiver ikke kunne forutse. Anskaffelsesbehov som det offentlige får som følge av utbruddet, vil derfor falle innenfor unntaksbestemmelsen forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt. Appen skal benyttes for å kartlegge utbruddets utbredelse og det er dermed årsakssammenheng mellom utbruddet og anskaffelsesbehovet. Videre er dette noe som må være på plass snarest mulig for at det skal kunne benyttes etter sin hensikt, slik at det ikke vil være mulig å avvente en ordinær anskaffelsesprosess. Bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 13-3(e) forutsetter at det skal gjennomføres en konkurranse. Dersom det heller ikke er tid til å avvente en konkurranse, hjemler anskaffelsesforskriften § 13-4(a) en direkte anskaffelse. Det fremkommer av denne bestemmelsen at det kan gjøres en direkte anskaffelse dersom «det er umulig å gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring etter § 13- 3».

Bli den første til å kommentere på "Smittestopp-appen klaget inn for Kofa – Kofa-medlem med støtte til innklagede"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.