Etter tre år kom seriøsitetskrav – med oppfølgingstiltak hakk i hæl

Anbud365: Etter tre år kom seriøsitetskrav – med oppfølgingstiltak hakk i hælRune Sjurgard, kommunedirektør i Volda, minner formannskapet om at det vil kreve interne ressurser for å følge opp kommunens seriøsitetskrav i praksis.

Skriv ut artikkelen

For tre år siden vedtok Volda kommune å lage seriøsitetskrav. Nå legges resultatet – en mal – frem for politikerne. Den, eller «Volda-modellen» om man vil, forutsetter at leverandøren skal krysse av på egenerklæring om at kravene blir etterlevet. Men til høsten kommer det forslag til rutiner for konkret, praktisk oppfølging av de kravene man stiller, heter det i en sak for formannskapet i kommunen

I juni 2020 vedtok kommunestyret i Volda at det skulle lages seriøsitetskrav for å hindre at kommunens innkjøp bidro til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Men pandemien kom. Og da ble arbeidet forsinket. I disse dager får imidlertid formannskapet en mal for seriøsitetskrav som kommunen nå bruker aktivt i alle anskaffelser der det er relevant. Særlig gjelder dette bygg- og anleggskontrakter som er den mest sårbare kategorien kommunen jevnlig gjennomfører konkurranser i.

En «Voldamodell»

Seriøsitetskravene er basert på en mal fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), KS, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening, med noen tilpasninger, heter det slik at den skal være mest mulig aktuell for Volda kommune. I seriøsitetskravene er det tatt inn et eget felt der leverandøren skal krysse av på egenerklæring om at kravene blir etterlevet.

Volda-malen legger opp til at det skal stilles krav til bruk av lærlinger, men siden tilgangen til lærlinger varierer veldig fra bransje til bransje er det ikke lagt opp til et konkret krav. Det blir opp til prosjektleder og innkjøpsrådgiver å vurdere hvor strengt kravet kan være i det konkrete prosjektet, heter det, I enkelte situasjoner er det nok å si at leverandøren skal være medlem i lærlingordning, ettersom dette i stor grad forplikter leverandør. I andre situasjoner kan det stilles krav til at lærlinger må benyttes i en fast prosentdel av kontraktsgjennomføringen.

Rutine for praktisk oppfølging

Utover dette har kommunen i gang arbeid med å utarbeide rutine for praktisk oppfølging av kravene, og da særlig knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Dette for å forsikre seg om at kravene faktisk blir etterlevet. Det er planlagt at rutinen skal være ferdig 2. november. Den går i korte trekk gå ut på at det skal foretas risikovurdering i startfasen av et entrepriseprosjekt der man ser på hva slags type arbeid prosjektet består av, størrelsen på prosjektet, typen leverandører som er aktuelle og liknende. Vurderingen, heter det i kommunedirektørens saksframlegg til formannskapet, konkluderer med grad av risiko. Basert på denne vil det bli bestemt om man så skal foreta stikkprøve underveis i prosjektet. Vurderingene ventes også å si noe om hva som skal kontrolleres og hvordan man går fram overfor de aktuelle leverandørene.

Bli den første til å kommentere på "Etter tre år kom seriøsitetskrav – med oppfølgingstiltak hakk i hæl"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.