Tar spørsmålet om tilsynsordning opp med næringsministeren i Stortinget

Anbud365: Vil ta spørsmålet om tilsynsordning opp med næringsministeren– Vi er, sier stortingsrepresentant Odd Omland (a) til Anbud365, i utgangspunktet positive til alle tiltak som kan styrke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forslaget om en tilsynsordning er derfor interessant.

Skriv ut artikkelen

Adm. dir. i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, har tatt til orde for å innføre en tilsynsordning for offentlige anskaffelser. – Et interessant forslag, Arbeiderpartiet vil vurdere dette nærmere, sier Odd Omland(a) til Anbud365 i en kommentar. Han reiser dessuten spørsmål om saken i Stortinget, der han utfordrer næringsminister Monica Mæland.

I en artikkel i Dagens Næringsliv forleden skrev Dahl Hovland at regjeringen må tydeliggjøre hvordan regelverket skal tolkes og gjennomgå regelverket for å gjøre det enklere å utelukke useriøse aktører fra å bli leverandører. Hun oppfordret også regjeringen om å etablere en ordning med offentlig veiledning og tilsyn for offentlige anskaffelser. Hun viste til at det svenske Konkurrensverket skal, gjennom tilsyn, bidra til at offentlige myndigheter endrer anskaffelsespraksis i positiv retning.

– Vi vil sterkt oppfordre til at Konkurransetilsynet i Norge får en tilsvarende rolle, og vi vil be regjeringen om å legge til rette for en effektiv tilsynsordning, skrev adm. dir. Dahl Hovland i Dagens Næringsliv.

Vil vurdere tilsynsordning

Omland var saksordfører for den nye anskaffelsesloven under behandlingen i Stortinget. I en kommentar til Anbud365 opplyser han om at tilsynsordning ikke var et tema som ble drøftet da Stortinget behandlet den nye loven om offentlig anskaffelser våren 2016. Men:

– Vi har registrert at professorene Søreide og Hjelmeng tok dette opp i Aftenposten i november, og at deres synspunkter også ble presentert i et seminar i Næringsdepartementet før jul, sier Omland og legger til at Arbeiderpartiet vil vurdere forslaget nærmere.

Interessant forslag

– Vi er, fortsetter han, i utgangspunktet positive til alle tiltak som kan styrke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Forslaget om en tilsynsordning er derfor interessant.  Offentlig sektor er en stor og viktig innkjøper, og alle tiltak for å forbedre anbuds- og innkjøpsprosessen fra offentlig sektor, både for å bidra til et seriøst nærings- og arbeidsliv, men også for å bidra til økt innovasjon, er noe vi vil vurdere nøye.

Omland har tatt dette opp med næringsministeren gjennom et spørretimespørsmål, som lyder slik:

– Ifølge Aftenposten 30. november 2016 ble det samme dag avholdt et seminar om offentlige anskaffelser i Nærings- og fiskeridepartementet. Der pekte professorene Søreide og Hjelmeng på svakheter med det norske regelverket for offentlige anskaffelser, knyttet til manglende tilsyn og kontroll med innkjøpene. Denne uken har administrerende direktør Hovland i ‘Nye Veier’ pekt på det samme i en kronikk i Dagens Næringsliv. Jeg vil gjerne spørre om statsrådens vurderinger knyttet til dette.

Bli den første til å kommentere på "Tar spørsmålet om tilsynsordning opp med næringsministeren i Stortinget"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.