Får ikke til ordentlig konkurranse om distriktsflyruter, Regjeringen vil ta grep

Anbud365: Får ikke til ordentlig konkurranse om distriktsflyruter, Regjeringen vil ta grepSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård var blant statsrådene som nylig la fram Nasjonal transportplan 2025–2036. Bildet er fra en tidligere anledning.

Skriv ut artikkelen

Å få til virksom konkurranse om de anbudsutsatte distriktsflyrutene med statsstøtte skaper hodebry for regjeringen. I Nasjonal transportplan for 2024 – 2036 signaliseres tydelig interesse for å ta grep for bedre konkurranse. Flere tiltak varsles: Se nærmere på risikodelingen mellom staten og flyselskapet i fremtidige anskaffelser. I 2024-kontraktene er det åpnet for reforhandling ved vesentlige endringer i drivstoffkostnadene. Samtidig er det gjort valg av konkurranse med forhandling, fremfor rene anbudskonkurranser. Det gir større fleksibilitet i kjøpsprosessen, særlig nyttig i markeder med få tilbydere.

Transportvirksomhetene underlagt Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utgjør en betydelig innkjøpsmakt og kan ved å stille miljøkrav i anskaffelser bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, heter det i Meld. St. 14 (2023–2024)- Nasjonal transportplan 2025–2036 -fremlagt rett førpåske.

Anbudsbaserte flyruter

Av meldingen fremgår det at det er en utfordring å få til virksom konkurranse om mange av flyrutene som er omfattet av FOT-ordningen. FOT-rutene er anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. Et mulig tiltak er lengre avtaleperioder, men regelverket begrenser i dag avtalelengden til maksimalt fire eller fem år avhengig av geografisk område.

Et annet virkemiddel er en klar og bevisst strategi i utformingen av kravene til ruteproduksjonen. For å gi flyselskapene større muligheter for markedstilpasning og effektiv ruteproduksjon, har Samferdselsdepartementet i de siste anskaffelsene stilt mer fleksible krav til rutetilbudet, f.eks. krav til seteproduksjonen på årsbasis fremfor ukesbasis. Kravutformingen vurderes ved hver anskaffelse.

Se nærmere på risikodelingen

Som følge av at det i de siste årene har vært større variasjoner og økninger i prisen på flere innsatsfaktorer som flyselskapene vanskelig kan reservere seg mot, vil Samferdselsdepartementet se nærmere på risikodelingen mellom staten og leverandøren, eller flyselskapet, i fremtidige anskaffelser. I kontraktene med avtaleoppstart i 2024 er det åpnet for reforhandling ved vesentlige endringer i drivstoffkostnadene. På sikt kan en alternativ regulering av kompensasjonen til operatørene gjennom en egen indeks fremfor konsumprisindeksen være et mulig tiltak, heter det i de nylig fremlagte Nasjonal Transportplan.

Oppdragsgivers valg av konkurranseform spiller også inn. De siste anskaffelsene har Samferdselsdepartementet gjennomført som konkurranse med forhandling, fremfor rene anbudskonkurranser. Dette gir oppdragsgiver større fleksibilitet i kjøpsprosessen, og er særlig nyttig i markeder med få tilbydere.

Utslipp, sosial dumping

Ellers er regjeringen i Nasjonal transportplan mye opptatt av null- og lavutslippsløsninger for ferjer, der dialog mellom Statens vegvesen, leverandører og underleverandører har vært nødvendig for å kunne sette teknologikrav i anskaffelser. Så er Norgesmodellen med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Departementene vil i sin styring og kontroll følge opp at underliggende virksomheter etterlever krav som følger av forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Imidlertid begrenser gjeldende regulering av offentlige anskaffelser virksomhetenes muligheter til å avvise leverandører. Et tydeligere regelverk vil være til hjelp, samtidig som risiko kan reduseres gjennom målrettet samarbeid på tvers av virksomhetene.

Reduksjon av utslipp

Transportvirksomhetene har vært aktive med å stille krav i offentlige anskaffelser. Dette er bl.a. gjort i riksveiferjedriften. I løpet av 2022 ble elektrisk drift av riksveiferjene igangsatt på over halvparten av 43 hovedfartøy. Utslippene av CO2-ekvivalenter var da 187 640 tonn, en reduksjon på over 100 000 tonn fra 2015. Oppstart av nye kontrakter fremover vil innebære ytterligere reduksjon i utslippene.

Bli den første til å kommentere på "Får ikke til ordentlig konkurranse om distriktsflyruter, Regjeringen vil ta grep"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.