Tjenestemarked kan forsvinne helt om døren stenges for kommersielle helse-leverandører

Anbud365: Tjenestemarked kan forsvinne helt om døren stenges for kommersielle helse-leverandørerAnne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel, som har bestilt en rapport fra Menon Economics om ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren (foto: Jon Amundsen).

Skriv ut artikkelen

Antall tilbydere i anbudskonkurranser vil reduseres på kort sikt ved innføring av tiltak som gjør det umulig for kommersielle aktører å delta i anbudskonkurranser om å yte offentlige helse- og omsorgstjenester, fremgår det av en rapport som Menon Economics har laget. I verste fall, heter det, kan tiltak som profittforbud føre til at markedet for visse typer tjenester forsvinner på kort sikt i helseforetakenes anbudskonkurranser.

Formålet med rapporten «Ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren» som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra NHO Service og Handel, er bl.a. å identifisere hvilke konsekvenser en utfasing av kommersielle aktører kan ha for den totale helse- og omsorgssektoren.

Om lag 20% av omsetningen blant de private helse- og omsorgsaktørene er inntjent av ideelle aktører. Dette betyr igjen at mellom én og to prosent av helse- og omsorgsutgiftene i Norge finansierer tjenester som ytes av private ideelle aktører, mens mellom fire og åtte prosent ytes av private kommersielle aktører. Majoriteten av inntektene til private helse- og omsorgsinstitusjoner kommer fra offentlig tjenestekjøp, og da som hovedregel som en konsekvens av konkurranseutsetting av enkelttjenester fra spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Tre sentrale faktorer

Hva som blir konsekvensene av en utfasing av kommersielle aktører fra å utøve offentlige velferdstjenester er betinget av tre sentrale faktorer, fremgår det av rapporten. For det første, hvorvidt dagens nivå på konkurranseutsetting i velferdssektoren er effektivt. For det andre, hvordan et slikt tiltak innrettes fra politisk hold. Og for det tredje, hvordan markedsaktørene, både kommersielle og ideelle aktører, vil tilpasse seg ved innføring av tiltak som begrenser muligheten til å hente ut utbytte fra tjenestedriften.

Dette betyr at det ikke kan forventes noen vesentlige positive kostnadseffektivitetseffekter av at offentlig sektor tar over driften av tjenester som i dag utføres av private aktører, på oppdrag fra offentlig sektor, skriver Menon Economics. En av konklusjonene i rapporten er at antall tilbydere i anbudskonkurranser vil reduseres på kort sikt, ved innføring av tiltak som gjør det umulig for kommersielle aktører å delta i anbudskonkurranser om å yte offentlige helse- og omsorgstjenester.

Kommersielle må bli ideelle

Konsekvensene av et profittforbud for leverandører til offentlig sektor vil trolig være store på kort sikt, i form av redusert tilgang til denne typen tjenester, slås det fast, og:

– Ettersom vi antar at et slikt forbud vil innrettes absolutt må dagens kommersielle virksomheter tilpasse seg til å bli ideelle, eller til å kun tilby tjenester til privatmarkedet. Et slikt forbud vil videre treffe så godt som alle aktører som i dag leverer tjenester til helseforetakene. Vi tror konsekvensen vil bli en betydelig reduksjon i antall tilbydere eller i verste fall fører til at markedet for visse typer tjenester forsvinner på kort sikt i helseforetakenes anbudskonkurranser. Det vil i så fall medføre økte kostnader for helseforetakene og et svekket tilbud til pasienter og brukere. Om tilbudet reduseres tilstrekkelig og/eller tilbudt pris fra markedet øker tilstrekkelig, som en konsekvens av et profittforbud, vil helseforetakene i større grad tilby behandlingene som i dag er konkurranseutsatt, kun i egenregi.

Uforutsigbarheten i behovet for tjenestene må da løses av egne ansatte og ved bruk av innleid personell i perioder med høy etterspørsel. I rapporten skriver Menon Economics at dersom det også innføres strengere regler for bruk av innleid personell, øker kostnadene for helseforetak og kommuner betydelig: – Da må institusjonene være permanent bemannet med tilstrekkelig kapasitet til å levere tjenester i perioder med høy etterspørsel. Dette vil være svært lite effektivt og langt mer ressurskrevende enn dagens situasjon hvor privatmarkedet innenfor mange tjenesteområder representerer den varierende kapasiteten som er nødvendig for å at kommuner og helseforetak kan levere et forutsigbart og kostnadseffektivt helse- og omsorgstilbud, ifølge Menon-rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Tjenestemarked kan forsvinne helt om døren stenges for kommersielle helse-leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.