KS: Ny miljøregel kan gi store, negative konsekvenser for kommunene

Anbud365: KS Ny miljøregel kan gi store, negative konsekvenser for kommuneneKS-delegasjonen som nylig var i årlig konsultasjonsmøte med næringsminister Jan Christian Vestre – med statsråden i midten: F.v. Kari-Anne Opsal (Harstad kommune), Arne Bergsvåg (Rogaland fylkeskommune), næringsministeren, KS-styreledere Gunn Marit Helgesen og 1. nestleder Sven Tore Løkslid (foto: KS).

Skriv ut artikkelen

KS er positiv til at regelverket for offentlige anskaffelser skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (Norgesmodellen) og til å fremme klima- og miljøhensyn gjennom dette regelverket. Men den nye miljøbestemmelsen kan medføre store, negative konsekvenser for kommunesektoren, ifølge KS. Og når det gjelder Norgesmodellen, ber KS regjeringen få på plass elektroniske verktøy som ivaretar kommunesektorens behov for enklere kontraktsoppfølging.

Dette fikk næringsminister Jan Christian Vestre med seg da han nylig hadde det årlige, bilaterale konsultasjonsmøtet med KS. På dagsordenen sto blant annet
anskaffelsesregelverket og virkemidler for innovasjon og omstilling som sto på dagsorden. Norgesmodellen og klima- og miljøhensyn var blant temaene, fremgår der av ks.no.

Norgesmodellen

KS er positiv til at regelverket for offentlige anskaffelser bidrar til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, dvs. Norgesmodellen. Men, heter det, bekymringen ligger i at når nye bestemmelser trer i kraft ved nyttår, vil mange kommuner mangle nødvendig kompetanse og ressurser til å følge opp nye krav på en skikkelig måte. KS bad derfor regjeringen få på plass elektroniske verktøy som ivaretar kommunesektorens behov for enklere kontraktsoppfølging.

Klima- og miljøhensyn

KS er også positiv til å fremme klima- og miljøhensyn gjennom anskaffelsesregelverket, men mener den nye miljøbestemmelsen kan medføre store, negative konsekvenser for kommunesektoren. KS peker både på at bestemmelsen ikke nødvendigvis fører til mer klimavennlige løsninger og at risikoen for å trå feil er for stor. Det kan føre til et stort antall klager og rettstvister.

Skjerpede miljøkrav skal tre i kraft ved kommende årsskifte, der «skal-kravet» 30%-vekting i tildelingskriteriene er hovedregelen. Samtidig er Anskaffelsesutvalget kommet med sin første delutredning, der de klart signaliserer at de ikke støtter den forskriften som nå skal innføres.

Bli den første til å kommentere på "KS: Ny miljøregel kan gi store, negative konsekvenser for kommunene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.